MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

duben

čtvrtek
25. 4. 2024
Svátek sv. Marka Texty: 1 Pt 5,5b-14 // Zl 89 // Mk 16,15-20
bohoslužba
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | za Jaroslava Střítežského, manželku, rodiče a snachu Miroslavu
pátek
26. 4. 2024
čtvrtý týden velikonoční Texty: Sk 13,26-33 // Zl 2 // Jan 14,1-6
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za syna Petra a rodiny Kozlovy a Slámovy, živé i zemřelé
sobota
27. 4. 2024
čtvrtý týden velikonoční Texty: Sk 13,44-52 // Zl 98 // Jan 14,7-14
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 70 let života
neděle
28. 4. 2024
5. neděle velikonoční Texty: Sk 9,26-31 // Zl 22(21) // 1Jan 3,18-24 // Jan 15,1-8
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 60 let života s prosbou o požehnání pro celou rodinu
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé obyvatele obce Pomezí a za poutníky
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Velikonoční zpěvníček | za živé a zemřelé členy farnosti

květen

středa
1. 5. 2024
Dělník sv. Josef Texty: Gn 1,26-2,3 // Zl 90(89) // Mt 13,54-58
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | na poděkování za 80 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších dnů
čtvrtek
2. 5. 2024
pátý týden velikonoční Texty: Sk 15,7-21 // Zl 96 // Jan 15,9-11
bohoslužba
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | Za zemřelou Annu Damaškovou
pátek
3. 5. 2024
Svátek sv. Filipa a Jakuba Texty: 1Kor 15,1-8 // Zl 19(18) // Jan 14,6-14
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | rytmika | za děti z naší farnosti, které se připravují na první svaté přijímání
sobota
4. 5. 2024
pátý týden velikonoční Texty: Sk 16,1-10 // Zl 100 // Jan 15,18-21
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
neděle
5. 5. 2024
6. neděle velikonoční Texty: Sk 10,25-26.34-35.44-48 // Zl 98(97) // 1Jan 4,7-10 // Jan 15,9-17
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Taťánu a Stanislava Šafáře
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy rodiny Hruškovy, Cajzlovy, Šmerdovy, Velebovy, Málkovy a Špačkovy
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelého Josefa Křivku, manželku a dcery s rodinami
středa
8. 5. 2024
Státní svátek / Panna Maria, Prostřednice všech milostí (středa 6. velikonočního týdne) Texty: Sk 17,15.22-18,1 // Zl 148 // Jan 16,12-15
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za Svatého otce, biskupy a kněze, za mír a pokoj na celém světě
čtvrtek
9. 5. 2024
Ctibor / sv. Hermus (Nanebevstoupení Páně) Texty: Sk 1,1-11 // Zl 47(48) // Ef 1,17-23 // Mk 16,15-20
bohoslužba
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | intence čeká na schválení
pátek
10. 5. 2024
Blažena / sv. Izidor (pátek 6. velikonočního týdne) Texty: Sk 18,9-18 // Zl 47 // Jan 16,20-23a
bohoslužba
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelého manžela, rodiče Minxovy, Štaudovy a dary Ducha Svatého pro vnoučata
sobota
11. 5. 2024
Svatava / sv. Ignác z Láconi (sobota 6. velikonočního týdne) Texty: Sk 18,23-28 // Zl 47 // Jan 16,23b-28
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Zdenu Kuklovou, rodiče, bratra a dceru
neděle
12. 5. 2024
Pankrác / sv. Pankrác, sv. Nereus a Achilleus (7. neděle velikonoční) Texty: Sk 1,15-17.20-26 // Zl 103(102) // 1Jan 4,11-16 // Jan 17,11b-19
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodiče Střílkovy a Annu Vondrovou
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | na poděkování za půlstoletí dlouhý život a výchovu ve víře, za lásku, za odpuštění, za prožitá uzdravení na těle i na duši a za dar přátelství
středa
15. 5. 2024
Žofie / sv. Žofie (středa 7. velikonočního týdne) Texty: Sk 20,28-38 // Zl 68 // Jan 17,11b-19
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za vysvobození z útlaku zla
čtvrtek
16. 5. 2024
Přemysl / Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech Texty: Rim 8,31b-39 // Zl 69(68) // Mt 10,17-22
bohoslužba
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
17. 5. 2024
Aneta / sv. Paschal Baylon (pátek 7. velikonočního týdne) Texty: Sk 25,13b-21 // Zl 103 // Jan 21,15-19
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Jindřicha Vodehnala a rodinu Flídrovu a Vodehnalovu
sobota
18. 5. 2024
Nataša / sv. Jan I. (sobota 7. velikonočního týdne) Texty: Sk 28,16-20.30-31 // Zl 11 // Jan 21,20-25
bohoslužba
21:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
19. 5. 2024
Ivo / sv. Petr Celestýn (Slavnost Seslání Ducha Svatého) Texty: Sk 2,1-11 // Zl 104(103) // Gal 5,16-25 // Jan 15,26-27;16,12-15
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Ivanu Lichtágovou, živé a zemřelé členy rodiny
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál |
středa
22. 5. 2024
Emil / sv. Julie (středa 7. týdne v mezidobí) Texty: Jak 4,13-17 // Zl 49 // Mk 9,38-40
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
čtvrtek
23. 5. 2024
Vladimír / sv. Jan Křtitel de Rossi (čtvrtek 7. týdne v mezidobí) Texty: Jak 5,1-6 // Zl 49 // Mk 9,41-50
bohoslužba
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
24. 5. 2024
Jana / sv. Vincent Lerinský (pátek 7. týdne v mezidobí) Texty: Jak 5,9-12 // Zl 103 // Mk 10,1-12
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za manželku Ludmilu a na poděkování za společný život
sobota
25. 5. 2024
Viola / sv. Beda Ctihodný, sv. Řehoř VII., sv. Marie Magdaléna de Pazzi (sobota 7. týdne v mezidobí) Texty: Jak 5,13-20 // Zl 141 // Mk 10,13-16
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za dlouhý manželský život a za ochranu a požehnání pro rodiny dětí
neděle
26. 5. 2024
Filip / sv. Filip Neri (Slavnost Nejsvětější Trojice) Texty: Dt 4,32-34.39-40 // Zl 33(32) // Rim 8,14-17 // Mt 28,16-20
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Stanislava Janáka
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Františka Pospíšila, a rodiny Pospíšilovy a Terenovy
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Hosana 1 | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
15:00 | Nejsvětější Trojice v Modřeci | Kancionál |
středa
29. 5. 2024
Maxmilián / sv. Maximin (středa 8. týdne v mezidobí) Texty: 1Pt 1,18-25 // Zl 147 // Mk 10,32-45
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
čtvrtek
30. 5. 2024
Ferdinand / sv. Zdislava (Těla a krve Páně) Texty: Ex 24,3-8 // Zl 116(115) // Zid 9,11-15 // Mk 14,12-16.22-26
bohoslužba
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
31. 5. 2024
Kamila / Svátek Navštívení Panny Marie Texty: Sof 3,14-18 // Iz 12 // Lk 1,39-56
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Marušku a Silvii Stodolovy

červen

sobota
1. 6. 2024
Laura / sv. Justin (sobota 8. týdne v mezidobí) Texty: Jud 17.20b-25 // Zl 63 // Mk 11,27-33
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
neděle
2. 6. 2024
Jarmil / sv. Marcelin a Petr (9. neděle v mezidobí) Texty: Dt 5,12-15 // Zl 81(80) // 2Kor 4,6-11 // Mk 2,23-3,6
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | intence čeká na schválení
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Jiřího Dočekala
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Jindřišku a Václava Šafářovy a celý rod
středa
5. 6. 2024
Dobroslav / sv. Bonifác (středa 9. týdne v mezidobí) Texty: 2Tim 1,1-3.6-12 // Zl 123 // Mk 12,18-27
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za Annu Kovářovou a Boží požehnáni pro celou rodinu
čtvrtek
6. 6. 2024
Norbert / sv. Norbert (čtvrtek 9. týdne v mezidobí) Texty: 2Tim 2,8-15 // Zl 25 // Mk 12,28b-34
bohoslužba
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
7. 6. 2024
Iveta/Slavoj / sv. Robert (Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova) Texty: Oz 11,1.3-4.8c-9 // Iz 12,2-3.4bcd.5-6 // Ef 3,8-12.14-19 // Jan 19,31-37
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé z rodiny Radiměřských
sobota
8. 6. 2024
Medard / sv. Medard (Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie) Texty: Iz 61,9-11 // 1Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd // Ef 3,8-12.14-19 // Lk 2,41-51
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za syna a vnoučata
neděle
9. 6. 2024
Stanislava / sv. Efrém Syrský (10. neděle v mezidobí) Texty: Gn 3,9-15 // Zl 130(129) // 2Kor 4,13-5,1 // Mk 3,20-35
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Růženu Petržálkovou, rodinu Petržálkovu a Horákovu
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | za Bohumila Procházku a jeho rodinu
středa
12. 6. 2024
Antonie / sv. Jan z Fakunda (středa 10. týdne v mezidobí) Texty: 1Kral 18,20-39 // Zl 16 // Mt 5,17-19
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
čtvrtek
13. 6. 2024
Antonín / sv. Antonín z Padovy (čtvrtek 10. týdne v mezidobí) Texty: 1Kral 18,41-46 // Zl 65 // Mt 5,20-26
bohoslužba
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | na poděkování za 15 let společného života s prosbou dál překonávat překážky vždy s pomocí Boží a za nalezení správné cesty k vytouženému miminku
pátek
14. 6. 2024
Roland / sv. Anastáz (pátek 10. týdne v mezidobí) Texty: 1Kral 19,9a.11-16 // Zl 27 // Mt 5,27-32
bohoslužba
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | rytmika | za zemřelé rodiče Bulvovi a živé členy toho rodu
sobota
15. 6. 2024
Vít / sv. Vít (sobota 10. týdne v mezidobí) Texty: 1Kral 19,19-21 // Zl 16 // Mt 5,33-37
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy rodiny Findejsovy, Červených a Svobodovy
neděle
16. 6. 2024
Zbyněk / sv. Benon (Zbyněk) (11. neděle v mezidobí) Texty: Ez 17,22-24 // Zl 92(91) // 2Kor 5,6-10 // Mk 4,26-34
bohoslužba
14:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
středa
19. 6. 2024
Leoš / sv. Jan Nepomuk Neumann, sv. Romuald (středa 11. týdne v mezidobí) Texty: 2Kral 2,1.6-14 // Zl 31 // Mt 6,1-6.16-18
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za živé i zemřelé z rodů Šafářových a Šmídových.
čtvrtek
20. 6. 2024
Květa / sv. Silverius (čtvrtek 11. týdne v mezidobí) Texty: Sir 48,1-15(rec.1-14) // Zl 97 // Mt 6,7-15
bohoslužba
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
22. 6. 2024
Pavla / sv. Jan Fisher a Tomáš More (sobota 11. týdne v mezidobí) Texty: 2Kron 24,17-25 // Zl 89 // Mt 6,24-34
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za dar života a Boží požehnání do dalších let
neděle
23. 6. 2024
Zdeňka / sv. Josef Cafasso (12. neděle v mezidobí) Texty: Job 38,1.8-11 // Zl 107(106) // 2Kor 5,14-17 // Mk 4,35-41
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za dar společného života
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | za pořadatele a živé i zemřelé účastníky Běhu naděje v Poličce
středa
26. 6. 2024
Adriana / sv. Jan a Pavel (středa 12. týdne v mezidobí) Texty: 2Kral 22,8-13;23,1-3 // Zl 119 // Mt 7,15-20
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
čtvrtek
27. 6. 2024
Ladislav / sv. Cyril Alexandrijský (čtvrtek 12. týdne v mezidobí) Texty: 2Kral 24,8-17 // Zl 79 // Mt 7,21-29
bohoslužba
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
28. 6. 2024
Lubomír / sv. Irenej (Lubomír) (pátek 12. týdne v mezidobí) Texty: 2Kral 25,1-12 // Zl 137 // Mt 8,1-4
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
29. 6. 2024
Petr a Pavel / Slavnost sv. Petra a Pavla Texty: Sk 12,1-11 // Zl 34(33) // 2Tim 4,6-8.17-18 // Mt 16,13-19
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
30. 6. 2024
Šárka / sv. prvomučedníci římští (13. neděle v mezidobí) Texty: Mdr 1,13-15;2,23-24 // Zl 30(29) // 2Kor 8,7.9.13-15 // Mk 5,21-43
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | intence čeká na schválení
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zemřelého Miloše Baláše a celý rod
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za dar víry pro vnoučata

červenec

pátek
5. 7. 2024
Státní svátek - Den slovanských věrozvěstů / Slavnost sv. Cyrila a Metoděje Texty: Iz 61,1-3a // Zl 117(116) // 2Kor 4,1-2.5-7 // Lk 10,1-9
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál |
sobota
6. 7. 2024
Státní svátek - Mistr Jan Hus / sv. Marie Gorettiová (sobota 13. týdne v mezidobí) Texty: Am 9,11-15 // Zl 85,9.11-12.13-14 // Mt 9,14-17
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za syna Pavla, bratra Františka a za živé a zemřelé členy rodiny Boštíkovy a Jílkovy
neděle
7. 7. 2024
Bohuslava / sv. Wilibald (14. neděle v mezidobí) Texty: Ez 2,2-5 // Zl 123(122) // 2Kor 12,7-10 // Mk 6,1-6
bohoslužba
08:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodiče Groulíkovy
bohoslužba
10:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
12. 7. 2024
Bořek / sv. Jan Qualbert (pátek 14. týdne v mezidobí) Texty: Oz 14,2-10 // Zl 51 // Mt 10,16-23
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
13. 7. 2024
Markéta / sv. Jindřich (sobota 14. týdne v mezidobí) Texty: Iz 6,1-8 // Zl 93 // Mt 10,24-33
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
14. 7. 2024
Karolína / bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis (15. neděle v mezidobí) Texty: Am 7,12-15 // Zl 85(84) // Ef 1,3-14 // Mk 6,7-13
bohoslužba
08:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
10:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelé rodiče Andrlíkovy a Vlkovy a za požehnání pro děti a vnoučata
pátek
19. 7. 2024
Čeněk / sv. Makrina (pátek 15. týdne v mezidobí) Texty: Iz 38,1-6.21-22.7-8 // Iz 38 // Mt 12,1-8
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 60 let života s prosbou o Boží požehnání
sobota
20. 7. 2024
Ilja / sv. Eliáš (sobota 15. týdne v mezidobí) Texty: Mich 2,1-5 // Zl 10 // Mt 12,14-21
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
21. 7. 2024
Vítězslav / sv. Vavřinec z Brindisi (16. neděle v mezidobí) Texty: Jer 23,1-6 // Zl 23(22) // Ef 2,13-18 // Mk 6,30-34
bohoslužba
08:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za dar života dětí a vnoučat
bohoslužba
10:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
26. 7. 2024
Anna / sv. Jáchym a Anna (pátek 16. týdne v mezidobí) Texty: Jer 3,14-17 // Jer 31 // Mt 13,18-23
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
27. 7. 2024
Věroslav / sv. Gorazd a druhové (sobota 16. týdne v mezidobí) Texty: Jer 7,11-11 // Zl 84 // Mt 13,24-30
bohoslužba
07:00 | Sv. Anna | Kancionál | za živé i zemřelé z rodiny Kapounovy
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
28. 7. 2024
Viktor / sv. Nazarius a Celsus (17. neděle v mezidobí) Texty: 2Kral 4,42-44 // Zl 145(144) // Ef 4,1-6 // Jan 6,1-15
bohoslužba
08:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodinu Jílkovu a celý rod
bohoslužba
10:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Josefa Smolu, jeho rod a všechny dobrodince kostela

srpen

pátek
2. 8. 2024
Gustav / sv. Eusebius, sv. Petr Julián Eymard (pátek 17. týdne v mezidobí) Texty: Jer 26,1-9 // Zl 69 // Mt 13,54-58
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 50 let společného života
sobota
3. 8. 2024
Miluše / sv. Lydie (sobota 17. týdne v mezidobí) Texty: Jer 26,11-16.24 // Zl 69 // Mt 14,1-12
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
4. 8. 2024
Dominik / sv. Jan Maria Vianney (18. neděle v mezidobí) Texty: Ex 16,2-4.12-15 // Zl 78(77) // Ef 4,17.20-24 // Jan 6,24-35
bohoslužba
08:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
10:30 | kaple Panny Marie Sněžné na Baldě | Kancionál | za živé a zemřelé poutníky
pátek
9. 8. 2024
Roman / Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže Texty: 1Petr 4,12-19 // Zl 31 // Lk 9,23-26
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
10. 8. 2024
Vavřinec / Svátek sv. Vavřince Texty: 2Kor 9,6-10 // Zl 112(111) // Jan 12,24-26
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
11. 8. 2024
Zuzana / sv. Klára (19. neděle v mezidobí) Texty: 1Kral 19,4-8 // Zl 34(33) // Ef 4,30-5,2 // Jan 6,41-51
bohoslužba
08:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
10:00 | Sv. Vavřinec v Květné | Kancionál | za živé a zemřelé obyvatele obce Květná
pátek
16. 8. 2024
Jáchym / sv. Štěpán (pátek 19. týdne v mezidobí) Texty: Ez 16,1-15.60.63 // Iz 12 // Mt 19,3-12
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
17. 8. 2024
Petra / sv. Myron (sobota 19. týdne v mezidobí) Texty: Ez 18,1-10.13b.30-32 // Zl 51 // Mt 19,13-15
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
18. 8. 2024
Helena / sv. Helena (20. neděle v mezidobí) Texty: Pr 9,1-6 // Zl 34(33) // Ef 5,15-20 // Jan 6,51-58
bohoslužba
08:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zemřelé rodiče Dvořákovy a celý rod
bohoslužba
10:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Jiřího a Luboše Martinů a jejich rodiny
pátek
23. 8. 2024
Sandra / sv. Růžena z Limy (pátek 20. týdne v mezidobí) Texty: Ez 37,1-14 // Zl 107 // Mt 22,34-40
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
24. 8. 2024
Bartoloměj / Svátek sv. Bartoloměje apoštola Texty: Zj 21,9b-14 // Zl 145(144) // Jan 1,45-51
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Bohuslava a Anežku Bartošovy a za živé a zemřelé příbuzné
neděle
25. 8. 2024
Radim / sv. Ludvík, sv. Benedikt a druhové (21. neděle v mezidobí) Texty: Joz 24,1-2a.15-17.18b // Zl 34(33) // Ef 5,21-32 // Jan 6,60-69
bohoslužba
08:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodiče a prarodiče Hegerovy
bohoslužba
10:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
30. 8. 2024
Vladěna / sv. Fiakr (pátek 21. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 1,17-25 // Zl 33 // Mt 25,1-13
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
31. 8. 2024
Pavlína / sv. Rajmund (sobota 21. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 1,26-31 // Zl 33 // Mt 25,14-30
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelé Karla a Marii Špidlenovy a jejich syna Evžena

září

neděle
1. 9. 2024
Linda, Samuel / sv. Jiljí (22. neděle v mezidobí) Texty: Dt 4,1-2.6-8 // Zl 15(14) // Jak 1,17-18.21b-22.27 // Mk 7,1-8.14-15.21-23
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zemřelého Miloše Baláše a celý rod
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Boží požehnaní pro školáky, studenty a všechny, kdo se budou starat o jejich výuku a výchovu v novém školním roce
středa
4. 9. 2024
Jindřiška / sv. Růžena z Viterba (středa 22. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 3,1-9 // Zl 33 // Lk 4,38-44
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
6. 9. 2024
Boleslav / sv. Magnus (pátek 22. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 4,1-5 // Zl 37 // Lk 5,33-39
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodinu a usmíření
sobota
7. 9. 2024
Regína / sv. Melichar Grodecký (sobota 22. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 4,6-15 // Zl 145 // Lk 6,1-5
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelého manžela a duše v očistci
neděle
8. 9. 2024
Mariana / Svátek Narození Panny Marie (23. neděle v mezidobí) Texty: Iz 35,4-7a // Zl 146(145) // Jak 2,1-5 // Mk 7,31-37
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Jiřího Dočekala, rodinu Dočekalovu a Kadlecovu
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 80 let života
středa
11. 9. 2024
Denisa / sv. Emil (středa 23. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 7,25-31 // Zl 45 // Lk 6,20-26
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
13. 9. 2024
Lubor / sv. Jan Zlatoústý (pátek 23. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 9,16-19.22b-27 // Zl 84 // Lk 6,39-42
bohoslužba
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | rytmika | volná intence - zadat
sobota
14. 9. 2024
Radka / Svátek Povýšení sv. kříže (Svátek Povýšení sv. kříže) Texty: Nm 21,4b-9 // Zl 78(77) // Flp 2,6-11 // Jan 3,13-17
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy rodiny Svobodovy a Stříteřských
neděle
15. 9. 2024
Jolana / Panna Maria Bolestná (24. neděle v mezidobí) Texty: Iz 50,5-9a // Zl 116(114) // Jak 2,14-18 // Mk 8,27-35
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na úmysl dárce
středa
18. 9. 2024
Kryštof / sv. Josef Kupertinský (středa 24. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 12,31-13,13 // Zl 33 // Lk 7,31-35
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
20. 9. 2024
Oleg / sv. Ondřej, Pavel a druhové (pátek 24. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 15,12-20 // Zl 17 // Lk 8,1-3
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
21. 9. 2024
Matouš / Svátek sv. Matouše Texty: Ef 4,1-7.11-13 // Zl 19(18) // Mt 9,9-13
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodiče Lopourovy, syna, dceru a vnučku
neděle
22. 9. 2024
Darina / sv. Mořic a druhové (25. neděle v mezidobí) Texty: Mdr 2,12a.17-20 // Zl 54(53) // Jak 3,16-4,3 // Mk 9,30-37
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodiče Krištofovy a Pospíšilovy
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
středa
25. 9. 2024
Zlata / sv. Kleofáš (středa 25. týdne v mezidobí) Texty: Pr 30,5-9 // Zl 119 // Lk 9,1-6
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za syna Petra a rodiny Kozlovy a Slámovy, živé i zemřelé
pátek
27. 9. 2024
Jonáš / sv. Vincenc z Paula (pátek 25. týdne v mezidobí) Texty: Kaz 3,1-11 // Zl 144 // Lk 9,18-22
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Bohumila Kováře a Boží požehnáni pro celou rodinu
sobota
28. 9. 2024
Václav - Státní svátek - Den české státnosti / Slavnost sv. Václava Texty: Mdr 6,9-21 // 1Kron 29 // 1Petr 1,3-6;2,21b-24 // Mt 16,24-27
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | na poděkování za 50 let společného života s prosbou o Boží vedení do dalších let
neděle
29. 9. 2024
Michal / Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela (26. neděle v mezidobí) Texty: Nm 11,25-29 // Zl 19(18) // Jak 5,1-6 // Mk 9,38-43.45.47-48
bohoslužba
07:30 | Sv. Michael | Kancionál | za zemřelé rodiče, bratra Jana a duše v očistci
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zdraví v rodinách
bohoslužba
10:30 | Sv. Michael | Kancionál | za Jaroslava Jandla, jeho rodiče a bratra

říjen

středa
2. 10. 2024
Olívie, Oliver / sv. andělé strážní Texty: Ex 23,20-23a // Zl 91 // Mt 18,1-5.10
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
4. 10. 2024
František / sv. František z Assisi (pátek 26. týdne v mezidobí) Texty: Job 38,1.12-21;40,3-5 // Zl 139 // Lk 10,13-16
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
5. 10. 2024
Eliška / sv. Palmác (sobota 26. týdne v mezidobí) Texty: Job 42,1-3.5-6.12-16 // Zl 119 // Lk 10,17-24
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
neděle
6. 10. 2024
Hanuš / sv. Bruno (27. neděle v mezidobí) Texty: Gn 2,18-24 // Zl 128(127) // Zid 2,9-11 // Mk 10,2-16
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zemřelé rodiče Juklovy
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 85 let života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
středa
9. 10. 2024
Štefan, Sára / sv. Dionýsius a druhové, sv. Jan Leonard (středa 27. týdne v mezidobí) Texty: Gal 2,1-2.7-14 // Zl 117 // Lk 11,1-4
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
11. 10. 2024
Andrej / sv. German (pátek 27. týdne v mezidobí) Texty: Gal 3,7-14 // Zl 111 // Lk 11,15-26
bohoslužba
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | rytmika | volná intence - zadat
sobota
12. 10. 2024
Marcel / sv. Radim (sobota 27. týdne v mezidobí) Texty: Gal 3,22-29 // Zl 105 // Lk 11,27-28
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za dar manželství s prosbou o sílu přijímat vše s důvěrou z rukou Božích
neděle
13. 10. 2024
Renáta / sv. Eduard (28. neděle v mezidobí) Texty: Mdr 7,7-11 // Zl 90(89) // Zid 4,12-13 // Mk 10,17-30
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za dar společného života
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
středa
16. 10. 2024
Havel / sv. Hedvika, sv. Markéta Maria Alacoque (středa 28. týdne v mezidobí) Texty: Gal 5,18-25 // Zl 1 // Lk 11,42-46
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
19. 10. 2024
Michaela / sv. Izák Jogues a druhové (sobota 28. týdne v mezidobí) Texty: Ef 1,15-23 // Zl 8 // Lk 12,8-12
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Stanislava Větrovského, za živé a zemřelé z jeho rodiny
neděle
20. 10. 2024
Vendelín / sv. Irena (29. neděle v mezidobí) Texty: Iz 53,10-11 // Zl 33(32) // Zid 4,14-16 // Mk 10,35-45
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé obyvatele obce Pomezí
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
středa
23. 10. 2024
Teodor / sv. Jan Kapistránský (středa 29. týdne v mezidobí) Texty: Ef 3,2-12 // Iz 12 // Lk 12,39-48
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
25. 10. 2024
Beáta / sv. Kryšpín (pátek 29. týdne v mezidobí) Texty: Ef 4,1-6 // Zl 24 // Lk 12,54-59
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
26. 10. 2024
Erik / sv. Rustik (sobota 29. týdne v mezidobí) Texty: Ef 4,7-16 // Zl 122 // Lk 13,1-9
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Jana a Marii Procházkovy a živé a zemřelé toho rodu
neděle
27. 10. 2024
Šarlota, Zoe / sv. Frumencius (30. neděle v mezidobí) Texty: Jer 31,7-9 // Zl 126(125) // Zid 5,1-6 // Mk 10,46-52
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy rodiny Prokůpkovy
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 50 let manželství, děti a vnoučata
bohoslužba
15:00 | Nejsvětější Trojice v Modřeci | Kancionál |
středa
30. 10. 2024
Tadeáš / sv. Marcel (středa 30. týdne v mezidobí) Texty: Ef 6,1-9 // Zl 145 // Lk 13,22-30
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat

listopad

pátek
1. 11. 2024
Felix / Slavnost Všech svatých Texty: Zj 7,2-4.9-14 // Zl 24(23) // 1Jan 3,1-3 // Mt 5,1-12a
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
2. 11. 2024
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé / Vzpomínka na všechny věrné zemřelé Texty: Mdr 3,1-9 // Žl 116 // Rim 8,14-23 // Mt 25,31-46
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za manžele Kotkovy a jejich rodiče
neděle
3. 11. 2024
Hubert / sv. Martin de Porres (31. neděle v mezidobí) Texty: Dt 6,2-6 // Zl 18(17) // Zid 7,23-28 // Mk 12,28b-34
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Vojtěcha Pechance a rodinu
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za dar křtu
pondělí
4. 11. 2024
Karel / sv. Karel Boromejský (pondělí 31. týdne v mezidobí) Texty: Flp 2,1-4 // Zl 131 // Lk 14,12-14
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za zemřelé z rodiny Češkovy, Holubovy, Velebovy a za duše v očistci
úterý
5. 11. 2024
Miriam / sv. Zachariáš a Alžběta (úterý 31. týdne v mezidobí) Texty: Flp 2,5-11 // Zl 22 // Lk 14,15-24
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
středa
6. 11. 2024
Liběna / sv. Leonard (Linhart) (středa 31. týdne v mezidobí) Texty: Flp 2,12-18 // Zl 27 // Lk 14,25-33
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
čtvrtek
7. 11. 2024
Saskie / sv. Wilibrord (čtvrtek 31. týdne v mezidobí) Texty: Flp 3,3-8a // Zl 105 // Lk 15,1-10
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
8. 11. 2024
Bohumír / sv. Gottfried (Bohumír) (pátek 31. týdne v mezidobí) Texty: Flp 3,17-4,1 // Zl 122 // Lk 16,1-8
bohoslužba
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | rytmika | na poděkování za 29 let života s prosbou o Boží požehnání
sobota
9. 11. 2024
Bohdan / Svátek Posvěcení lateránské baziliky Texty: Ez 47,1-2.8-9.12 // Zl 46(45) // 1Kor 3,9c-11.16-17 // Jan 2,13-22
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Petra a za živé a zemřelé členy rodiny Kozlovy a Jílkovy a za duše v očistci
neděle
10. 11. 2024
Evžen / sv. Lev Veliký (32. neděle v mezidobí) Texty: 1Kral 17,10-16 // Zl 146(145) // Zid 9,24-28 // Mk 12,38-44
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodinu Broklovu a Stodolovu
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Josefa Křivku a rodiče z obojí strany
středa
13. 11. 2024
Tibor / Svátek sv. Anežky České Texty: Kol 3,12-17 // Zl 103 // Mt 25,31-46
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | za zemřelé členy rodiny Klimešovy, Říhovy a Šindelářovy
pátek
15. 11. 2024
Leopold / sv. Albert Veliký (pátek 32. týdne v mezidobí) Texty: 2Jan 4-9 // Zl 119 // Lk 17,26-37
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
16. 11. 2024
Otmar / sv. Markéta Skotská (sobota 32. týdne v mezidobí) Texty: 3Jan 5-8 // Zl 112 // Lk 18,1-8
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Bohuslava Fliedra, rodiče a bratra
neděle
17. 11. 2024
Mahulena - Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii / sv. Alžběta Uherská (33. neděle v mezidobí) Texty: Dan 12,1-3 // Zl 16(15) // Zid 10,11-14.18 // Mk 13,24-32
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Boženu a Jaroslava Vávrovy a rodiny dcer
středa
20. 11. 2024
Nikola / sv. Felix z Valois (středa 33. týdne v mezidobí) Texty: Zj 4,1-11 // Zl 150 // Lk 19,11-28
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
22. 11. 2024
Cecílie / sv. Cecílie (pátek 33. týdne v mezidobí) Texty: Zj 10,8-11 // Zl 119 // Lk 19,45-48
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
23. 11. 2024
Klement / sv. Klement I. (sobota 33. týdne v mezidobí) Texty: Zj 11,4-12 // Zl 144 // Lk 20,27-40
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Kateřinu a Jiřího Hamáčkovy a opuštěné děti
neděle
24. 11. 2024
Emílie / sv. Ondřej Dung-Lac a druhové (Slavnost Ježíše Krista Krále) Texty: Dan 7,13-14 // Zl 93(92) // Zj 1,5-8 // Jan 18,33b-37
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Oldřicha Heyla a celý rod
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Martu a Jana Bulvovy, za syna a dceru s rodinami
středa
27. 11. 2024
Xenie / sv. Virgil (středa 34. týdne v mezidobí) Texty: Zj 15,1-4 // Zl 98 // Lk 21,12-19
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
29. 11. 2024
Zina / sv. Saturnin (pátek 34. týdne v mezidobí) Texty: Zj 20,1-4.11-21,2 // Zl 84 // Lk 21,29-33
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
30. 11. 2024
Ondřej / Svátek sv. Ondřeje Texty: Rim 10,9-18 // Zl 19(18) // Mt 4,18-22
bohoslužba
09:00 | kaple na radnici | Kancionál | za vedení města
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti

prosinec

neděle
1. 12. 2024
Iva / sv. Edmund Kampián (1. neděle adventní) Texty: Jer 33,14-16 // Zl 25(24) // 1Sol 3,12-4,2 // Lk 21,25-28.34-36
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zemřelého Karla Švejdu a živé z této rodiny
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání
pondělí
2. 12. 2024
Blanka / sv. Bibiána (pondělí 1. adventního týdne) Texty: Iz 2,1-5 // Zl 122 // Mt 8,5-11
bohoslužba
06:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
středa
4. 12. 2024
Barbora / sv. Jan Damašský, sv. Barbora (středa 1. adventního týdne) Texty: Iz 25,6-10a // Zl 23 // Mt 15,29-37
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
6. 12. 2024
Mikuláš / sv. Mikuláš (pátek 1. adventního týdne) Texty: Iz 29,17-24 // Zl 27 // Mt 9,27-31
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
7. 12. 2024
Benjamín / sv. Ambrož (sobota 1. adventního týdne) Texty: Iz 30,19-21.23-26 // Zl 147 // Mt 9,35-10,1.5-8
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
8. 12. 2024
Květoslava / 2.neděle adventní (2. neděle adventní) Texty: Bar 5,1-9 // Zl 126(125) // Flp l,4-6.8-11 // Lk 3,1-6
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za hudebního skladatele Bohuslava Martinů, manželku Charlotte, rodiče a sourozence
středa
11. 12. 2024
Dana / sv. Damas I. (Hostivít) (středa 2. adventního týdne) Texty: Iz 40,25-31 // Zl 103 // Mt 11,28-30
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
13. 12. 2024
Lucie / sv. Lucie (Světluše) (pátek 2. adventního týdne) Texty: Iz 48,17-19 // Zl 1 // Mt 11,16-19
bohoslužba
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | rytmika | za syna
sobota
14. 12. 2024
Lýdie / sv. Jan od Kříže (sobota 2. adventního týdne) Texty: Sir 48,1-4.9-11 // Zl 80 // Mt 17,10-13
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 90 let života s prosbou o požehnání a zdraví pro celou rodinu
neděle
15. 12. 2024
Radana / sv. Valerián (3. neděle adventní) Texty: Sof 3,14-18a // Iz 12 // Flp 4,4-7 // Lk 3,10-18
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodinu Stodolovu s prosbou o Boží požehnání do všech rodin
pondělí
16. 12. 2024
Albína / sv. Adelhaida (Adéla) (pondělí 3. adventního týdne) Texty: Nm 24,2-7.15-17a // Zl 25 // Mt 21,23-27
bohoslužba
06:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
středa
18. 12. 2024
Miloslav / sv. Rufus a Zosim Texty: Jer 23,5-8 // Zl 72 // Mt 1,18-24
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
20. 12. 2024
Dagmar / sv. Dominik Siloský Texty: Iz 7,10-14 // Zl 24 // Lk 1,26-38
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | na poděkování za život
sobota
21. 12. 2024
Natálie / sv. Petr Kanisius Texty: Pis 2,8-14 // Zl 33 // Lk 1,39-45
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodiče Lopourovy, syna, dceru a vnučku
neděle
22. 12. 2024
Šimon / sv. Servul (4. neděle adventní) Texty: Mich 5,1-4a // Zl 80(79) // Zd 10,5-10 // Lk 1,39-45
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelého Jana Kastnera
pondělí
23. 12. 2024
Vlasta / sv. Jan Kentský Texty: Mal 3,1-4.23-24 // Zl 25 // Lk 1,57-66
bohoslužba
06:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
úterý
24. 12. 2024
Adam a Eva / Štědrý den Texty: 2Sam 7,1-5.8b-12.14.16 // Zl 89 // Lk 1,67-79
bohoslužba
06:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
16:00 | Sv. Jakub | rytmika | za živou víru v poličských rodinách
bohoslužba
21:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé obyvatele obce Pomezí
pátek
27. 12. 2024
Žaneta / sv. Jan Evangelista (Svátek sv. Jana Evangelisty) Texty: 1Jan 1,1-4 // Zl 97(96) // Jan 20,2-8
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
28. 12. 2024
Bohumila / sv. Betlémské děti, mučedníci (Svátek svatých Betlémských dětí, mučedníků) Texty: 1Jan 1,5-2,2 // Zl 124(123) // Mt 2,13-18
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za smysl života
neděle
29. 12. 2024
Judita / sv. Tomáš Becket (Svátek Svaté rodiny) Texty: Sir 3,3-7.14-17a // Zl 128(127) // Kol 3,12-21 // Lk 2,41-52
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
úterý
31. 12. 2024
Silvestr / sv. Silvestr Texty: 1Jan 2,18-21 // Zl 96 // Jan 1,1-18
bohoslužba
16:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za uplynulý rok