MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

ohlášky 38. týdne - 19.-26. 9.

neděle
19. 9.
25. neděle v mezidobí Texty: Mdr 2,12a.17-20 // Zl 54(53) // Jak 3,16-4,3 // Mk 9,30-37
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za úmysly farníků na přímluvu sv. Josefa
registrace ukončena
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé farníky
bez rezervace
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Otakara Kuklu, manžele Vondrovy a Ladislava Pavliše
obsazeno
pátek
24. 9.
25. týden v mezidobí Texty: Ag 1,15b-2,9 // Zl 43 // Lk 9,18-22
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Václava a Ludmilu Popelkovy a všechny živé i zemřelé členy rodiny.
bez rezervace
sobota
25. 9.
25. týden v mezidobí Texty: Zach 2,5-9.14-15a // Jer 31 // Lk 9,43b-45
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Františka Boštíka, jeho rodiče a za duše v očistci
neděle
26. 9.
26. neděle v mezidobí Texty: Nm 11,25-29 // Zl 19(18) // Jak 5,1-6 // Mk 9,38-43.45.47-48
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelého manžela
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Vojtěcha Pechance, živé a zemřelé členy rodiny Pechancovy a Šauerovy
bez rezervace
10:30 | Sv. Jakub | Koinonie | za živé a zemřelé farníky

V neděli 19. září se bude ve všech kostelích naší diecéze konat mimořádná sbírka na podporu církevního školství. Bližší informace ke sbírce najdete ve vývěsce a na webu farnosti.

Do 30. září zastupuje o. Tomáše P. Ondřej Špinler (tel. 604 536 470).

Až do 7. října pokračuje v naší farnosti 40denní řetězec modliteb desátku růžence "který Ducha svatého seslal" za dobrý výsledek voleb. Cílem je, aby se každý den někdo z farníků nejlépe v kostele sv. Jakuba pomodlil na tento úmysl.  Aby nebyl řetězec přerušen, vyberte si prosím na farním webu v kalendáři akcí jeden z volných termínů a ten si zarezervujte.  Řetězec modliteb vyvrcholí společným růžencem a mší svatou na stejný úmysl v předvečer svátku Panny Marie Růžencové ve středu 6. října.

Děti, které se ještě chtějí zapojit do farní soutěže  „Pečujeme o Boží stvoření“ si mohou přijít během úředních hodin na faru pro úvodní kartu a chybějící kartičky. Po nedělních mších svatých je možné získat v kostele pouze aktuální kartičku a kartičku z předchozí neděle.

Česká křesťanská akademie pořádá ve středu 22. září od 18:30 na katolické faře v Litomyšli přednášku Josefa Prokeše na téma "Proč se lidé v Čechách nezajímají o víru a jak na to můžeme odpovědět?", na kterou jsou srdečně zváni všichni zájemci o toto téma.

Mládež z litomyšlského vikariátu je srdečně zvána na vikariátní setkání mládeže, které se koná 24.-25. září v Sebranicích. Více o programu se dočtete na plakátku, který najdete na stolku v kostele. Pokud byste se rádi zúčastnili, vyplňte prosím nezávaznou přihlášku (odkaz taktéž na plakátu).