MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

ohlášky 25. týdne - 16.-23. 6.

neděle
16. 6.
jedenáctá neděle v mezidobí) Texty: Ez 17,22-24 // Zl 92(91) // 2Kor 5,6-10 // Mk 4,26-34
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodiny Bezděkovy, Vodvárkovy a Dobiášovy, za uzdravení maminky Marie a Boží pomoc a ochranu pro syny Vladimíra a Romana
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelého MUDr. Jaroslava Hamana a za všechny jeho živé a zemřelé příbuzné
středa
19. 6.
sv. Jan Nepomuk Neumann Texty: 2Kral 2,1.6-14 // Zl 31 // Mt 6,1-6.16-18
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za živé i zemřelé z rodů Šafářových a Šmídových
čtvrtek
20. 6.
jedenáctý týden v mezidobí Texty: Sir 48,1-15(rec.1-14) // Zl 97 // Mt 6,7-15
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | za zemřelou Ludmilu Novákovou a dceru Lidušku
pátek
21. 6.
sv. Alois Gonzaga Texty: 2Kral 11,1-4.9-18.20 // Zl 132 // Mt 6,19-23
15:30 | DPS "Penzion" Polička | Kancionál | za zemřelého Františka Měsku a celou rodinu
16:00 | farní zahrada | Hosana 2 | na poděkování za uplynulý školní rok s prosbou o Boží požehnání a ochranu o prázdninách
sobota
22. 6.
jedenáctý týden v mezidobí Texty: 2Kron 24,17-25 // Zl 89 // Mt 6,24-34
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za dar života a Boží požehnání do dalších let
neděle
23. 6.
dvanáctá neděle v mezidobí Texty: Job 38,1.8-11 // Zl 107(106) // 2Kor 5,14-17 // Mk 4,35-41
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za dar společného života
10:30 | Sv. Jakub | Koinonie | za pořadatele a živé i zemřelé účastníky Běhu naděje v Poličce

další události v tomto týdnu

čtvrtek
20. 6.
Pobožnosti
Modlitba za Ukrajinu
18:00 | Sv. Jakub

V neděli 16. června budeme v kostelní sbírce přispívat na podporu Charity.

Upozorňujeme, že v pátek 21. června je zrušena mše svatá v 18:00. Jste však zváni na mši svatou v 16:00, která bude sloužena v rámci slavnosti k ukončení školního roku, a to na farní zahradě, v případě nepříznivého počasí v kapli na faře či v kostele svatého Jakuba.

V neděli 23. června bude při mši svaté v 10:30 pokřtěn Honzík Večeřa. Prosíme děti, aby pro něj vyrobily drobné dárečky.

Pokud byste se jako rodina nebo skupina přátel chtěli zapojit do úklidu kostela svatého Jakuba, aniž by Vás to zavazovalo k pravidelné docházce do úklidové skupiny (uklidit tímto způsobem je možné například pouze 1x za rok), kontaktujte prosím některou z pastoračních asistentek či vedoucí úklidových skupin Marii Leinveberovou.