MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

ohlášky 49. týdne - 5.-12. 12.

neděle
5. 12.
2. neděle adventní Texty: Bar 5,1-9 // Zl 126(125) // Flp l,4-6.8-11 // Lk 3,1-6
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodiče Trávníčkovy, Srnských a kněze Josefa Smejkala
registrace ukončena
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodiče Andrlíkovy a celou rodinu
bez rezervace
10:30 | Sv. Jakub | Hosana 1 | na poděkování za dar života
registrace ukončena
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelé a živé z rodu Imrišova a za uzdravení nemocných
registrace ukončena
pondělí
6. 12.
2. týden adventní Texty: Iz 35,1-10 // Zl 85 // Lk 5,17-26
07:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu
bez rezervace
úterý
7. 12.
Sv. Ambrože Texty: Iz 40,1-11 // Zl 96 // Mt 18,12-14
07:00 | kaple na faře | Kancionál |
bez rezervace
středa
8. 12.
Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu Texty: Gn 3,9-15.20 // Zl 98(97) // Ef 1,3-6.11-12 // Lk 1,26-38
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za hudebního skladatele Bohuslava Martinů, manželku Charlotte, rodiče a sourozence
bez rezervace
čtvrtek
9. 12.
2. týden adventní Texty: Iz 41,13-20 // Zl 145 // Mt 11,11-15
18:00 | kaple na faře | Kancionál |
bez rezervace
pátek
10. 12.
2. týden adventní Texty: Iz 48,17-19 // Zl 1 // Mt 11,16-19
18:00 | Sv. Jakub | Hosana 1 | za rodiče Přichystalovy, Janků, Jaroslavu Stodolovou a živé členy těchto rodin
bez rezervace
sobota
11. 12.
2. týden adventní Texty: Sir 48,1-4.9-11 // Zl 80 // Mt 17,10-13
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelého Ing. Kastnera
neděle
12. 12.
3. neděle adventní Texty: Sof 3,14-18a // Iz 12 // Flp 4,4-7 // Lk 3,10-18
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé farníky
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Annu a Jindřicha Prudkých, živé a zemřelé dcery s rodinami
bez rezervace
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za odpuštění a očištění rodu
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelého Josefa Smolku a jeho rodinu

další události v tomto týdnu

úterý
7. 12.
středa
8. 12.

V neděli 5. prosince budou děti přispívat na Sylvestera a při mši svaté v 10:30 bude žehnáno maminkám v požehnaném stavu.

V neděli 12. prosince bude mimořádná sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců.

Až do odvolání jsou zrušeny bohoslužby v DPS "Penzion" Polička.

Ve středu 8. prosince bude ve 14:00 v kostele sv. Jakuba pohřeb paní Jaroslavy Slezákové.

V sobotu 11. prosince bude v 11:00 v kostele sv. Michaela pohřeb paní Ireny Pletichové.

V sobotu 11. prosince jste od 14:00 srdečně zváni na půdu kostela sv Jakuba na "nekřest" nové knihy "Svatý Jakub - Pozoruhodný příběh kostela v Poličce a jeho lidí". Budete mít příležitost setkat s autorem a dalšími lidmi, kteří mají na knize svůj podíl, a také si knihu zakoupit. Podle vládních pravidel mohou přijít očkovaní a lidé, kteří prodělali onemocnění Covidem před méně než 180 dny.  Děti ve věku 12-18 let a lidé s kontraindikací k očkování se mohou prokázat také negativním PCR testem. Děti do 12 let nemusí prokazovat bezinfekčnost.

Kniha "Svatý Jakub - Pozoruhodný příběh kostela v Poličce a jeho lidí" má doporučenou cenu 498 Kč, ale v prvním týdnu prodeje (od 11. do 17. prosince) ji bude možné zakoupit v kostele po nedělních mších sv. a na faře za zvýhodněnou cenu 400 Kč. Později ji budeme prodávat za 450 Kč.

Vzadu v kostele najdete "Samoobslužné knihkupectví u Sv. Jakuba". Cena všech knih je vždy 200 Kč, peníze za ně vhazujte do pokladničky ve zdi. Knihy tam dal někdo, kdo si myslí, že byste si je měli přečíst. Doposud to býval pan farář, ale dárcem může být kdokoli a tím pomoct farnosti i farníkům. Knihkupectví není určeno pro zbavování se antikvariátních titulů, ale pro šíření těch knih, které Vás osobně zaujaly a pomohly Vám a doufáte, že mohou být užitečné i pro ostatní.

Pan farář by rád znal názor farníků na některé věci, o kterých se musí rozhodnout. Proto prosí všechny biřmované katolíky, kteří většinu nedělí slaví v poličské farnosti, aby se zapojili do farní ankety. Pokud můžete, vyplňte prosím anketu na webu farnosti. Pokud tuto možnost nemáte, můžete si vzít anketní lístek vzadu v kostele a do 25. prosince ho vhodit do schránky v kostele nebo předat o. Tomášovi nebo pastoračním asistentkám.

Pokud jste ochotní číst čtení a přímluvy při nedělních bohoslužbách, zapište se prosím do tabulky, která je uprostřed kostela.

Hledají se ochotní lidé všech věkových kategorií, kteří během adventu vytvoří jakoukoli „hand made“ technikou vánoční ozdobu pro kostel sv. Jakuba, aby se nám podařilo zaplnit zbývající prázdná kolečka. Máme tři velikosti koleček s vnitřním průměrem 11,5; 9,0 a 6,5 cm. Zbyly všechny druhy, ale nejvíce je 11,5cm. Hotové ozdoby můžete přinášet na faru nebo do kostela až do 4. neděle adventní.

Vyšlo nové číslo Farního posla.

Bohoslužby nadále spadají do podmínek podle práva shromažďovacího, jak tomu bylo u předchozích úprav. Na  všechny nedělní bohoslužby v Poličce je ale potřeba se hlásit, a to způsoby, které jsou ve farnosti již dlouhodobě zavedeny. Při bohoslužbách a dalších akcích je nutné mít nasazený respirátor, roušku mohou používat pouze děti do patnácti let.