MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

ohlášky 12. týdne - 19.-26. 3.

neděle
19. 3.
4. neděle postní Texty: 1Sam 16,1b.6-7.10-13a // Zl 23(22) // Ef 5,8-14 // Jan 9,1-41
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Josefa Křivku, za živé a zemřelé toho rodu
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Josefa Klímu a živou rodinu
pondělí
20. 3.
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy Svatojosefské jednoty v Poličce
úterý
21. 3.
4. týden postní Texty: Ez 47,1-9.12 // Zl 46 // Jan 5,1-3a.5-16
07:00 | kaple na faře | Kancionál | za Jaromíra Mikoviče
středa
22. 3.
4. týden postní Texty: Iz 49,8-15 // Zl 145 // Jan 5,17-30
18:00 | kaple na faře | Kancionál | na poděkování za víru, rodinu, s prosbou o požehnání do dalších let
čtvrtek
23. 3.
4. týden postní Texty: Ex 32,7-14 // Zl 106 // Jan 5,31-47
12:00 | kaple na faře | tichá | za rodiče Navrátilovy a jejich živé a zemřelé děti
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | reserve - Vackovi
pátek
24. 3.
4. týden postní Texty: Mdr 2,1a.12-22 // Zl 34 // Jan 7,1-2.10.25-30
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Miroslava Haupta a dceru Marcelu
sobota
25. 3.
Slavnost Zvěstování Páně Texty: Iz 7,10-14 // Zl 40(39) // Zid 10,4-10 // Lk 1,26-38
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelé rodiče, bratra Jana a duše v očistci
neděle
26. 3.
5. neděle postní Texty: Ez 37,12-14 // Zl 130(129) // Rim 8,8-11 // Jan 11,1-45
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za manžela, švagra, vnuka a rodiče z obou stran
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zemřelou Marii Juklovou
10:30 | Sv. Jakub | Koinonie | za živé a zemřelé členy farnosti

další události v tomto týdnu

neděle
19. 3.
Pobožnosti
Křížová cesta
14:00 | Sv. Jakub
úterý
21. 3.
Pravidelná setkávání
čtvrtek
23. 3.
Pobožnosti
Modlitba za Ukrajinu
17:00 | kostel Českobratrské církve evangelické
pátek
24. 3.
Pobožnosti
Křížová cesta
17:30 | kaple na faře
sobota
25. 3.
Pravidelná setkávání
Schůzka mladších dětí
14:00 - 16:30 | Polička
Akce
Postní duchovní obnova
15:00 - 17:30 | fara
Pravidelná setkávání
CZUKR aneb čeština pro dospěláky z Ukrajiny/або чеська для дорослих з України
19:00 - 20:00 | fara/будівля римо-католицької парафії
neděle
26. 3.
Pobožnosti
Křížová cesta
14:00 | Sv. Jakub

Ve čtvrtek 23. března se opět sejdeme k modlitbě za Ukrajinu, a to v evangelickém kostele. Pozor: tentokrát začínáme již v 17:00!

V sobotu 25. března jste srdečně zváni na odpolední duchovní obnovu, kterou povede P. Jan Pitřinec z Ústí nad Orlicí. Od 14:00 bude v kapli na faře vystavena Nejsvětější Svátost, první přednáška začíná v 15:00. Podrobnější informace naleznete na plakátcích (vývěska, stolek u vchodu do kostela) a na farním webu. Pokud byste byli ochotni přinést něco na občerstvení mezi přednáškami, stále ještě se můžete zapisovat buď do formuláře na webu nebo na seznam na stolku v kostele či na faře.

Mimořádné termíny svátosti smíření před Velikonocemi můžete využít mezi 28. březnem a 5. dubnem. Detailní rozpis je uveden ve vývěsce a na webu farnosti.