MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

Duchovní správci

  Katolíci
1324 - Petr Herbort
1347 - kněz nez. jména
1374 - Pavel z Chocně
1385 - Matyáš ze Starého Kolína
1389 – 1393 Pavel Lauterbach
1393  Martin
  Mauritius
1393 - Matěj z Nového Kolína
1397 - Václav Sláma
 1402 Mauritius
  kněz Beneš
   Utrakvisté (kališníci)
1419 - Vavřinec z Modřic
1423 - kněz Jan
1472 Vavruška
1472 - Petr
  Václav Mička (Myčka)
  Beneš
  Jíra Mička
  další neznámí
1563 Kryštof (Krištof)
1563 - Šimon Litomyšlský
1585 Mikuláš Svojanovský
1585 Adam Kouřímský
1585 - Adam Litomyšlský
1588 - Jan Oupický
-1590 Jiří Kozenský
1590 Josef Auspinský
1590 Hartulus Wodmianský
1590 - Jan Marci Vodňanský
1592 - Matěj Levinský
1596 - Jan Adolf Oustecký
1597 - Vavřinec Žandovský
1598 - Michal
1600 - Jan Písecký
1605 - Michal
1607 - Matěj Stříberský
1610 - Jan Hortulus Wodmianský
1619 - 1624 Tobiáš Cichoraeus Královéhradecký
1624 - 1625 přestala být správa církevní česká – nastala správa církevní římská (katolíci)
1625 - Jan Stanislav Kosovič
1629 - Severin Ryznarovský
1630 Josef Marian Prosický
1630 - Petr
1631 - Valentin
1632 - Šťastný ze Sádku
1635 - Alexandr Balt. Vábský
1638 - Adam Václav Snurius Rosemontanus, Slezák
1640 - Jan František Šnorhovius
1642 - Pater Jan - kališník
27. 11. 1643 - František Jan Šnurhov
28. 12. 1654 - Ondřej Hochstall
20. 3. 1656 - Tomáš Kryštof Sauermann
  Děkanové

 

Podle některých pramenů byl děkanský úřad zřízen r. 1657 (některé prameny uvádějí titul děkan i dříve). Děkan většinou zastával funkci vikáře.

30. 5. 1657

Matěj Karel Kottecius

31. 10. 1666

Bartoloměj Novák

27. 1. 1699 - 5. 3. 1721

Tomáš Štěpánek

5. 4. 1721 -  25. 5. 1762 (zemřel)

Karel Leopold Nepauer

15. 12. 1762 - 24. 5. 1808 (zemřel) Karel Josef Hron z Lichtenberka (z Leuchtenberka)
13. 3. 1809 - 28. 10.1829 (zemřel)

Josef František Štefka

2. 9. 1826 - 30. 9.1830

Antonín Hájek – administrátor

1. 10. 1830 - 23. 9. 1852 (zemřel)

Jan Nepomuk Stelzig

1853 - 9. 7. 1863 (zemřel)

Jan Philipp

1863 - 1864

Jan Bis – administrátor

10. 6. 1864 - 27. 3. 1869 (zemřel)

Josef Petzold

1869 - 1871

Dominik Faltus – administrátor

1871 - 7. 4. 1876  (zemřel)

František Dařílek

1876 - 1877

František Janeček – administrátor

5. 4. 1877 - 23. 1. 1890

Leopold Mazač

1890

Jan Volánek – administrátor

5. 4. 1877 - 11. 10. 1895

Jan Evangelista Bis

 1895 - 1896

Jan Volánek – administrátor

14. 8. 1896 - 15. 12. 1899 (zemřel)

Josef Jezdinský

1899 - 1900

František Dittrich – administrátor

1. 8. 1900 - 23. 1. 1923

Jan Letošník

1923 - 1924

Alois Stanislav Novák – administrátor

29. 2. 1924 -20. 4. 1945 (zemřel) 

Antonín Kovář

1945 - 1946

Vítězslav Walter – administrátor

1. 7. 1946 - zatčen září 1949

Jaroslav Daněk

 

Od této doby již nejsou jmenováni děkani v souvislosti s výkonem duchovní správy v Poličce.

1949 - 1950

Vladimír Tláskal – administrátor

1. 8. 1950 - zatčen říjen 1954

ThLic. František Hájek

1. 11. 1954 - 22. 1. 1970

(+ H. Brod)

Jan Klimovič

1970

Václav Pavliš – administrátor

1. 4. 1970 - 31. 7. 1992 

Jiří Schnitter

1. 8. 1992 - 30. 9. 1992

Petr Boháč

1. 10. 1992 - 30. 6. 2008

Rudolf Zahálka

1. 7. 2008 - 31. 7. 2011

Adrian Jaroslav Sedlák OPraem

1. 8. 2011 -  31. 7. 2017

Miloslav Brhel

1. 8. 2017

Tomáš Enderle

 

Pozn.: Vzhledem k tomu, že bylo čerpáno z několika různých pramenů, se můžou některé údaje lišit.

Duchovní uváděný kurzivou je vykonávající prozatímně úřad děkana (duchovního správce farnosti) – administrátor, než nastoupí nový duchovní správce svůj úřad.

Použitá literatura:

Farní kroniky – Archiv Litomyšl 1836–1944 sig. KR 35; 1760–1853 sig. KR 600

Paměti královského věnného města Poličky do r. 1838 – napsal P. Ant. Hájek 1890

Královské věnné město Polička 1893, Jan Václav Štefka

Dějiny města Poličky – Jindřich Růžička a Josef Krušina, Polička 1968

Jitřenka č. 19/1883, str. 230/231, autor neuveden

Zápisy p. Jaroslava Vorlíčka, zdroj neznámý

Polička, královské věnné město v Čechách – Josef Václav Michal, Praha 1848 

Z kulturních dějin královského věnného města Poličky (1905) – Karel Adámek

Zápis nalezený v kopuli věže kostela sv. Jakuba v Poličce (srpen 2009)

Archiv Královéhradeckého biskupství

zpracoval Mirek Andrle                                                                                     

dnes
čtvrtek 25. duben 2024
Svátek sv. Marka
Texty: 1 Pt 5,5b-14 // Zl 89 // Mk 16,15-20
Bohoslužba 15:30 kaple na LDN
zítra
pátek 26. duben 2024
čtvrtý týden velikonoční
Texty: Sk 13,26-33 // Zl 2 // Jan 14,1-6
Bohoslužba 18:00 Sv. Jakub
pozítří
sobota 27. duben 2024
čtvrtý týden velikonoční
Texty: Sk 13,44-52 // Zl 98 // Jan 14,7-14
Bohoslužba 18:00 Sv. Jakub
zobrazit další