MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

Křest

Křest dítěte

Chtít pro své dítě křest znamená chtít pro něj velkou a krásnou věc. Žádat o křest svého dítěte ale také znamená brát na sebe zodpovědnost jej vychovávat ve víře a podle Božího zákona. Pokud máte zájem o křest dítěte, je třeba kontaktovat duchovního správce farnosti, který si s vámi smluví setkání. Zůstane pravděpodobně při jednom setkání, pokud jsou rodiče oddáni v kostele, a absolvovali tedy přípravu na svatbu. Pokud tomu tak není, bude pravděpodobně setkání více, aby byli rodiče řádně informováni o tom, co jejich dítě křtem získává a jaké jsou jejich povinnosti z toho vyplývající. Jinými slovy, aby si obě strany ověřily, jestli to, co rodiče chtějí, a to, co církev nabízí, je tatáž věc.

Předpoklady pro křest dítěte jsou jasně shrnuty v otázce, kterou kněz při obřadu pokládá rodičům:

Chcete, aby bylo vaše dítě pokřtěno. Tím na sebe berete povinnost, že ho vychováte ve víře v Pána Ježíše, že ho budete učit milovat Boha a bližního, jak nám to Pán Ježíš přikázal. Jste si této povinnosti vědomi?

Pokud si rodiče této své zodpovědnosti jsou vědomi a hodlají ji naplňovat, pak ve křtu nic nebrání.

Ke křtu dítěte budete kromě svého dítěte potřebovat další tři položky. Nejdůležitější je kmotr nebo kmotra. Můžou být i dva, v tom případě to musí být muž a žena. Kmotr musí být římský katolík, biřmovaný a zralý ve víře. Pokud byste chtěli za kmotra někoho, kdo tyto podmínky nesplňuje, může být veden jako svědek křtu. Další dvě nezbytnosti jsou křestní svíce a křestní rouška, které se budou používat při obřadu. Ty si lze pořídit například v místním charitním obchůdku Fimfárum.

Křest dospělého

Bůh si nepřestává volat do své církve nové lidi. Dotýká se jich a probouzí v nich touhu patřit mu. Pokud byste se rádi informovali o tom, v co církev věří, dozvěděli se víc o Bohu a třeba s ním začali žít a komunikovat na důvěrnější rovině, pak vám v tom rádi pomůžeme.

Pokud jste nebyli pokřtěni, rádi se s vámi budeme setkávat a pokoušet se rozlišit, jak nejlépe vás dovést k hlubšímu poznání Boha. Kdybyste se rozhodli nechat se pokřtít, můžete vstoupit do katechumenátu, který zpravidla trvá asi rok a ve kterém čekatel křtu roste v poznání křesťanské víry a křesťanského způsobu života.

Místního kněze Tomáše Enderleho bezpečně zastihnete na faře po telefonické domluvě nebo během tzv. kněžských hodin v úterý od 15:00 do 17:00.

dnes
sobota 3. prosinec 2022
sv. František Xaverský
Texty: Iz 30,19-21.23-26 // Zl 147 // Mt 9,35-10,1.5-8
Bohoslužba 18:00 Sv. Jakub
zítra
neděle 4. prosinec 2022
2. neděle adventní
Texty: Iz 11,1-10 // Zl 72(71) // Rim 15,4-9 // Mt 3,1-12
Bohoslužba 7:30 Sv. Jakub, 9:00 Sv. Jiří, 10:30 Sv. Jakub
pozítří
pondělí 5. prosinec 2022
2. týden adventní
Texty: Iz 35,1-10 // Zl 85 // Lk 5,17-26
Bohoslužba 6:30 kaple na faře
zobrazit další