MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

Křest

Křest dítěte

Chtít pro své dítě křest znamená chtít pro něj velkou a krásnou věc. Žádat o křest svého dítěte ale také znamená brát na sebe zodpovědnost jej vychovávat ve víře a podle Božího zákona. Pokud máte zájem o křest dítěte, je třeba kontaktovat duchovního správce farnosti, který si s vámi smluví setkání. Zůstane pravděpodobně při jednom setkání, pokud jsou rodiče oddáni v kostele, a absolvovali tedy přípravu na svatbu. Pokud tomu tak není, bude pravděpodobně setkání více, aby byli rodiče řádně informováni o tom, co jejich dítě křtem získává a jaké jsou jejich povinnosti z toho vyplývající. Jinými slovy, aby si obě strany ověřily, jestli to, co rodiče chtějí, a to, co církev nabízí, je tatáž věc.

Předpoklady pro křest dítěte jsou jasně shrnuty v otázce, kterou kněz při obřadu pokládá rodičům:

Chcete, aby bylo vaše dítě pokřtěno. Tím na sebe berete povinnost, že ho vychováte ve víře v Pána Ježíše, že ho budete učit milovat Boha a bližního, jak nám to Pán Ježíš přikázal. Jste si této povinnosti vědomi?

Pokud si rodiče této své zodpovědnosti jsou vědomi a hodlají ji naplňovat, pak ve křtu nic nebrání.

Ke křtu dítěte budete kromě svého dítěte potřebovat další tři položky. Nejdůležitější je kmotr nebo kmotra. Můžou být i dva, v tom případě to musí být muž a žena. Kmotr musí být římský katolík, biřmovaný a zralý ve víře. Pokud byste chtěli za kmotra někoho, kdo tyto podmínky nesplňuje, může být veden jako svědek křtu. Další dvě nezbytnosti jsou křestní svíce a křestní rouška, které se budou používat při obřadu. Ty si lze pořídit například v místním charitním obchůdku Fimfárum.

Křest dospělého

Bůh si nepřestává volat do své církve nové lidi. Dotýká se jich a probouzí v nich touhu patřit mu. Pokud byste se rádi informovali o tom, v co církev věří, dozvěděli se víc o Bohu a třeba s ním začali žít a komunikovat na důvěrnější rovině, pak vám v tom rádi pomůžeme.

Pokud jste nebyli pokřtěni, rádi se s vámi budeme setkávat a pokoušet se rozlišit, jak nejlépe vás dovést k hlubšímu poznání Boha. Kdybyste se rozhodli nechat se pokřtít, můžete vstoupit do katechumenátu, který zpravidla trvá asi rok a ve kterém čekatel křtu roste v poznání křesťanské víry a křesťanského způsobu života.

Místního kněze Tomáše Enderleho bezpečně zastihnete na faře po telefonické domluvě nebo během tzv. kněžských hodin v úterý od 15:00 do 17:00.

dnes
úterý 5. červenec 2022
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
Texty: Iz 61,1-3a // Zl 117(116) // 2Kor 4,1-2.5-7 // Lk 10,1-9
Bohoslužba 18:00 Sv. Jakub
zítra
středa 6. červenec 2022
14. týden v mezidobí
Texty: Oz 10,1-3.7-8.12 // Zl 105 // Mt 10,1-7
Bohoslužba 18:00 Sv. Michael
pozítří
čtvrtek 7. červenec 2022
14. týden v mezidobí
Texty: Oz 11,1-4.8c-9 // Zl 80 // Mt 10,7-15
Bohoslužba 12:00 Sv. Jakub, 15:30 kaple na LDN
zobrazit další