MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

Biřmování

Pečeť ducha svatého, svátost křesťanské dospělosti přijímají katolíci ne mladší než 14 let, kteří aktivně žijí svoji víru a svobodně upevňují své rozhodnutí pro Krista, které za ně často udělali jejich rodiče, těsně po narození svého potomka.

Na přijetí svátosti biřmování je třeba se připravit soustavnou katechezí, která trvá asi rok. Biřmování v naší farnosti se uděluje přibližně jednou za 5 let. Aktuálně probíhá příprava těch, kteří by měli přijmout svátost biřmování na podzim roku 2021.  

dnes
úterý 5. červenec 2022
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
Texty: Iz 61,1-3a // Zl 117(116) // 2Kor 4,1-2.5-7 // Lk 10,1-9
Bohoslužba 18:00 Sv. Jakub
zítra
středa 6. červenec 2022
14. týden v mezidobí
Texty: Oz 10,1-3.7-8.12 // Zl 105 // Mt 10,1-7
Bohoslužba 18:00 Sv. Michael
pozítří
čtvrtek 7. červenec 2022
14. týden v mezidobí
Texty: Oz 11,1-4.8c-9 // Zl 80 // Mt 10,7-15
Bohoslužba 12:00 Sv. Jakub, 15:30 kaple na LDN
zobrazit další