MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

Kostel sv. Vavřince, Květná

Kostel sv. Vavřince v Květné se nachází ve střední části obce nad silnicí vedoucí na Litomyšl.

Kostel sv. Vavřince je největší pamětihodností obce Květné a byl vystavěn na přelomu19. a 20. století na místě původního dřevěného filiálního kostela přibližně z roku 1350. Z důvodu malé kapacity byl v roce 1902 přestavěn v pseudorománském slohu podle návrhu Antonína Béby. Kostel je umístěn ve hřbitovním areálu, ve kterém se dochovala barokní márnice z 18. století.

Při kostele byla vystavěna římsko-katolická fara, která není obydlena farářem, ale farář dojíždí z blízké Poličky. Nad farskou zahradou stojí trojboký morový sloup s letopočtem 1716. Na katastru obce jsou dále sloupové obrazy Jana Nepomuckého a sv. Pavla z roku 1802 na paměť krupobití.

foto: Jakub Klimeš
dnes
čtvrtek 20. leden 2022
2. týden v mezidobí
Texty: 1Sam 18,6-9;19,1-7 // Zl 56 // Mk 3,7-12
zítra
pátek 21. leden 2022
sv. Anežka Římská
Texty: 1Sam 24,3-21 // Zl 57 // Mk 3,13-19
Bohoslužba 18:00 Sv. Jakub
pozítří
sobota 22. leden 2022
2. týden v mezidobí
Texty: 2Sam 1,1-4.11-12.19.23-27 // Zl 80 // Mk 3,20-21
Bohoslužba 18:00 Sv. Jakub
zobrazit další