MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

Pohřeb

Pokud vám zemřel někdo blízký, přijměte naši soustrast. V případě, že byl zesnulý či zesnulá členem katolické církve, pak jsme schopni pro něj uspořádat křesťanské rozloučení v kostele. Termín pohřbu se domlouvá spolu s pohřební službou, aby všem třem stranám vyhovoval, můžete tedy nejprve kontaktovat jak duchovního správce farnosti, tak pohřební službu. V každém případě je ale třeba, abyste se s knězem, který rozloučení povede, setkali a domluvili s ním podrobnosti obřadu a sdělili mu svá přání.

Pohřeb z kostela může být se mší svatou nebo s bohoslužbou slova. Druhá alternativa je asi o deset minut kratší a hodí se spíše pro ty zesnulé, kteří nebyli pravidelnými návštěvníky bohoslužeb. U člověka, který přistupoval ke svátostem, se očekává, že by si přál sloužit při svém rozloučení mši svatou za spásu své duše. Pohřební obřady se mší trvají asi 45 minut a poté se může jít ukládat tělo do hrobu, nebo může být rakev odvezena ke zpopelnění. Také existuje možnost obřadu v krematoriu. Můžete také požádat kněze o kratičký obřad uložení urny a vysvěcení hrobu.

Kromě toho, že si volíte, zda chcete obřad se mší, nebo bez ní, je třeba učinit další dvě rozhodnutí. Jedno se týká hudby. Vzhledem k církevnímu charakteru obřadu je vhodné, aby při pohřbu zněla náboženská nebo klasická hudba. Pokud máte velkou touhu zahrát oblíbenou píseň zesnulého, je možné si za tímto účelem sjednat dechovku, na kterou vám dá kontakt pohřební služba. Za druhé je třeba se rozhodnout, zda během obřadu mají zaznít životopisné informace o zesnulém. Ty můžete buď sepsat a nechat je přečíst knězem, nebo je může přednést některý z členů rodiny.

dnes
sobota 25. březen 2023
Slavnost Zvěstování Páně
Texty: Iz 7,10-14 // Zl 40(39) // Zid 10,4-10 // Lk 1,26-38
Bohoslužba 18:00 Sv. Jakub
zítra
neděle 26. březen 2023
5. neděle postní
Texty: Ez 37,12-14 // Zl 130(129) // Rim 8,8-11 // Jan 11,1-45
Bohoslužba 7:30 Sv. Jakub, 9:00 Sv. Jiří, 10:30 Sv. Jakub
pozítří
pondělí 27. březen 2023
5. týden postní
Texty: Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62 // Zl 23 // Jan 8,1-11
Bohoslužba 17:00 Sv. Michael
zobrazit další