MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

Ježíšovi dvořané

V letošním školním roce jsou všechny děti z naší farnosti zvány k proměně na dámy a rytíře. 

Rytíři bývají shromážděni v družinách, dámy kolem sebe mívají skupinu svých přítelkyň. Tvoří společenství, jehož cílem je věrně sloužit svému pánovi. I my v Církvi jsme takovým společenstvím. Toužíme sloužit svému Králi – jsme Ježíšova družina, jeho dvořané.  Mezi Ježíšovy dvořany patří také svatí. A ti nám mohou být ve službě našemu Pánu skvěle nápomocni. 

Patronkou a pomocnicí pro budoucí dámy je svatá Alžběta, budoucí rytíři se mohou obracet na blahoslaveného Piera. Děti mají za úkol seznámit se postupně se životem svého patrona nebo patronky. V kostele sv. Jakuba na stolečku u oltáře Panny Marie jsou každý týden připraveny lístečky s úryvkem z jejich života. Ten, komu se podaří shromáždit všechny lístečky a nalepit je ve správném pořadí na libovolný papír, získá celý životní příběh blahoslaveného Piera či svaté Alžběty (pro přehlednost jsou lístečky na zadní straně očíslovány). 

Ježíšův dvořan s titulem „rytíř“ a „dáma“ musí mít také svůj erb. Ten lze získat dolepováním jednotlivých barevných dílků na základní kartu. Dílky jsou také k dispozici na stolečku v kostele a to pokaždé od soboty do soboty. Pozor, je třeba vždy sáhnout do té správné (rytířské nebo dámské) krabičky! Dílky z předchozích týdnů v kostele nejsou a nejsou vydávány ani na faře.

Pokud bude někomu chybět část erbu nebo příběhu, může si ho sám domalovat, dopsat či si sehnat kopii. Při zvláštních příležitostech (významné církevní svátky apod.) bude možné získat bonusové doplňky erbu. O tom, kdy tato příležitost nastane, budou děti vždy včas informovány. Každý, kdo na konci školního roku předloží kompletní erb a příběh, bude slavnostně pasován na Rytíře blahoslaveného Piera nebo Dámu svaté Alžběty a získá odměnu. 

Rytíři i dámy by měli být ctnostní lidé, rozpoznatelní svými dobrými návyky. Pokud byste hledali inspiraci pro to, jak se v nich potrénovat, najdete ji zde na webu v podobě příběhů vycházejících z nedělních evangelií. Každý víkend je zveřejněn jeden díl příběhu o třech dětech, které se ocitnou v neznámé zemi. Putují po ní a téměř na každém kroku se setkávají s různými úkoly a výzvami, které se jim stávají příležitostí projevit odvahu, statečnost, píli, lásku, trpělivost, sebeovládání, tvořivost a mnoho dalších ctností.

15. Odvaha
Ježíšovi dvořané 8. 12. 2023

15. Odvaha

10. prosince 2023, 2. neděle adventní

Mk 1,3: „Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!“

Neváhám dát Ježíši své srdce. Cvičím se v odvaze.

více
14. Advent
Ježíšovi dvořané 2. 12. 2023

14. Advent

3. prosince 2023, 1. neděle adventní

Mk 13, 33: „Dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy přijde poslední den.“

Připravuji se na příchod Ježíše. Trénuji trpělivost.

více
13. Laskavost
Ježíšovi dvořané 24. 11. 2023

13. Laskavost

26. listopadu 2023, Slavnost Ježíše Krista Krále

Mt 25, 45: „Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.“

Vždy se snažím jednat s láskou.

více
12. Tvořivost
Ježíšovi dvořané 19. 11. 2023

12. Tvořivost

19. listopadu 2023, 33. neděle v mezidobí

Mt 25, 21: „Správně, služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým pánem.“

Mám tolik velkých a krásných talentů!

více
11. Pečlivost
Ježíšovi dvořané 11. 11. 2023

11. Pečlivost

12. listopadu 2023, 32. neděle v mezidobí

Mt 25, 3–4: „Pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly s sebou olej, prozíravé si však vzaly s lampami také do nádobek olej.“

Snažím se všechno dělat důkladně.

více
10. Mírnost
Ježíšovi dvořané 3. 11. 2023

10. Mírnost

5. listopadu 2023, 31. neděle v mezidobí

Mt 23, 5: „Všechny své skutky dělají jen proto, aby se ukázali před lidmi.“

Učím se znát správnou míru.

více
9. Věrnost
Ježíšovi dvořané 28. 10. 2023

9. Věrnost

29. října 2023, 30. neděle v mezidobí

Mt 22, 37: „Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“

Vytrvám v lásce.

více
8. Moudrost
Ježíšovi dvořané 20. 10. 2023

8. Moudrost

22. října 2023, 29. neděle v mezidobí

Mt 22, 16: „Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a že učíš cestě k Bohu podle pravdy.“

Chci vidět svět tak, jak ho vidí Ježíš.

více
7. Radost
Ježíšovi dvořané 13. 10. 2023

7. Radost

15. října 2023, 28. neděle v mezidobí

Mt 22,14: „Mnoho je totiž povolaných, ale málo vyvolených.“ 

Radost prožívám spolu s Ježíšem.

více
6. Odvaha
Ježíšovi dvořané 6. 10. 2023

6. Odvaha

8. října 2023, 27. neděle v mezidobí

Mt 21, 42: „Kámen, který stavitelé odvrhli, stal se kvádrem nárožním.“

S Ježíšem překonávám svůj strach.

více
5. Píle
Ježíšovi dvořané 30. 9. 2023

5. Píle

1. října 2023, 26. neděle v mezidobí 

Mt 21, 29: „On odpověděl: 'Mně se nechce,' ale potom toho litoval, a přece šel.“ 

Jdu za svým cílem, i když se mi nechce.

více
4. Ochota
Ježíšovi dvořané 23. 9. 2023

4. Ochota

24. září 2023, 25. neděle v mezidobí 

Mt 20, 2: „Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici.“ 

Rád dělám to, k čemu mě pozve Ježíš.

více
3. Velkorysost
Ježíšovi dvořané 17. 9. 2023

3. Velkorysost

17. září 2023, 24. neděle v mezidobí 

Mt 18, 21–22: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?“ Ježíš mu odpověděl: „Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale třeba sedmasedmdesátkrát.“

Odpouštím druhým, protože Ježíš mi taky odpouští.

více
2. Kamarádství
Ježíšovi dvořané 10. 9. 2023

2. Kamarádství

10. září 2023, 23. neděle v mezidobí 

Mt 18, 20: „Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ 

Tvořím hezké vztahy s druhými lidmi.

více
1. Ctnosti
Ježíšovi dvořané 2. 9. 2023

1. Ctnosti

3. září 2023, 22. neděle v mezidobí 

Mt 17, 24b: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě.“

Chci si tvořit návyky v dobrém, i když je to někdy těžké.  

více
dnes
pátek 8. prosinec 2023
Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Texty: Gn 3,9-15.20 // Zl 98(97) // Ef 1,3-6.11-12 // Lk 1,26-38
Bohoslužba 18:00 Sv. Jakub
zítra
sobota 9. prosinec 2023
1. týden adventní
Texty: Iz 30,19-21.23-26 // Zl 147 // Mt 9,35-10,1.5-8
Bohoslužba 18:00 Sv. Jakub
pozítří
neděle 10. prosinec 2023
2. neděle adventní
Texty: Iz 40,1-5.9-11 // Zl 85(84) // 2Petr 3,8-14 // Mk 1,1-8
Bohoslužba 7:30 Sv. Jakub, 9:00 Sv. Jiří, 10:30 Sv. Jakub
zobrazit další