MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

Kostel Nejsvětější Trojice, Modřec

V centru obce Modřec stojí malý kostelík Nejsvětější Trojice, který byl postaven v letech 1866 – 1869 v novogotickém slohu.

Kostel byl postaven na místě dřevěné kaple, která hrozila zřícením a byla zbourána v roce 1865. Stavba byla budována ve velmi složité válečné době a v období přírodních pohrom s následnými neúrodnými léty. Finančně, materiálově a s velkou námahou se na stavbě kostela podíleli převážně málo majetní lidé obce Modřec, v té době Riegersdorf, který spadal pod správu Laubendorfu (Pomezí).

Kostel Nejsvětější Trojice je obdélníkového tvaru s trojbokým kněžištěm, zastřešen sedlovou střechou se sanktusní věžičkou a na západní straně s hlavním vstupem přes vysokou kamennou hranolovou věž, zastřešenou pravidelným osmibokým jehlanem s přechodem při okapu do čtvercového půdorysu. V sanktusní věžičce je osazen litinový zvon z roku 1736. Velký věžní zvon z roku 1893, který měl v průměru 70 cm a vážil 272 kg byl v březnu roku 1917 rekvírován. Z původní dřevěné kaple pochází obrazy křížové cesty.

Následkem povětrnostních vlivů byly začátkem 20. století obě věže a celá střecha kostela značně poškozena a teprve v roce 1924 byla provedena jejich rekonstrukce. Dnešní podobu kostel získal opravou prováděnou v letech 1989 – 1992.

 V tomto kostele bývá sloužena mše svatá pouze o slavnosti Nejsvětější Trojice.

 

foto: Jakub Klimeš
dnes
pátek 21. leden 2022
sv. Anežka Římská
Texty: 1Sam 24,3-21 // Zl 57 // Mk 3,13-19
Bohoslužba 18:00 Sv. Jakub
zítra
sobota 22. leden 2022
2. týden v mezidobí
Texty: 2Sam 1,1-4.11-12.19.23-27 // Zl 80 // Mk 3,20-21
Bohoslužba 18:00 Sv. Jakub
pozítří
neděle 23. leden 2022
3. neděle v mezidobí
Texty: Neh 8,2-4a.5-6.8-10 // Zl 19(18) // 1Kor 12,12-30 // Lk 1,1-4;4,14-21
Bohoslužba 7:30 Sv. Jakub, 9:00 Sv. Jiří, 10:30 Sv. Jakub, 18:00 Sv. Jakub
zobrazit další