MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

Kostel sv. Michaela

Kostel sv. Michaela, archanděla, umístěný ve hřbitovním areálu na západním okraji historické části památkové zóny města Poličky, spolu s kostnicí a zvonicí tvoří významný architektonický soubor.

Kostel byl vystavěn v letech 1572 - 1576 Ambrožem Vlachem a Jiřím Krejzlíkem. Zděná trojlodní stavba se sanktusní věží je jednou z nejvýznamnějších památek z období renesance na poličsku. Vnější plášť je poznamenán ještě pozdní gotikou s opěrným systémem a hrotitými okny. Vnitřní prostor s čistě renesanční štukovou výzdobou je zachován téměř v původní podobě. Čtvercové trojlodí oddělené párem kulatých sloupů a párem čtyřbokých pilířů je zastropeno křížovými klenbami bez žeber. Střecha je sedlová s velkým spádem, zakončená věžičkou, na jejímž vrcholu je umístěna korouhvička – smrtka s napjatou kuší. Roku 1690 byla na severní straně kostela přistavena raně barokní sakristie.

Na hlavním oltáři je umístěn obraz Pád pyšných andělů od Františka Vavřince Korompaye z Brna zhotovený kolem roku 1770 a o sto let později přemalovaný Janchem Umlaufem z Kyšperka (dnes Letohradu). Kazatelna z roku 1777 s reliéfy Mojžíše, desky s desaterem a na stříšce andělé, v rokokovém slohu. Sochy v interiéru kostela pocházejí z 18. století. Ve vrcholu triumfálního oblouku je štukový znak města Poličky, nejstarší po městských pečetích.

V letech 1994 – 1996 proběhla celková oprava kostela sv. Michala, především poškozené krovové konstrukce a střešní krytiny, vnitřních a vnějších omítek včetně výměny otvorových prvků.

Součástí hřbitovního areálu, vlevo u hlavního vstupu, je kostnice postavená v renesančním slohu v letech 1770 – 1774 stavitelem N. Tylem. Stavba s kupolovitou střechou a věžičkou má obřadní prostoru s malým oltářem. Na východní straně stavby se nachází nápis: „Pomni ó poczestny na popel nass jenž wnitř odpočiwa”.

Následně po dokončení kostela sv. Michaela byla koncem 16. století vystavěna zvonice pro umístění tří zvonů. Ve zvonici je zavěšen druhý nejstarší poličský zvon z roku 1598 od zvonaře Eliáše z Hradce (Králové) nad Labem. Klenuté přízemí původně sloužilo jako hlavní vstup na hřbitov. Nyní je zvonice nefunkční z důvodů havarijního stavu dřevěné zvonové stolice.

 

Do kostela sv. Michaela je možné se dostat při pravidelných mších svatých ve středu v 18:00 a při poutních mších svatých -přesné časy nelaznete v kalendáři.

 

dnes
středa 19. červen 2024
sv. Jan Nepomuk Neumann
Texty: 2Kral 2,1.6-14 // Zl 31 // Mt 6,1-6.16-18
Bohoslužba 18:00 Sv. Michael
zítra
čtvrtek 20. červen 2024
jedenáctý týden v mezidobí
Texty: Sir 48,1-15(rec.1-14) // Zl 97 // Mt 6,7-15
Bohoslužba 15:30 kaple na LDN
pozítří
pátek 21. červen 2024
sv. Alois Gonzaga
Texty: 2Kral 11,1-4.9-18.20 // Zl 132 // Mt 6,19-23
Bohoslužba 15:30 DPS "Penzion" Polička, 16:00 farní zahrada
zobrazit další