MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

Kaple Panny Marie Sněžné, Balda

Kapli Panny Marie Sněžné na Baldě – Zlatá Studně, nechal v letech 1747 – 1748 vystavět hrabě F. Rudolf z Hohenemsu jako součást areálu lázní, které vznikaly od roku 1740.

Kaple Panny Marie vystavěná v barokním slohu, je obdélníkového tvaru s trojbokým kněžištěm, zastřešena sedlovou střechou s věžičkou. Zastropená je valenou klenbou se sedmi lunetami, spočívající na pilastrech s hlavicemi a římsami. Vnitřní rozměry kaple jsou 8,20 m délka, 4,85 m šířka a 6,35 m výška. Původně byla nad západním vstupem umístěna dřevěná visutá kruchta. Kaple má dva vchody a čtyři oválná okna v bočních zdech. Ve věžičce je na talířové koruně zavěšen zvon 36 cm vysoký s průměrem 37 cm z roku 1949. Původní zvon vážící 95 kg z roku 1885 byl v roce 1917 rekvírován.

Mobiliář sestává z dřevěného bohatě vyřezávaného a zlaceného oltáře s obrazem Panny Marie a andílky. Před kaplí po straně stojí veliký kamenný kříž svěcený na sv. Václava roku 1884.

Kaple Panny Marie Sněžné spadá pod farnost Pomezí a bohoslužby jsou zde konány převážně poličským panem farářem v Mariánských svátečních dnech. Výjimkou byla léta 1839 až 1857, kdy byl ve Zlaté Studni trvale duchovní správce P. Josef Dreml, jedlovský rodák, až do své smrti 24. prosince 1857. Kaple již od svého vzniku měla nespočet dobrodinců, Mariánských ctitelů i náhodných poutníků, kteří přispívali na její zvelebení a opravy.

V průběhu trvání kaple byly prováděny opravy v letech 1833 a 1879. Dnešní podobu kaple získala opravou prováděnou v letech 2008 – 2010.

© Jakub Klimeš
dnes
pátek 8. prosinec 2023
Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Texty: Gn 3,9-15.20 // Zl 98(97) // Ef 1,3-6.11-12 // Lk 1,26-38
Bohoslužba 18:00 Sv. Jakub
zítra
sobota 9. prosinec 2023
1. týden adventní
Texty: Iz 30,19-21.23-26 // Zl 147 // Mt 9,35-10,1.5-8
Bohoslužba 18:00 Sv. Jakub
pozítří
neděle 10. prosinec 2023
2. neděle adventní
Texty: Iz 40,1-5.9-11 // Zl 85(84) // 2Petr 3,8-14 // Mk 1,1-8
Bohoslužba 7:30 Sv. Jakub, 9:00 Sv. Jiří, 10:30 Sv. Jakub
zobrazit další