MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

Výuka náboženství

Přihlášení na výuku náboženství ve školním roce 2023/24

Pokud máte zájem o výuku náboženství pro své dítě ve školním roce 2023/24, vyplňte prosím tuto ONLINE PŘIHLÁŠKU. Děti mohou začít i v průběhu školního roku.

 

Rozvrh pro školní rok 2023/24

1. + 2. třída

pátek

12:40 - 13:25

Eva Vymětalová

ZŠ Masarykova

(pavilon)

3. + 4. + 5. třída

pátek

13:30 – 14:15

Eva Vymětalová

ZŠ Masarykova

(pavilon)

1. + 2. + 3. + 4. třída

čtvrtek

13:15 – 14:00

Věra Klimešová

ZŠ Na Lukách

5. třída

pátek

13:00 – 13:45

Věra Klimešová

ZŠ Na Lukách

6. + 7. + 8. třída a prima + sekunda + tercie

SKUPINA A

středa

14:00 – 14:45

P. Tomáš Enderle

fara

6. + 7. + 8. třída a prima + sekunda + tercie

SKUPINA B

pátek

15:30 – 16:15

P. Tomáš Enderle

fara

9. třída a kvarta

pátek

14:00 – 14:45

Vojtěch Klimeš

fara

středoškoláci

pátek

14:00 – 14:45

P. Tomáš Enderle

fara

 

 Pozn.: žáci 6. + 7. + 8. třídy + primy + sekundy + tercie si mohou vybrat, podle toho, co jim více vyhovuje, zda se zařadí do skupiny A a budou chodit ve středu nebo do skupiny B a budou chodit v pátek

KDY ZAČÍNÁME?

14. září (čtvrtek) - 1. až 4. třída (ZŠ Na Lukách)

15. září (pátek) - 5 třída (ZŠ Na Lukách)

15. září (pátek) - 9. třída a kvarta (fara)

4. října (středa) - 6. + 7. + 8. třída a prima + sekunda + tercie SKUPINA A (fara)

6. října (pátek) - 1. až 5. třída (ZŠ Masarykova)

6. října (pátek) - 6. + 7. + 8. třída a prima + sekunda + tercie SKUPINA B (fara)

6. října (pátek) - středoškoláci (fara)

 

 O výuce

Výuka náboženství pro děti z prvního stupně probíhá v ZŠ Masarykova a v ZŠ Na Lukách. Děti z druhého stupně jsou vyučovány na faře. 

Obsah náboženské výchovy v naší diecézi se řídí Osnovami k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1.-9. ročníku základní školy (schválilo MŠMT ČR dne 2. 6. 2004 s platností od 1. 9. 2004 pod č.j. 20 924/2003–22, církevně schváleno na 49. plenárním zasedání ČBK dne 9. 4. 2003).

Každý ročník má své téma, učivo je členěno do tematických celků, které mají v každém ročníku stejnou strukturu. Učivo se v nich cyklicky opakuje a je prohlubováno v závislosti na schopnostech dětí.

Obsah učiva lze popsat níže uvedenými naukovými celky:

1. Bible (Kniha knih - fakta o Bibli; Svědectví o Božím jednání s člověkem, dobro a zlo; Bible jako Boží slovo, biblická kultura; Bible a kultura křesťanských národů)

2. Ježíš Kristus a Církev (Boží Syn a pravý člověk; Život a působení Ježíše Krista; Ježíš Kristus - zakladatel Církve, identita církve; Vyznání víry; Historie církve; Misijní působení církve)

3. Křesťanství v praktickém životě (Lidský život jako dar, moje osobní identita; Vztahy mezi člověkem a Bohem; Mezilidské vztahy včetně pohledu křesťanské mravouky; Vztahy mezi křesťanskými církvemi; Vztah křesťanů k lidem jiných náboženství a kultur; Víra, naděje a láska v životě křesťana; Doprovázení lidského života svátostmi a svátostinami v jeho klíčových okamžicích; Slavení křesťanských svátků; Křesťanská angažovanost pro spravedlnost; Vztah křesťanů k životnímu prostředí)

Od 4. ročníku lze tato témata doplnit informacemi o vlivu křesťanství na utváření místa, kde žiji: Stopy křesťanství v naší obci a regionu (stavby, kulturní památky, sochy, kapličky, Boží muka apod.) Slavné křesťanské osobnosti regionu a aktuální angažovanost křesťanů pro společnost (např. Charita apod.)

Všemi tématickými celky se prolíná výchova v duchu křesťanské etiky, rozvíjení duchovního rozměru osobnosti žáka, porozumění křesťanským symbolům a tradicím.

Výuku náboženství v současnosti zajišťují na prvním stupni ZŠ Masarykova Marie Klimešová a Eva Vymětalová, na prvním stupni ZŠ Na Lukách Stanislav Větrovský a Věra Klimešová, deváťákům Vojtěch Klimeš a ostatním dětem ze druhého stupně a středoškolákům Tomáš Enderle.

Úkolem katechetů je:

  • pronikání do oblasti kultury života dětí, pomáhat jim systematicky a kriticky si osvojovat křesťanské postoje a styl života
  • pomáhat dětem nacházet vztah k poznatkům ostatních oborů ve světle evangelia
  • poskytnout dítěti pomoc při hledání odpovědí na otázky po smyslu života a další existenciální otázky a tyto otázky v něm probouzet
  • rozvíjet sociální vztahy na základě poznávání a osvojování si křesťanských hodnot (morální zásady vyplývají z nich)
  • připravovat k přijetí víry, která dává perspektivu přesahující hranice pozemského života
  • věřící děti motivovat k živému vztahu k Bohu a k aktivnímu křesťanskému životu v církvi

 

 

 

 

 

 

dnes
středa 17. červenec 2024
patnáctý týden v mezidobí
Texty: Iz 10,5-7.13-16 // Zl 94 // Mt 11,25-27
Bohoslužba 18:00 Sv. Michael
zítra
čtvrtek 18. červenec 2024
patnáctý týden v mezidobí
Texty: Iz 26,7-9.12.16-19 // Zl 102 // Mt 11,28-30
Bohoslužba 15:30 kaple na LDN
pozítří
pátek 19. červenec 2024
patnáctý týden v mezidobí
Texty: Iz 38,1-6.21-22.7-8 // Iz 38 // Mt 12,1-8
Bohoslužba 18:00 Sv. Jakub
zobrazit další