MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

leden

pátek
21. 1. 2022
sv. Anežka Římská Texty: 1Sam 24,3-21 // Zl 57 // Mk 3,13-19
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za dar uzdravení
bez rezervace
sobota
22. 1. 2022
2. týden v mezidobí Texty: 2Sam 1,1-4.11-12.19.23-27 // Zl 80 // Mk 3,20-21
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Bohuslava Fliedra, rodiče a bratra
bez rezervace
neděle
23. 1. 2022
3. neděle v mezidobí Texty: Neh 8,2-4a.5-6.8-10 // Zl 19(18) // 1Kor 12,12-30 // Lk 1,1-4;4,14-21
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelého manžela
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zemřelou Magdalénu Drahošovou a nedožitých 80 let
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodinu Češkovu a Stejskalovu, zdraví a Boží požehnání
bez rezervace
pátek
28. 1. 2022
sv. Tomáš Akvinský Texty: 2Sam 11,1-4a.5-10a.13-17 // Zl 51 // Mk 4,26-34
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
29. 1. 2022
3. týden v mezidobí Texty: 2Sam 12,1-7a.10-17 // Zl 51 // Mk 4,35-41
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Rudolfa Biberleho a rodiny z obou stran
bez rezervace
neděle
30. 1. 2022
4. neděle v mezidobí Texty: Jer 1,4-5.17-19 // Zl 71 (70) // 1Kor 12,31-13,13 // Lk 4,21-30
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za prožitá léta a za dar zdraví a víru v rodinách
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Františka Bednáře, rodiče a členy rodiny
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Koinonie | za Jana Radiměřského a živé i zemřelé toho rodu
bez rezervace
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za dar života a prosbu o požehnání do dalších let
bez rezervace

únor

úterý
1. 2. 2022
4. týden v mezidobí Texty: 2Sam 18,9-10.14b.24-25a.30-19,4 // Zl 86 // Mk 5,21-43
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
2. 2. 2022
Svátek Uvedení Páně do chrámu Texty: Mal 3,1-4 // Zl 24(23) // Zid 2,14-18 // Lk 2,22-40
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
čtvrtek
3. 2. 2022
4. týden v mezidobí Texty: 1Kral 2,1-4.10-12 // 1Kron 29 // Mk 6,7-13
bohoslužba
12:00 | kaple na faře | Kancionál |
bez rezervace
pátek
4. 2. 2022
4. týden v mezidobí Texty: Sir 47,2-13(řec.2-11) // Zl 18 // Mk 6,14-29
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Josefa Štěrbu a celou rodinu
bez rezervace
sobota
5. 2. 2022
sv. Agáta Texty: 1Kral 3,4-13 // Zl 119 // Mk 6,30-34
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
neděle
6. 2. 2022
5. neděle v mezidobí Texty: Iz 6,1-2a.3-8 // Zl 138(137) // 1Kor 15,1-11 // Lk 5,1-11
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 90 let života
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zemřelé rodiče Juklovy a členy rodiny
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Jana Strnada
bez rezervace
úterý
8. 2. 2022
5. týden v mezidobí Texty: 1Kral 8,22-23.27-30 // Zl 84 // Mk 7,1-13
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
9. 2. 2022
5. týden v mezidobí Texty: 1Kral 10,1-10 // Zl 37 // Mk 7,14-23
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
čtvrtek
10. 2. 2022
5. týden v mezidobí Texty: 1Kral 11,4-13 // Zl 106 // Mk 7,24-30
bohoslužba
12:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
11. 2. 2022
5. týden v mezidobí Texty: 1Kral 11,29-32;12,19 // Zl 81 // Mk 7,31-37
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | rytmika | za manžela a Boží požehnání pro rodinu
bez rezervace
sobota
12. 2. 2022
5. týden v mezidobí Texty: 1Kral 12,26-32;13,33-34 // Zl 106 // Mk 8,1-10
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
neděle
13. 2. 2022
6. neděle v mezidobí Texty: Jer 17,5-8 // Zl 1 // 1Kor 15,12.16-20 // Lk 6,17.20-26
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé i zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Vojtěcha Pechance, rodinu Šauerovu a Pechancovu
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | za živé a zemřelé z rodiny Procházkovy a Jílkovy
bez rezervace
úterý
15. 2. 2022
6. týden v mezidobí Texty: Jak 1,12-18 // Zl 94 // Mk 8,14-21
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
16. 2. 2022
6. týden v mezidobí Texty: Jak 1,19-27 // Zl 15 // Mk 8,22-26
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
čtvrtek
17. 2. 2022
6. týden v mezidobí Texty: Jak 2,1-9 // Zl 34 // Mk 8,27-33
bohoslužba
12:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
18. 2. 2022
6. týden v mezidobí Texty: Jak 2,14-24.26 // Zl 112 // Mk 8,34-9,1
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
19. 2. 2022
6. týden v mezidobí Texty: Jak 3,1-10 // Zl 12 // Mk 9,2-13
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Silvii Stodolovou
bez rezervace
neděle
20. 2. 2022
7. neděle v mezidobí Texty: 1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23 // Zl 103(102) // 1Kor 15,45-49 // Lk 6,27-38
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
úterý
22. 2. 2022
Stolce sv. Petra Texty: 1Petr 5,1-4 // Zl 23(22) // Mt 16,13-19
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
23. 2. 2022
sv. Polykarp Texty: Jak 4,13-17 // Zl 49 // Mk 9,38-40
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | za Václava a Ludmilu Popelkovy, Boží požehnání a vedení pro celou rodinu
bez rezervace
čtvrtek
24. 2. 2022
7. týden v mezidobí Texty: Jak 5,1-6 // Zl 49 // Mk 9,41-50
bohoslužba
12:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
25. 2. 2022
7. týden v mezidobí Texty: Jak 5,9-12 // Zl 103 // Mk 10,1-12
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
26. 2. 2022
7. týden v mezidobí Texty: Jak 5,13-20 // Zl 141 // Mk 10,13-16
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
neděle
27. 2. 2022
8. neděle v mezidobí Texty: Sir 27,5-8(rec.4-7) // Zl 92(91) // 1Kor 15,54-58 // Lk 6,39-45
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodiče Andrlíkovy a rodinu
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace

březen

úterý
1. 3. 2022
8. týden v mezidobí Texty: 1Pt 1,10-16 // Zl 98 // Mk 10,28-31
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
2. 3. 2022
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za plodné prožití doby postní v poličské farnosti
bez rezervace
pátek
4. 3. 2022
pátek po Popeleční středě Texty: Iz 58,1-9a // Zl 51 // Mt 9,14-15
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | Za Františku, Jiřího a Jindřicha Bulvovi
bez rezervace
sobota
5. 3. 2022
sobota po Popeleční středě Texty: Iz 58,9b-14 // Zl 86 // Lk 5,27-32
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
neděle
6. 3. 2022
1. neděle postní Texty: Dt 26,4-10 // Zl 91 // Rim 10,8-13 // Lk 4,1-13
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Jana Mičku a celou rodinu
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
úterý
8. 3. 2022
1. týden postní Texty: Iz 55,10-11 // Zl 34 // Mt 6,7-15
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
9. 3. 2022
1. týden postní Texty: Jon 3,1-10 // Zl 51 // Lk 11,29-32
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | za zemřelého Josefa Řehůřka
bez rezervace
pátek
11. 3. 2022
1. týden postní Texty: Ez 18,21-28 // Zl 130 // Mt 5,20-26
bohoslužba
bez rezervace
bohoslužba
bez rezervace
sobota
12. 3. 2022
1. týden postní Texty: Dt 26,16-19 // Zl 119 // Mt 5,43-48
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
neděle
13. 3. 2022
2. neděle postní Texty: Gn 15,5-12.17-18 // Zl 27(26) // Flp 3,17-4,1 // Lk 9,28b-36
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Ladislava Fajmona, dceru, syna a celou rodinu
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | za bratra a prarodiče
bez rezervace
úterý
15. 3. 2022
2. týden postní Texty: Iz 1,10.16-20 // Zl 50 // Mt 23,1-12
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
16. 3. 2022
2. týden postní Texty: Jer 18,18-20 // Zl 31 // Mt 20,17-28
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
18. 3. 2022
2. týden postní Texty: Gn 37,3-4.12-13a.17b-28 // Zl 105 // Mt 21,33-43.45-46
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
19. 3. 2022
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Josefa Klímu a víru v rodinách dětí
bez rezervace
neděle
20. 3. 2022
3. neděle postní Texty: Ex 3,1-8a.13-15 // Zl 103(102) // 1Kor 10,1-6.10-12 // Lk 13,1-9
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za prožitá léta a za dar zdraví a víru v rodinách
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
úterý
22. 3. 2022
3. týden postní Texty: Dan 3,25.34-43 // Zl 25 // Mt 18,21-35
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
23. 3. 2022
3. týden postní Texty: Dt 4,1.5-9 // Zl 147 // Mt 5,17-19
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
25. 3. 2022
Slavnost Zvěstování Páně Texty: Iz 7,10-14 // Zl 40(39) // Zid 10,4-10 // Lk 1,26-38
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
26. 3. 2022
3. týden postní Texty: Oz 6,1-6 // Zl 51 // Lk 18,9-14
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
neděle
27. 3. 2022
4. neděle postní Texty: Joz 5,9a.10-12 // Zl 34 // 2Kor 5,17-21 // Lk 15,1-3.11-32
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za manžela, rodiče z obou stran a švagra
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zemřelou Marii Juklovou a za živé členy rodiny
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
úterý
29. 3. 2022
4. týden postní Texty: Ez 47,1-9.12 // Zl 46 // Jan 5,1-3a.5-16
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
30. 3. 2022
4. týden postní Texty: Iz 49,8-15 // Zl 145 // Jan 5,17-30
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace

duben

pátek
1. 4. 2022
4. týden postní Texty: Mdr 2,1a.12-22 // Zl 34 // Jan 7,1-2.10.25-30
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
2. 4. 2022
4. týden postní Texty: Jer 11,18-20 // Zl 7 // Jan 7,40-53
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
neděle
3. 4. 2022
5. neděle postní Texty: Iz 43,16-21 // Zl 126 // Flp 3,8-14 // Jan 8,1-11
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za dar života a prosba o požehnání do dalších let
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Jiřího Dočekala
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za ochranu a Boží požehnání pro rodinu Šafářových
bez rezervace
úterý
5. 4. 2022
5. týden postní Texty: Nm 21,4b-9 // Zl 102 // Jan 8,21-30
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
6. 4. 2022
5. týden postní Texty: Dan 3,14-20.91-92.95 // Dan 3 // Jan 8,31-42
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | za zemřelého Antonína Navrátila
bez rezervace
pátek
8. 4. 2022
5. týden postní Texty: Jer 20,10-13 // Zl 18 // Jan 10,31-42
bohoslužba
bez rezervace
bohoslužba
bez rezervace
sobota
9. 4. 2022
5. týden postní Texty: Ez 37,21-28 // Jer 31 // Jan 11,45-56
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
neděle
10. 4. 2022
Květná neděle Texty: Iz 50,4-7 // Zl 22(21) // Flp 2,6-11 // Lk 22,14-23,56
bohoslužba
08:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodinu Štěpánkovu a Betkovu
bez rezervace
bohoslužba
10:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování a za Boží požehnání pro manželství
bez rezervace
úterý
12. 4. 2022
Svatý týden Texty: Iz 49,1-6 // Zl 71 // Jan 13,21-33.36-38
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
13. 4. 2022
Svatý týden Texty: Iz 50,4-9a // Zl 69 // Mt 26,14-25
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
čtvrtek
14. 4. 2022
Zelený čtvrtek Texty: Ex 12,1-8.11-14 // Zl 116 // 1 Kor 11,23-26 // Jan 13,1-15
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé poličské kněze
bez rezervace
pátek
15. 4. 2022
bohoslužba
15:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
16. 4. 2022
Bílá sobota Texty:
bohoslužba
20:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za mír po celém světě
bez rezervace
neděle
17. 4. 2022
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Texty: Sk 10,34a.37-43 // Zl 118(117) // Kol 3,1-4 // Jan 20,1-9
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | Za zemřelé Rosalii a Václava Kysilkovi a živé členy jejich rodiny
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé i zemřelé z rodiny Stodolovy
bez rezervace
pondělí
18. 4. 2022
velikonoční oktáv Texty: Sk 2,14.22b-33 // Zl 16 // Mt 28,8-15
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
úterý
19. 4. 2022
velikonoční oktáv Texty: Sk 2,36-41 // Zl 33 // Jan 20,11-18
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
20. 4. 2022
velikonoční oktáv Texty: Sk 3,1-10 // Zl 105 // Lk 24,13-35
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za syna Petra a za rodiny Kozlovy a Slámovy, živé i zemřelé
bez rezervace
pátek
22. 4. 2022
velikonoční oktáv Texty: Sk 4,1-12 // Zl 118 // Jan 21,1-14
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
23. 4. 2022
velikonoční oktáv Texty: Sk 4,13-21 // Zl 118 // Mk 16,9-15
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
neděle
24. 4. 2022
2. neděle velikonoční Texty: Sk 5,12-16 // Zl 118(117) // Zj 1,9-11a.12-13.17-19 // Jan 20,19-31
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za děti a jejich rodiny a za rodiny vnoučat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé obyvatele obce Pomezí
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
úterý
26. 4. 2022
2. týden velikonoční Texty: Sk 4,32-37 // Zl 93 // Jan 3,7b-15
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
27. 4. 2022
2. týden velikonoční Texty: Sk 5,17-26 // Zl 34 // Jan 3,16-21
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za živé a zemřelé z rodiny Knytlovy a Zřídkaveselých
bez rezervace
pátek
29. 4. 2022
sv. Kateřiny Sienské Texty: 1Jan 1,5-2,2 // Zl 103 // Mt 11,25-30
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
30. 4. 2022
2. týden velikonoční Texty: Sk 6,1-7 // Zl 33 // Jan 6,16-21
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace

květen

neděle
1. 5. 2022
3. neděle velikonoční Texty: Sk 5,27b-32.40b-41 // Zl 30(29) // Zj 5,11-14 // Jan 21,1-19
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy rodiny Hruškovy, Cajzlovy, Šmerdovy, Velebovy, Málkovy a Špačkovy
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
úterý
3. 5. 2022
Svátek sv. Filipa a Jakuba Texty: 1Kor 15,1-8 // Zl 19(18) // Jan 14,6-14
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
4. 5. 2022
3. týden velikonoční Texty: Sk 8,1b-8 // Zl 66 // Jan 6,35-40
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
6. 5. 2022
3. týden velikonoční Texty: Sk 9,1-20 // Zl 117 // Jan 6,52-59
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
7. 5. 2022
3. týden velikonoční Texty: Sk 9,31-42 // Zl 116 // Jan 6,60-69
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
neděle
8. 5. 2022
4. neděle velikonoční Texty: Sk 13,14.43-52 // Zl 100(99) // Zj 7,9.14b-17 // Jan 10,27-30
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zemřelé rodiče Švejdovy, dcery a syna
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | za Jozefa Křivku a rodiče z obojí strany
bez rezervace
úterý
10. 5. 2022
4. týden velikonoční Texty: Sk 11,19-26 // Zl 87 // Jan 10,22-30
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
11. 5. 2022
4. týden velikonoční Texty: Sk 12,24-13,5a // Zl 67 // Jan 12,44-50
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
13. 5. 2022
4. týden velikonoční Texty: Sk 13,26-33 // Zl 2 // Jan 14,1-6
bohoslužba
bez rezervace
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | rytmika | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
14. 5. 2022
Svátek sv. Matěje Texty: Sk 1,15-17.20-26 // Zl 113(112) // Jan 15,9-17
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Zdenu Kuklovou, rodiče, manžela a dceru
bez rezervace
neděle
15. 5. 2022
5. neděle velikonoční Texty: Sk 14,21b-27 // Zl 145(144) // Zj 21,1-5a // Jan 13,31-33a.34-35
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
úterý
17. 5. 2022
5. týden velikonoční Texty: Sk 14,19-28 // Zl 145 // Jan 14,27-31a
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
18. 5. 2022
5. týden velikonoční Texty: Sk 15,1-6 // Zl 122 // Jan 15,1-8
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
20. 5. 2022
5. týden velikonoční Texty: Sk 15,22-31 // Zl 57 // Jan 15,12-17
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé rodu Trávníčkových a Killarových
bez rezervace
sobota
21. 5. 2022
5. týden velikonoční Texty: Sk 16,1-10 // Zl 100 // Jan 15,18-21
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
neděle
22. 5. 2022
6. neděle velikonoční Texty: Sk 15,1-2.22-29 // Zl 67(66) // Zj 21,10-14.22-23 // Jan 14,23-29
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Františka Pospíšila a za rodiny Pospíšilovy a Terenovy
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
úterý
24. 5. 2022
6. týden velikonoční Texty: Sk 16,22-34 // Zl 138 // Jan 16,5-11
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
25. 5. 2022
6. týden velikonoční Texty: Sk 17,15.22-18,1 // Zl 148 // Jan 16,12-15
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
27. 5. 2022
6. týden velikonoční Texty: Sk 18,9-18 // Zl 47 // Jan 16,20-23a
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
28. 5. 2022
6. týden velikonoční Texty: Sk 18,23-28 // Zl 47 // Jan 16,23b-28
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
neděle
29. 5. 2022
Nanebevstoupení Páně Texty: Sk 7,55-60 // Zl 97(96) // Zj 22,12-14.16-17.20 // Jan 17,20-26
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Ivanu Lichtágovou a živé a zemřelé členy rodiny
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodinu Krištofovu a Pospíšilovu
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | Poděkování za 80 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších dnů
bez rezervace
úterý
31. 5. 2022
Svátek Navštívení Panny Marie Texty: Sof 3,14-18 // Iz 12 // Lk 1,39-56
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace

červen

středa
1. 6. 2022
sv. Justin Texty: Sk 20,28-38 // Zl 68 // Jan 17,11b-19
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
3. 6. 2022
sv. Karel Lwanga a druhové Texty: Sk 25,13b-21 // Zl 103 // Jan 21,15-19
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
4. 6. 2022
7. týden velikonoční Texty: Sk 28,16-20.30-31 // Zl 11 // Jan 21,20-25
bohoslužba
21:30 | Sv. Michael | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
neděle
5. 6. 2022
Slavnost Seslání Ducha Svatého Texty: Sk 2,1-11 // Zl 104(103) // 1Kor 12,3b-7.12-13 // Jan 20,19-23
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodinu Groulíkovu
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | volná intence - zadat
bez rezervace
úterý
7. 6. 2022
10. týden v mezidobí Texty: 1Kral 17,7-16 // Zl 4 // Mt 5,13-16
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
8. 6. 2022
10. týden v mezidobí Texty: 1Kral 18,20-39 // Zl 16 // Mt 5,17-19
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
10. 6. 2022
10. týden v mezidobí Texty: 1Kral 19,9a.11-16 // Zl 27 // Mt 5,27-32
bohoslužba
bez rezervace
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | rytmika | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
11. 6. 2022
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
neděle
12. 6. 2022
Slavnost Nejsvětější Trojice Texty: Pr 8,22-31 // Zl 8 // Rim 5,1-5 // Jan 16,12-15
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé farníky
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Růženu Petržálkovou, rodinu Petržálkovu a Horákovu
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé z rodiny Knytlovy a Zřídkaveselých
bez rezervace
bohoslužba
bez rezervace
úterý
14. 6. 2022
11. týden v mezidobí Texty: 1Kral 21,17-29 // Zl 51 // Mt 5,43-48
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
15. 6. 2022
11. týden v mezidobí Texty: 2Kral 2,1.6-14 // Zl 31 // Mt 6,1-6.16-18
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
17. 6. 2022
11. týden v mezidobí Texty: 2Kral 11,1-4.9-18.20 // Zl 132 // Mt 6,19-23
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
18. 6. 2022
11. týden v mezidobí Texty: 2Kron 24,17-25 // Zl 89 // Mt 6,24-34
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
neděle
19. 6. 2022
Těla a krve Páně Texty: Zach 12,10-11 // Zl 63 (62) // Gal 3,26-29 // Lk 9,18-24
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | za živé i zemřelé z rodiny Šafářových
bez rezervace
úterý
21. 6. 2022
sv. Alois Gonzaga Texty: 2Kral 19,9b-11.14-21.31-35a.36 // Zl 48 // Mt 7,6.12-14
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
22. 6. 2022
12. týden v mezidobí Texty: 2Kral 22,8-13;23,1-3 // Zl 119 // Mt 7,15-20
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
24. 6. 2022
Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova Texty: Ez 34,11-16 // Zl 23(22) // Rim 5,5-11 // Lk 15,3-7
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
25. 6. 2022
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele Texty: Iz 49,1-6 // Zl 139 // Sk 13,22-26 // Lk 1,57-66.80
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
neděle
26. 6. 2022
13. neděle v mezidobí Texty: 1Kral 19,16b.19-21 // Zl 16(15) // Gal 5,1.13-18 // Lk 9,51-62
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 30 let společného života, za 60 let života a za dar zdraví
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
úterý
28. 6. 2022
sv. Irenej Texty: Am 3,1-8;4,11-12 // Zl 5 // Mt 8,23-27
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
29. 6. 2022
Slavnost sv. Petra a Pavla Texty: Sk 12,1-11 // Zl 34(33) // 2Tim 4,6-8.17-18 // Mt 16,13-19
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace

červenec

pátek
1. 7. 2022
13. týden v mezidobí Texty: Am 8,4-6.9-12 // Zl 119 // Mt 9,9-13
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Marii a Adolfa Marečkovy a jejich vnučku Silvinku
bez rezervace
sobota
2. 7. 2022
13. týden v mezidobí Texty: Am 9,11-15 // Zl 85,9.11-12.13-14 // Mt 9,14-17
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
neděle
3. 7. 2022
14. neděle v mezidobí Texty: Iz 66,10-14c // Zl 66(65) // Gal 6,14-18 // Lk 10,1-12.17-20
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zdraví v rodinách
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
úterý
5. 7. 2022
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje Texty: Iz 61,1-3a // Zl 117(116) // 2Kor 4,1-2.5-7 // Lk 10,1-9
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | zatím rezervace
bez rezervace
pátek
8. 7. 2022
14. týden v mezidobí Texty: Oz 14,2-10 // Zl 51 // Mt 10,16-23
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
9. 7. 2022
14. týden v mezidobí Texty: Iz 6,1-8 // Zl 93 // Mt 10,24-33
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé z rodu Radiměřských
bez rezervace
neděle
10. 7. 2022
15. neděle v mezidobí Texty: Dt 30,10-14 // Zl 69(68) // Kol 1,15-20 // Lk 10,25-37
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zemřelého Miloše Baláše a celý rod
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 30 let manželství, za děti a rodinu
bez rezervace
pátek
15. 7. 2022
sv. Bonaventura Texty: Iz 38,1-6.21-22.7-8 // Iz 38 // Mt 12,1-8
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
16. 7. 2022
15. týden v mezidobí Texty: Mich 2,1-5 // Zl 10 // Mt 12,14-21
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
neděle
17. 7. 2022
16. neděle v mezidobí Texty: Gn 18,1-10a // Zl 15(14) // Kol 1,24-28 // Lk 10,38-42
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za dar dětí a jejich rodin
bez rezervace
pátek
22. 7. 2022
sv. Marie Magdaléna Texty: Pís 3,1-4a // Zl 63,2.3-4.5-6.8-9 // Jan 20,1.11-18
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
23. 7. 2022
sv. Brigity Texty: Gal 2,19-20 // Zl 34 // Jan 15,1-8
bohoslužba
07:00 | kaple sv. Anny | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
neděle
24. 7. 2022
Pouť u sv. Jakuba Texty: Gn 18,20-32 // ZI 138(137) // Kol 2,12-14 // Lk 11,1-13
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | na poděkování za dar života
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
pátek
29. 7. 2022
sv. Marta Texty: Jer 26,1-9 // Zl 69 // Mt 13,54-58
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 55 let života
bez rezervace
sobota
30. 7. 2022
17. týden v mezidobí Texty: Jer 26,11-16.24 // Zl 69 // Mt 14,1-12
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za odpuštění
bez rezervace
neděle
31. 7. 2022
18. neděle v mezidobí Texty: Kaz 1,2;2,21-23 // Zl 90(89) // Kol 3,1-5.9-11 // Lk 12,13-21
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Josefa Smolu, jeho rod a všechny dobrodince kostela
bez rezervace

srpen

pátek
5. 8. 2022
18. týden v mezidobí Texty: Nah 2,1.3;3,1-3.6-7 // Dt 32 // Mt 16,24-28
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 20 let manželství s prosbou o požehnání do dalších let.
bez rezervace
sobota
6. 8. 2022
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
neděle
7. 8. 2022
19. neděle v mezidobí Texty: Mdr 18,6-9 // Zl 33(32) // Zd 11,1-2.8-19 // Lk 12,32-48
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | kaple Panny Marie Sněžné na Baldě | Kancionál | za Oldřicha Heyla, živé a zemřelé členy rodiny
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | kaple Panny Marie Sněžné na Baldě | Kancionál | za poutníky
bez rezervace
pátek
12. 8. 2022
19. týden v mezidobí Texty: Ez 16,1-15.60.63 // Iz 12 // Mt 19,3-12
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
13. 8. 2022
19. týden v mezidobí Texty: Ez 18,1-10.13b.30-32 // Zl 51 // Mt 19,13-15
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
neděle
14. 8. 2022
20. neděle v mezidobí Texty: Jer 38,4-6.8-10 // Zl 40(39) // Zd 12,1-4 // Lk 12,49-53
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodiče Dvořákovy a celý rod
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Vavřinec v Květné | Kancionál | za živé a zemřelé obyvatele obce Květná
bez rezervace
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pondělí
15. 8. 2022
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie Texty: Zj 11,19a;12,1.3-6a.10ab // Zl 45(44) // 1Kor 15,20-27a // Lk 1,39-56
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
19. 8. 2022
20. týden v mezidobí Texty: Ez 37,1-14 // Zl 107 // Mt 22,34-40
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
20. 8. 2022
sv. Bernard Texty: Ez 43,1-7a // Zl 85 // Mt 23,1-12
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
neděle
21. 8. 2022
21. neděle v mezidobí Texty: Iz 66,18-21 // Zl 117(116) // Zd 12,5-7.11-13 // Lk 13,22-30
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
26. 8. 2022
21. týden v mezidobí Texty: 1Kor 1,17-25 // Zl 33 // Mt 25,1-13
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
27. 8. 2022
sv. Monika Texty: 1Kor 1,26-31 // Zl 33 // Mt 25,14-30
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelou Marii Špidlenovou a jejího syna Evžena
bez rezervace
neděle
28. 8. 2022
22. neděle v mezidobí Texty: Sir 3,19-21.30-31 // Zl 68(67) // Zd 12,18-19.22-24a // Lk 14,1.7-14
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodiče a prarodiče Hegerovy
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace

září

pátek
2. 9. 2022
22. týden v mezidobí Texty: 1Kor 4,1-5 // Zl 37 // Lk 5,33-39
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
3. 9. 2022
sv. Řehoř Veliký Texty: 1Kor 4,6-15 // Zl 145 // Lk 6,1-5
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
neděle
4. 9. 2022
23. neděle v mezidobí Texty: Mdr 9,13-18 // Zl 90(89) // Flm 9b-10.12-17 // Lk 14,25-33
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zemřelou Ludmilu Kuchtovou, Marii Tobiášovou a Jaroslava Škorpíka
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
9. 9. 2022
23. týden v mezidobí Texty: 1Kor 9,16-19.22b-27 // Zl 84 // Lk 6,39-42
bohoslužba
bez rezervace
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
10. 9. 2022
23. týden v mezidobí Texty: 1Kor 10,14-22 // Zl 116B // Lk 6,43-49
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
neděle
11. 9. 2022
24. neděle v mezidobí Texty: Ex 32,7-11.13-14 // Zl 51(50) // 1Tim 1,12-17 // Lk 15,1-32
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zemřelého Miloše Baláše, rodinu Balášovu a Patočkovu
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za pořadatele Běhu naděje v Poličce, živé i zemřelé účastníky
bez rezervace
pátek
16. 9. 2022
sv. Ludmila Texty: 1Kor 15,12-20 // Zl 17 // Lk 8,1-3
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
17. 9. 2022
24. týden v mezidobí Texty: 1Kor 15,35-37.42-49 // Zl 56 // Lk 8,4-15
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
neděle
18. 9. 2022
25. neděle v mezidobí Texty: Am 8,4-7 // Zl 113 // 1Tim 2,1-8 // Lk 16,1-13
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
23. 9. 2022
sv. Pio z Pietrelciny Texty: Kaz 3,1-11 // Zl 144 // Lk 9,18-22
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za syna Petra a za rodiny Kozlovy a Slámovy, živé a zemřelé
bez rezervace
sobota
24. 9. 2022
25. týden v mezidobí Texty: Kaz 11,9-12,8 // Zl 90 // Lk 9,43b-45
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodiče Lopurovy, dceru a vnučku
bez rezervace
neděle
25. 9. 2022
26. neděle v mezidobí Texty: Am 6,1a.4-7 // Zl 146 // 1Tim 6,11-16 // Lk 16,19-31
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
středa
28. 9. 2022
Slavnost sv. Václava Texty: Mdr 6,9-21 // 1Kron 29 // 1Petr 1,3-6;2,21b-24 // Mt 16,24-27
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
30. 9. 2022
sv. Jeroným (pátek 26. týdne v mezidobí) Texty: Job 38,1.12-21;40,3-5 // Zl 139 // Lk 10,13-16
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Jaroslava Jandla a jeho rodiče
bez rezervace

říjen

sobota
1. 10. 2022
sv. Terezie od Dítěte Ježíše Texty: Job 42,1-3.5-6.12-16 // Zl 119 // Lk 10,17-24
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
neděle
2. 10. 2022
bohoslužba
07:30 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zemřelého Karla Švejdu
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
úterý
4. 10. 2022
sv. František z Assisi Texty: Gal 1,13-24 // Zl 139 // Lk 10,38-42
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
5. 10. 2022
27. týden v mezidobí Texty: Gal 2,1-2.7-14 // Zl 117 // Lk 11,1-4
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
7. 10. 2022
Panna Maria Růžencová Texty: Gal 3,7-14 // Zl 111 // Lk 11,15-26
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
8. 10. 2022
27. týden v mezidobí Texty: Gal 3,22-29 // Zl 105 // Lk 11,27-28
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
neděle
9. 10. 2022
28. neděle v mezidobí Texty: 2Kral 5,14-17 // Zl 98 // 2Tim 2,8-13 // Lk 17,11-19
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | na poděkování za dar života
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
úterý
11. 10. 2022
28. týden v mezidobí Texty: Gal 5,1-6 // Zl 119 // Lk 11,37-41
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
12. 10. 2022
28. týden v mezidobí Texty: Gal 5,18-25 // Zl 1 // Lk 11,42-46
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
14. 10. 2022
28. týden v mezidobí Texty: Ef 1,11-14 // Zl 33 // Lk 12,1-7
bohoslužba
bez rezervace
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
15. 10. 2022
sv. Terezie od Ježíše Texty: Ef 1,15-23 // Zl 8 // Lk 12,8-12
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Stanislava Větrovského, živé a zemřelé toho rodu
bez rezervace
neděle
16. 10. 2022
29. neděle v mezidobí Texty: Ex 17,8-13 // Zl 121 // 2Tim 3,14-4,2 // Lk 18,1-8
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za manžela, rodiče z obou stran a švagra
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
úterý
18. 10. 2022
Svátek sv. Lukáše Texty: 2Tim 4,9-17b // Zl 145(144) // Lk 10,1-9
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
19. 10. 2022
29. týden v mezidobí Texty: Ef 3,2-12 // Iz 12 // Lk 12,39-48
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
21. 10. 2022
29. týden v mezidobí Texty: Ef 4,1-6 // Zl 24 // Lk 12,54-59
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
22. 10. 2022
29. týden v mezidobí Texty: Ef 4,7-16 // Zl 122 // Lk 13,1-9
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
neděle
23. 10. 2022
30. neděle v mezidobí Texty: Sir 35,15b-17.20-22a // Zl 34 // 2Tim 4,6-8.16-18 // Lk 18,9-14
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
bez rezervace
úterý
25. 10. 2022
30. týden v mezidobí Texty: Ef 5,21-33 // Zl 128 // Lk 13,18-21
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
26. 10. 2022
30. týden v mezidobí Texty: Ef 6,1-9 // Zl 145 // Lk 13,22-30
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
28. 10. 2022
Svátek sv. Šimona a Judy Texty: Ef 2,19-22 // Zl 19(18) // Lk 6,12-19
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
29. 10. 2022
30. týden v mezidobí Texty: Flp 1,18b-26 // Zl 42 // Lk 14,1.7-11
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
neděle
30. 10. 2022
31. neděle v mezidobí Texty: Mdr 11,22-12,2 // Zl 145(144) // 2Sol 1,11-2,2 // Lk 19,1-10
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace

listopad

úterý
1. 11. 2022
Slavnost Všech svatých Texty: Zj 7,2-4.9-14 // Zl 24(23) // 1Jan 3,1-3 // Mt 5,1-12a
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
2. 11. 2022
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé Texty: Mdr 3,1-9 // Žl 116 // Rim 8,14-23 // Mt 25,31-46
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za manžele Kotkovy
bez rezervace
čtvrtek
3. 11. 2022
31. týden v mezidobí Texty: Flp 3,3-8a // Zl 105 // Lk 15,1-10
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
4. 11. 2022
sv. Karel Boromejský Texty: Flp 3,17-4,1 // Zl 122 // Lk 16,1-8
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za děti a vnoučata
bez rezervace
sobota
5. 11. 2022
31. týden v mezidobí Texty: Flp 4,10-19 // Zl 112 // Lk 16,9-15
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
neděle
6. 11. 2022
32. neděle v mezidobí Texty: 2Mak 7,1-2.9-14 // Zl 17 // 2Sol 2,16-3,5 // Lk 20,27-38
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodiče Juklovy a členy této rodiny
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pondělí
7. 11. 2022
32. týden v mezidobí Texty: Tit 1,1-9 // Zl 24 // Lk 17,1-6
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
úterý
8. 11. 2022
32. týden v mezidobí Texty: Tit 2,1-8.11-14 // Zl 37 // Lk 17,7-10
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
9. 11. 2022
Svátek Posvěcení lateránské baziliky Texty: Ez 47,1-2.8-9.12 // Zl 46(45) // 1Kor 3,9c-11.16-17 // Jan 2,13-22
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
11. 11. 2022
sv. Martin Texty: 2Jan 4-9 // Zl 119 // Lk 17,26-37
bohoslužba
bez rezervace
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | za Jozefa Křivku, manželku, dcery a vnoučata
bez rezervace
sobota
12. 11. 2022
sv. Josafat Texty: 3Jan 5-8 // Zl 112 // Lk 18,1-8
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Bohuslava Fliedra, rodiče a bratra
bez rezervace
neděle
13. 11. 2022
33. neděle v mezidobí Texty: Mal 3,19-20a // Zl 98 // 2 Sol 3,7-12 // Lk 21,5-19
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Vojtěcha Pechance a rodinu
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
úterý
15. 11. 2022
33. týden v mezidobí Texty: Zj 3,1-6.14-22 // Zl 15 // Lk 19,1-10
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
16. 11. 2022
33. týden v mezidobí Texty: Zj 4,1-11 // Zl 150 // Lk 19,11-28
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
18. 11. 2022
33. týden v mezidobí Texty: Zj 10,8-11 // Zl 119 // Lk 19,45-48
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
19. 11. 2022
33. týden v mezidobí Texty: Zj 11,4-12 // Zl 144 // Lk 20,27-40
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Jana a Martu Bulvovy, za syna a dceru s rodinou
bez rezervace
neděle
20. 11. 2022
Slavnost Ježíše Krista Krále Texty: 2Sam 5,1-3 // Zl 122 // Kol 1,12-20 // Lk 23,35-43
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 30 let života s prosbou o požehnání a ochranu Panny Marie
bez rezervace
úterý
22. 11. 2022
sv. Cecílie Texty: Zj 14,14-20 // Zl 96 // Lk 21,5-11
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
23. 11. 2022
sv. Klement I. Texty: Zj 15,1-4 // Zl 98 // Lk 21,12-19
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
25. 11. 2022
34. týden v mezidobí Texty: Zj 20,1-4.11-21,2 // Zl 84 // Lk 21,29-33
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
26. 11. 2022
34. týden v mezidobí Texty: Zj 22,1-7 // Zl 95 // Lk 21,34-36
bohoslužba
09:00 | kaple na radnici | Kancionál | za vedení města
bez rezervace
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
neděle
27. 11. 2022
1. neděle adventní Texty: Iz 2,1-5 // Zl 122(121) // Rim 13,11-14 // Mt 24,37- 44
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání pro rodinu
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Oldřicha Heyla a celý rod
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
pondělí
28. 11. 2022
bohoslužba
06:30 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
úterý
29. 11. 2022
1. týden adventní Texty: Iz 11,1-10 // Zl 72 // Lk 10,21-24
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
30. 11. 2022
Svátek sv. Ondřeje Texty: Rim 10,9-18 // Zl 19(18) // Mt 4,18-22
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace

prosinec

pátek
2. 12. 2022
1. týden adventní Texty: Iz 29,17-24 // Zl 27 // Mt 9,27-31
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | za Viléma Ryšavého a jeho rodinu
bez rezervace
sobota
3. 12. 2022
sv. František Xaverský Texty: Iz 30,19-21.23-26 // Zl 147 // Mt 9,35-10,1.5-8
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
neděle
4. 12. 2022
2. neděle adventní Texty: Iz 11,1-10 // Zl 72(71) // Rim 15,4-9 // Mt 3,1-12
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pondělí
5. 12. 2022
2. týden adventní Texty: Iz 35,1-10 // Zl 85 // Lk 5,17-26
bohoslužba
06:30 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
úterý
6. 12. 2022
2. týden adventní Texty: Iz 40,1-11 // Zl 96 // Mt 18,12-14
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
7. 12. 2022
sv. Ambrož Texty: Iz 40,25-31 // Zl 103 // Mt 11,28-30
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
čtvrtek
8. 12. 2022
Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu Texty: Gn 3,9-15.20 // Zl 98(97) // Ef 1,3-6.11-12 // Lk 1,26-38
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za hudebního skladatele Bohuslava Martinů, manželku Charlotte, rodiče a sourozence
bez rezervace
pátek
9. 12. 2022
2. týden adventní Texty: Iz 48,17-19 // Zl 1 // Mt 11,16-19
bohoslužba
bez rezervace
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
10. 12. 2022
2. týden adventní Texty: Sir 48,1-4.9-11 // Zl 80 // Mt 17,10-13
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
neděle
11. 12. 2022
3. neděle adventní Texty: Iz 35,1-6a.10 // Zl 146(145) // Jak 5,7-10 // Mt 11,2-11
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelého Ing. Jana Kastnera a rodiče
bez rezervace
pondělí
12. 12. 2022
3. týden adventní Texty: Nm 24,2-7.15-17a // Zl 25 // Mt 21,23-27
bohoslužba
06:30 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
úterý
13. 12. 2022
sv. Lucie Texty: Sof 3,1-2.9-13 // Zl 34 // Mt 21,28-32
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
14. 12. 2022
sv. Jan od Kříže Texty: Iz 45,6b-8.18.21b-25 // Zl 85 // Lk 7,19-23
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
16. 12. 2022
3. týden adventní Texty: Iz 56,1-3a.6-8 // Zl 67 // Jan 5,33-36
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
17. 12. 2022
3. týden adventní Texty: Gn 49,1a.2.8-10 // Zl 72 // Mt 1,1-17
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
neděle
18. 12. 2022
4. neděle adventní Texty: Iz 7,10-14 // Zl 24(23) // Rim 1,1-7 // Mt 1,18-24
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pondělí
19. 12. 2022
4. týden adventní Texty: Sd 13,2-7.24-25a // Zl 71 // Lk 1,5-25
bohoslužba
06:30 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
úterý
20. 12. 2022
4. týden adventní Texty: Iz 7,10-14 // Zl 24 // Lk 1,26-38
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
21. 12. 2022
4. týden adventní Texty: Pis 2,8-14 // Zl 33 // Lk 1,39-45
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
23. 12. 2022
4. týden adventní Texty: Mal 3,1-4.23-24 // Zl 25 // Lk 1,57-66
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | za zemřelého Jana Kastnera
bez rezervace
sobota
24. 12. 2022
Štědrý den Texty: 2Sam 7,1-5.8b-12.14.16 // Zl 89 // Lk 1,67-79
bohoslužba
06:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
16:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živou víru v poličských rodinách
bez rezervace
bohoslužba
21:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé obyvatele obce Pomezí
bez rezervace
neděle
25. 12. 2022
Slavnost Narození Páně Texty: Iz 9,1-3.5-6 // Zl 96 // Tit 2,11-14 // Lk 2,1-14
bohoslužba
00:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé obyvatele města Poličky
bez rezervace
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy rodiny Hruškovy, Cajzlovy, Šmerdovy, Velebovy, Málkovy a Špačkovy
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
pondělí
26. 12. 2022
sv. Štěpán Texty: Sk 6,8-10;7,54-60 // Zl 31(30) // Mt 10,17-22
bohoslužba
09:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodiče Lopurovy, dceru a vnučku
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Vavřinec v Květné | Kancionál | za živé a zemřelé z rodiny Stodolovy
bez rezervace
úterý
27. 12. 2022
Svátek sv. Jana Evangelisty Texty: 1Jan 1,1-4 // Zl 97(96) // Jan 20,2-8
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
28. 12. 2022
Svátek svatých Betlémských dětí Texty: 1Jan 1,5-2,2 // Zl 124(123) // Mt 2,13-18
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
30. 12. 2022
Svátek Svaté rodiny Texty: Sir 3,3-7.14-17a // Zl 128(127) // Kol 3,12-21 // Mt 2,13-15.19-23
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
31. 12. 2022
sv. Silvestr Texty: 1Jan 2,18-21 // Zl 96 // Jan 1,1-18
bohoslužba
16:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za uplynulý rok
bez rezervace