MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

srpen

čtvrtek
11. 8. 2022
sv. Klára Texty: Ez 12,1-12 // Zl 78 // Mt 18,21-19,1
bohoslužba
12:00 | Sv. Jakub | tichá | na poděkování za kostelní službu, s prosbou o Boží požehnání
bez rezervace
Pobožnosti
Ranní modlitba
7:00 |Sv. Jakub
Pravidelná setkávání
Čtení pro duši
18:00 |fara
pátek
12. 8. 2022
19. týden v mezidobí Texty: Ez 16,1-15.60.63 // Iz 12 // Mt 19,3-12
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za manžela, dcery a vnoučata s rodinami
bez rezervace
Pobožnosti
Adorace
7:00 |farní kaple
Pobožnosti
Polední modlitba
12:00 |Sv. Jakub
sobota
13. 8. 2022
19. týden v mezidobí Texty: Ez 18,1-10.13b.30-32 // Zl 51 // Mt 19,13-15
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 80 let života s prosbou o Boží ochranu do dalších let
bez rezervace
Pobožnosti
Ranní modlitba
7:00 |Sv. Jakub
Pobožnosti
Polední modlitba
12:00 |Sv. Jakub
Pravidelná setkávání
CZUKR aneb čeština pro dospěláky z Ukrajiny/або чеська для дорослих з України
19:00 - 20:00 |fara/будівля римо-католицької парафії
neděle
14. 8. 2022
20. neděle v mezidobí Texty: Jer 38,4-6.8-10 // Zl 40(39) // Zd 12,1-4 // Lk 12,49-53
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodiče Dvořákovy a celý rod
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Vavřinec v Květné | Kancionál | za živé a zemřelé obyvatele obce Květná
bez rezervace
pondělí
15. 8. 2022
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie Texty: Zj 11,19a;12,1.3-6a.10ab // Zl 45(44) // 1Kor 15,20-27a // Lk 1,39-56
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Marii a Františka Zavoralovy a živé a zesnulé z rodu Zavoralova a Zezulova
bez rezervace
Pobožnosti
Polední modlitba
12:00 |Sv. Jakub
Pravidelná setkávání
úterý
16. 8. 2022
20. týden v mezidobí Texty: Ez 28,1-10 // Dt 32 // Mt 19,23-30
bohoslužba
bez rezervace
Pobožnosti
Polední modlitba
12:00 |Sv. Jakub
Pravidelná setkávání
středa
17. 8. 2022
20. týden v mezidobí Texty: Ez 34,1-11 // Zl 23 // Mt 20,1-16a
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | na poděkování za 5 let manželství, s prosbou o Boží požehnání, dar víry a zdraví pro celou rodinu
bez rezervace
Pobožnosti
Adorace
7:00 |kaple na faře
Pobožnosti
Polední modlitba
12:00 |Sv. Jakub
čtvrtek
18. 8. 2022
20. týden v mezidobí Texty: Ez 36,23-28 // Zl 51 // Mt 22,1-14
bohoslužba
12:00 | Sv. Jakub | tichá | volná intence - zadat
bez rezervace
Pobožnosti
Ranní modlitba
7:00 |Sv. Jakub
Pravidelná setkávání
Čtení pro duši
18:00 |fara
pátek
19. 8. 2022
20. týden v mezidobí Texty: Ez 37,1-14 // Zl 107 // Mt 22,34-40
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 60 let života
bez rezervace
Pobožnosti
Adorace
7:00 |farní kaple
Pobožnosti
Polední modlitba
12:00 |Sv. Jakub
sobota
20. 8. 2022
sv. Bernard Texty: Ez 43,1-7a // Zl 85 // Mt 23,1-12
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodiče Kohlovy, jejich syna a vnuka
bez rezervace
Pobožnosti
Ranní modlitba
7:00 |Sv. Jakub
Pobožnosti
Polední modlitba
12:00 |Sv. Jakub
Pravidelná setkávání
CZUKR aneb čeština pro dospěláky z Ukrajiny/або чеська для дорослих з України
19:00 - 20:00 |fara/будівля римо-католицької парафії
neděle
21. 8. 2022
21. neděle v mezidobí Texty: Iz 66,18-21 // Zl 117(116) // Zd 12,5-7.11-13 // Lk 13,22-30
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodinu Lorencovu a Machovu
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za paní Harvátovou a živé i zemřelé z toho rodu
bez rezervace
pondělí
22. 8. 2022
Panna Maria Královna Texty: 2Sol 1,1-5.11b-12 // Zl 96 // Mt 23,13-22
bohoslužba
bez rezervace
Pobožnosti
Polední modlitba
12:00 |Sv. Jakub
Pravidelná setkávání
úterý
23. 8. 2022
Sandra / sv. Růžena z Limy (úterý 21. týdne v mezidobí) Texty: 2Sol 2,1-3a.14-17 // // Mt 23,23-26
bohoslužba
bez rezervace
Pobožnosti
Polední modlitba
12:00 |Sv. Jakub
Pravidelná setkávání
středa
24. 8. 2022
Svátek sv. Bartoloměje Texty: Zj 21,9b-14 // Zl 145(144) // Jan 1,45-51
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | Za Bohuslava a Anežku Bartošovy a za živé a zemřelé příbuzné.
bez rezervace
Pobožnosti
Adorace
7:00 |kaple na faře
Pobožnosti
Polední modlitba
12:00 |Sv. Jakub
čtvrtek
25. 8. 2022
21. týden v mezidobí Texty: 1Kor 1,1-9 // Zl 145 // Mt 24,42-51
bohoslužba
12:00 | kaple na faře | tichá | za zemřelého Miloše Libru
bez rezervace
Pobožnosti
Ranní modlitba
7:00 |Sv. Jakub
Pravidelná setkávání
Čtení pro duši
18:00 |fara
pátek
26. 8. 2022
21. týden v mezidobí Texty: 1Kor 1,17-25 // Zl 33 // Mt 25,1-13
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za manžela a Boží požehnání pro celou rodinu
bez rezervace
Pobožnosti
Adorace
7:00 |farní kaple
Pobožnosti
Polední modlitba
12:00 |Sv. Jakub
sobota
27. 8. 2022
sv. Monika Texty: 1Kor 1,26-31 // Zl 33 // Mt 25,14-30
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelou Marii Špidlenovou a jejího syna Evžena
bez rezervace
Pobožnosti
Ranní modlitba
7:00 |Sv. Jakub
Pobožnosti
Polední modlitba
12:00 |Sv. Jakub
Pravidelná setkávání
CZUKR aneb čeština pro dospěláky z Ukrajiny/або чеська для дорослих з України
19:00 - 20:00 |fara/будівля римо-католицької парафії
neděle
28. 8. 2022
22. neděle v mezidobí Texty: Sir 3,19-21.30-31 // Zl 68(67) // Zd 12,18-19.22-24a // Lk 14,1.7-14
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodiče Dvořáčkovy, syna a manžele Studničkovy
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodiče a prarodiče Hegerovy
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Hosana 1 | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
pondělí
29. 8. 2022
Umučení sv. Jana Křtitele Texty: Jer 1,17-19 // Zl 71 // Mk 6,17-29
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | tichá | za zemřelou Marii Nepauerovou a jejího manžela Josefa
bez rezervace
Pobožnosti
Polední modlitba
12:00 |Sv. Jakub
Pravidelná setkávání
úterý
30. 8. 2022
22. týden v mezidobí Texty: 1Kor 2,10b-16 // Zl 145 // Lk 4,31-37
bohoslužba
bez rezervace
Pobožnosti
Polední modlitba
12:00 |Sv. Jakub
Pravidelná setkávání
středa
31. 8. 2022
22. týden v mezidobí Texty: 1Kor 3,1-9 // Zl 33 // Lk 4,38-44
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za dary Ducha Svatého pro vnoučata v novém školním roce
bez rezervace
Pobožnosti
Adorace
7:00 |kaple na faře
Pobožnosti
Polední modlitba
12:00 |Sv. Jakub

září

pátek
2. 9. 2022
22. týden v mezidobí Texty: 1Kor 4,1-5 // Zl 37 // Lk 5,33-39
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Miladu Jindovou, Jaroslavu Šubrtovou a Jaroslavu Purerovou
bez rezervace
Pobožnosti
Prvopáteční adorace
17:00 - 18:00 |Sv. Jakub
sobota
3. 9. 2022
sv. Řehoř Veliký Texty: 1Kor 4,6-15 // Zl 145 // Lk 6,1-5
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
Pravidelná setkávání
CZUKR aneb čeština pro dospěláky z Ukrajiny/або чеська для дорослих з України
19:00 - 20:00 |fara/будівля римо-католицької парафії
neděle
4. 9. 2022
23. neděle v mezidobí Texty: Mdr 9,13-18 // Zl 90(89) // Flm 9b-10.12-17 // Lk 14,25-33
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelé Emila Šikulu a manželku a živé členy rodiny.
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zemřelou Ludmilu Kuchtovou, Marii Tobiášovou a Jaroslava Škorpíka
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodinu
bez rezervace
Pravidelná setkávání
Farní kavárna
8:15 |fara
čtvrtek
8. 9. 2022
pátek
9. 9. 2022
23. týden v mezidobí Texty: 1Kor 9,16-19.22b-27 // Zl 84 // Lk 6,39-42
bohoslužba
bez rezervace
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelého manžela
bez rezervace
sobota
10. 9. 2022
23. týden v mezidobí Texty: 1Kor 10,14-22 // Zl 116B // Lk 6,43-49
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
neděle
11. 9. 2022
24. neděle v mezidobí Texty: Ex 32,7-11.13-14 // Zl 51(50) // 1Tim 1,12-17 // Lk 15,1-32
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zemřelého Miloše Baláše, rodinu Balášovu a Patočkovu
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za pořadatele Běhu naděje v Poličce, živé i zemřelé účastníky
bez rezervace
pátek
16. 9. 2022
sv. Ludmila Texty: 1Kor 15,12-20 // Zl 17 // Lk 8,1-3
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelé rodiče Bulvovy a tetu Majellu a živé členy toho rodu
bez rezervace
sobota
17. 9. 2022
24. týden v mezidobí Texty: 1Kor 15,35-37.42-49 // Zl 56 // Lk 8,4-15
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
Akce
Farní pouť
celý den |Žďár nad Sázavou - Sázava
neděle
18. 9. 2022
25. neděle v mezidobí Texty: Am 8,4-7 // Zl 113 // 1Tim 2,1-8 // Lk 16,1-13
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
23. 9. 2022
sv. Pio z Pietrelciny Texty: Kaz 3,1-11 // Zl 144 // Lk 9,18-22
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za syna Petra a za rodiny Kozlovy a Slámovy, živé a zemřelé
bez rezervace
sobota
24. 9. 2022
25. týden v mezidobí Texty: Kaz 11,9-12,8 // Zl 90 // Lk 9,43b-45
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodiče Lopurovy, dceru a vnučku
bez rezervace
neděle
25. 9. 2022
26. neděle v mezidobí Texty: Am 6,1a.4-7 // Zl 146 // 1Tim 6,11-16 // Lk 16,19-31
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Jiřího Dočekala, rodiče Dočekalovy a Kadlecovy
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
středa
28. 9. 2022
Slavnost sv. Václava Texty: Mdr 6,9-21 // 1Kron 29 // 1Petr 1,3-6;2,21b-24 // Mt 16,24-27
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
30. 9. 2022
sv. Jeroným (pátek 26. týdne v mezidobí) Texty: Job 38,1.12-21;40,3-5 // Zl 139 // Lk 10,13-16
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Jaroslava Jandla a jeho rodiče
bez rezervace

říjen

sobota
1. 10. 2022
sv. Terezie od Dítěte Ježíše Texty: Job 42,1-3.5-6.12-16 // Zl 119 // Lk 10,17-24
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
neděle
2. 10. 2022
bohoslužba
07:30 | Sv. Michael | Kancionál | na poděkování za 80 let života s prosbou o požehnání
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zemřelého Karla Švejdu
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
Pravidelná setkávání
Farní kavárna
8:15 |fara
úterý
4. 10. 2022
sv. František z Assisi Texty: Gal 1,13-24 // Zl 139 // Lk 10,38-42
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
5. 10. 2022
27. týden v mezidobí Texty: Gal 2,1-2.7-14 // Zl 117 // Lk 11,1-4
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
7. 10. 2022
Panna Maria Růžencová Texty: Gal 3,7-14 // Zl 111 // Lk 11,15-26
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelé rodiče, bratra Jana a duše v očistci
bez rezervace
Pobožnosti
Prvopáteční adorace
17:00 - 18:00 |Sv. Jakub
sobota
8. 10. 2022
27. týden v mezidobí Texty: Gal 3,22-29 // Zl 105 // Lk 11,27-28
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Petra a za živé a zemřelé členy rodiny Kozlovi a Jílkovi a duše v očistci
bez rezervace
neděle
9. 10. 2022
28. neděle v mezidobí Texty: 2Kral 5,14-17 // Zl 98 // 2Tim 2,8-13 // Lk 17,11-19
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | na poděkování za dar života
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelého Josefa Klímu a za víru v rodinách dětí
bez rezervace
úterý
11. 10. 2022
28. týden v mezidobí Texty: Gal 5,1-6 // Zl 119 // Lk 11,37-41
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
12. 10. 2022
28. týden v mezidobí Texty: Gal 5,18-25 // Zl 1 // Lk 11,42-46
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
14. 10. 2022
28. týden v mezidobí Texty: Ef 1,11-14 // Zl 33 // Lk 12,1-7
bohoslužba
bez rezervace
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelé rodiče Václava a Rozalii Kysilkovy a živé členy toho rodu
bez rezervace
sobota
15. 10. 2022
sv. Terezie od Ježíše Texty: Ef 1,15-23 // Zl 8 // Lk 12,8-12
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Stanislava Větrovského, živé a zemřelé toho rodu
bez rezervace
neděle
16. 10. 2022
29. neděle v mezidobí Texty: Ex 17,8-13 // Zl 121 // 2Tim 3,14-4,2 // Lk 18,1-8
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za manžela, rodiče z obou stran a švagra
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé obyvatele obce Pomezí
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Boží ochranu a víru v rodinách
bez rezervace
úterý
18. 10. 2022
Svátek sv. Lukáše Texty: 2Tim 4,9-17b // Zl 145(144) // Lk 10,1-9
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
středa
19. 10. 2022
29. týden v mezidobí Texty: Ef 3,2-12 // Iz 12 // Lk 12,39-48
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
21. 10. 2022
29. týden v mezidobí Texty: Ef 4,1-6 // Zl 24 // Lk 12,54-59
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
22. 10. 2022
29. týden v mezidobí Texty: Ef 4,7-16 // Zl 122 // Lk 13,1-9
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
neděle
23. 10. 2022
30. neděle v mezidobí Texty: Sir 35,15b-17.20-22a // Zl 34 // 2Tim 4,6-8.16-18 // Lk 18,9-14
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zemřelého Václava Štauda, živé a zemřelé toho rodu
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
bez rezervace
úterý
25. 10. 2022
30. týden v mezidobí Texty: Ef 5,21-33 // Zl 128 // Lk 13,18-21
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
26. 10. 2022
30. týden v mezidobí Texty: Ef 6,1-9 // Zl 145 // Lk 13,22-30
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
28. 10. 2022
Svátek sv. Šimona a Judy Texty: Ef 2,19-22 // Zl 19(18) // Lk 6,12-19
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
29. 10. 2022
30. týden v mezidobí Texty: Flp 1,18b-26 // Zl 42 // Lk 14,1.7-11
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
neděle
30. 10. 2022
31. neděle v mezidobí Texty: Mdr 11,22-12,2 // Zl 145(144) // 2Sol 1,11-2,2 // Lk 19,1-10
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace

listopad

úterý
1. 11. 2022
Slavnost Všech svatých Texty: Zj 7,2-4.9-14 // Zl 24(23) // 1Jan 3,1-3 // Mt 5,1-12a
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
2. 11. 2022
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé Texty: Mdr 3,1-9 // Žl 116 // Rim 8,14-23 // Mt 25,31-46
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za manžele Kotkovy
bez rezervace
čtvrtek
3. 11. 2022
31. týden v mezidobí Texty: Flp 3,3-8a // Zl 105 // Lk 15,1-10
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za zemřelé z rodiny Češkovy, Holubovy, Velebovy a duše v očistci
bez rezervace
pátek
4. 11. 2022
sv. Karel Boromejský Texty: Flp 3,17-4,1 // Zl 122 // Lk 16,1-8
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za děti a vnoučata
bez rezervace
Pobožnosti
Prvopáteční adorace
17:00 - 18:00 |Sv. Jakub
sobota
5. 11. 2022
31. týden v mezidobí Texty: Flp 4,10-19 // Zl 112 // Lk 16,9-15
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
neděle
6. 11. 2022
32. neděle v mezidobí Texty: 2Mak 7,1-2.9-14 // Zl 17 // 2Sol 2,16-3,5 // Lk 20,27-38
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodiče Juklovy a členy této rodiny
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | Za Jiřího Martinů a celou rodinu
bez rezervace
Pravidelná setkávání
Farní kavárna
8:15 |fara
pondělí
7. 11. 2022
32. týden v mezidobí Texty: Tit 1,1-9 // Zl 24 // Lk 17,1-6
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
úterý
8. 11. 2022
32. týden v mezidobí Texty: Tit 2,1-8.11-14 // Zl 37 // Lk 17,7-10
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
9. 11. 2022
Svátek Posvěcení lateránské baziliky Texty: Ez 47,1-2.8-9.12 // Zl 46(45) // 1Kor 3,9c-11.16-17 // Jan 2,13-22
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
11. 11. 2022
sv. Martin Texty: 2Jan 4-9 // Zl 119 // Lk 17,26-37
bohoslužba
bez rezervace
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | za Jozefa Křivku, manželku, dcery a vnoučata
bez rezervace
sobota
12. 11. 2022
sv. Josafat Texty: 3Jan 5-8 // Zl 112 // Lk 18,1-8
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Bohuslava Fliedra, rodiče a bratra
bez rezervace
neděle
13. 11. 2022
33. neděle v mezidobí Texty: Mal 3,19-20a // Zl 98 // 2 Sol 3,7-12 // Lk 21,5-19
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Vojtěcha Pechance a rodinu
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
úterý
15. 11. 2022
33. týden v mezidobí Texty: Zj 3,1-6.14-22 // Zl 15 // Lk 19,1-10
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
16. 11. 2022
33. týden v mezidobí Texty: Zj 4,1-11 // Zl 150 // Lk 19,11-28
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | za Silvii Stodolovou
bez rezervace
pátek
18. 11. 2022
33. týden v mezidobí Texty: Zj 10,8-11 // Zl 119 // Lk 19,45-48
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
19. 11. 2022
33. týden v mezidobí Texty: Zj 11,4-12 // Zl 144 // Lk 20,27-40
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Jana a Martu Bulvovy, za syna a dceru s rodinou
bez rezervace
neděle
20. 11. 2022
Slavnost Ježíše Krista Krále Texty: 2Sam 5,1-3 // Zl 122 // Kol 1,12-20 // Lk 23,35-43
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 30 let života s prosbou o požehnání a ochranu Panny Marie
bez rezervace
úterý
22. 11. 2022
sv. Cecílie Texty: Zj 14,14-20 // Zl 96 // Lk 21,5-11
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
23. 11. 2022
sv. Klement I. Texty: Zj 15,1-4 // Zl 98 // Lk 21,12-19
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
25. 11. 2022
34. týden v mezidobí Texty: Zj 20,1-4.11-21,2 // Zl 84 // Lk 21,29-33
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | za zamřelé členy rodiny Klimešové, Říhové a Šindelářové
bez rezervace
sobota
26. 11. 2022
34. týden v mezidobí Texty: Zj 22,1-7 // Zl 95 // Lk 21,34-36
bohoslužba
09:00 | kaple na radnici | Kancionál | za vedení města
bez rezervace
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
neděle
27. 11. 2022
1. neděle adventní Texty: Iz 2,1-5 // Zl 122(121) // Rim 13,11-14 // Mt 24,37- 44
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání pro rodinu
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Oldřicha Heyla a celý rod
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
pondělí
28. 11. 2022
bohoslužba
06:30 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
úterý
29. 11. 2022
1. týden adventní Texty: Iz 11,1-10 // Zl 72 // Lk 10,21-24
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
30. 11. 2022
Svátek sv. Ondřeje Texty: Rim 10,9-18 // Zl 19(18) // Mt 4,18-22
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace

prosinec

pátek
2. 12. 2022
1. týden adventní Texty: Iz 29,17-24 // Zl 27 // Mt 9,27-31
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | za Viléma Ryšavého a jeho rodinu
bez rezervace
Pobožnosti
Prvopáteční adorace
17:00 - 18:00 |Sv. Jakub
sobota
3. 12. 2022
sv. František Xaverský Texty: Iz 30,19-21.23-26 // Zl 147 // Mt 9,35-10,1.5-8
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
neděle
4. 12. 2022
2. neděle adventní Texty: Iz 11,1-10 // Zl 72(71) // Rim 15,4-9 // Mt 3,1-12
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodinu Vodičkovu a Hnátovu, za živé a zemřelé z rodiny
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za usmíření
bez rezervace
Pravidelná setkávání
Farní kavárna
8:15 |fara
pondělí
5. 12. 2022
2. týden adventní Texty: Iz 35,1-10 // Zl 85 // Lk 5,17-26
bohoslužba
06:30 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
úterý
6. 12. 2022
2. týden adventní Texty: Iz 40,1-11 // Zl 96 // Mt 18,12-14
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
7. 12. 2022
sv. Ambrož Texty: Iz 40,25-31 // Zl 103 // Mt 11,28-30
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
čtvrtek
8. 12. 2022
Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu Texty: Gn 3,9-15.20 // Zl 98(97) // Ef 1,3-6.11-12 // Lk 1,26-38
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za hudebního skladatele Bohuslava Martinů, manželku Charlotte, rodiče a sourozence
bez rezervace
pátek
9. 12. 2022
2. týden adventní Texty: Iz 48,17-19 // Zl 1 // Mt 11,16-19
bohoslužba
bez rezervace
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
10. 12. 2022
2. týden adventní Texty: Sir 48,1-4.9-11 // Zl 80 // Mt 17,10-13
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
neděle
11. 12. 2022
3. neděle adventní Texty: Iz 35,1-6a.10 // Zl 146(145) // Jak 5,7-10 // Mt 11,2-11
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelého Ing. Jana Kastnera a rodiče
bez rezervace
pondělí
12. 12. 2022
3. týden adventní Texty: Nm 24,2-7.15-17a // Zl 25 // Mt 21,23-27
bohoslužba
06:30 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
úterý
13. 12. 2022
sv. Lucie Texty: Sof 3,1-2.9-13 // Zl 34 // Mt 21,28-32
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
14. 12. 2022
sv. Jan od Kříže Texty: Iz 45,6b-8.18.21b-25 // Zl 85 // Lk 7,19-23
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | za rodinu s prosbou o Boží požehnání, ochranu Panny Marie, dary Ducha Svatého, prohloubení víry, zdraví a dar víry pro vnoučata a zetě
bez rezervace
pátek
16. 12. 2022
3. týden adventní Texty: Iz 56,1-3a.6-8 // Zl 67 // Jan 5,33-36
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
17. 12. 2022
3. týden adventní Texty: Gn 49,1a.2.8-10 // Zl 72 // Mt 1,1-17
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
neděle
18. 12. 2022
4. neděle adventní Texty: Iz 7,10-14 // Zl 24(23) // Rim 1,1-7 // Mt 1,18-24
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pondělí
19. 12. 2022
4. týden adventní Texty: Sd 13,2-7.24-25a // Zl 71 // Lk 1,5-25
bohoslužba
06:30 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
úterý
20. 12. 2022
4. týden adventní Texty: Iz 7,10-14 // Zl 24 // Lk 1,26-38
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
21. 12. 2022
4. týden adventní Texty: Pis 2,8-14 // Zl 33 // Lk 1,39-45
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
23. 12. 2022
4. týden adventní Texty: Mal 3,1-4.23-24 // Zl 25 // Lk 1,57-66
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | za zemřelého Jana Kastnera
bez rezervace
sobota
24. 12. 2022
Štědrý den Texty: 2Sam 7,1-5.8b-12.14.16 // Zl 89 // Lk 1,67-79
bohoslužba
06:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
16:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živou víru v poličských rodinách
bez rezervace
bohoslužba
21:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé obyvatele obce Pomezí
bez rezervace
neděle
25. 12. 2022
Slavnost Narození Páně Texty: Iz 9,1-3.5-6 // Zl 96 // Tit 2,11-14 // Lk 2,1-14
bohoslužba
00:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé obyvatele města Poličky
bez rezervace
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy rodiny Hruškovy, Cajzlovy, Šmerdovy, Velebovy, Málkovy a Špačkovy
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
pondělí
26. 12. 2022
sv. Štěpán Texty: Sk 6,8-10;7,54-60 // Zl 31(30) // Mt 10,17-22
bohoslužba
09:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodiče Lopurovy, dceru a vnučku
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Vavřinec v Květné | Kancionál | za živé a zemřelé z rodiny Stodolovy
bez rezervace
úterý
27. 12. 2022
Svátek sv. Jana Evangelisty Texty: 1Jan 1,1-4 // Zl 97(96) // Jan 20,2-8
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
28. 12. 2022
Svátek svatých Betlémských dětí Texty: 1Jan 1,5-2,2 // Zl 124(123) // Mt 2,13-18
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
30. 12. 2022
Svátek Svaté rodiny Texty: Sir 3,3-7.14-17a // Zl 128(127) // Kol 3,12-21 // Mt 2,13-15.19-23
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
31. 12. 2022
sv. Silvestr Texty: 1Jan 2,18-21 // Zl 96 // Jan 1,1-18
bohoslužba
16:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za uplynulý rok
bez rezervace

leden

neděle
8. 1. 2023
Pravidelná setkávání
Farní kavárna
8:15 |fara

únor

neděle
5. 2. 2023
Pravidelná setkávání
Farní kavárna
8:15 |fara

březen

neděle
5. 3. 2023
Pravidelná setkávání
Farní kavárna
8:15 |fara