MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

červenec

středa
17. 7. 2024
patnáctý týden v mezidobí Texty: Iz 10,5-7.13-16 // Zl 94 // Mt 11,25-27
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za Boží požehnaní pro děti a jejich rodiny
Svátost smíření
Svátost smíření
17:30 - 18:00 |Sv. Michael
čtvrtek
18. 7. 2024
patnáctý týden v mezidobí Texty: Iz 26,7-9.12.16-19 // Zl 102 // Mt 11,28-30
bohoslužba
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | intence čeká na schválení
pátek
19. 7. 2024
patnáctý týden v mezidobí Texty: Iz 38,1-6.21-22.7-8 // Iz 38 // Mt 12,1-8
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 60 let života s prosbou o Boží požehnání
Svátost smíření
Svátost smíření
17:30 - 18:00 |Sv. Jakub
sobota
20. 7. 2024
patnáctý týden v mezidobí Texty: Mich 2,1-5 // Zl 10 // Mt 12,14-21
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodinu Bidmonovu a Buchtovu
Svátost smíření
Svátost smíření
17:30 - 18:00 |Sv. Jakub
neděle
21. 7. 2024
šestnáctá neděle v mezidobí Texty: Jer 23,1-6 // Zl 23(22) // Ef 2,13-18 // Mk 6,30-34
bohoslužba
08:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za dar života dětí a vnoučat
bohoslužba
10:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Vlastu Mickovou, manžela a její maminku
úterý
23. 7. 2024
Svátek sv. Brigity Texty: Gal 2,19-20 // Zl 34 // Jan 15,1-8
bohoslužba
12:00 | Sv. Jakub | tichá | intence čeká na schválení
středa
24. 7. 2024
šestnáctý týden v mezidobí Texty: Jer 1,1.4-10 // Zl 71 // Mt 13,1-9
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za rodinu Dufkovu a Janouškovu a poděkování za 65 let manželského života
Svátost smíření
Svátost smíření
17:30 - 18:00 |Sv. Michael
čtvrtek
25. 7. 2024
šestnáctý týden v mezidobí Texty: 2Kor 4,7-15 // Zl 126(125) // Mt 20,20-28
bohoslužba
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
26. 7. 2024
šestnáctý týden v mezidobí Texty: Jer 3,14-17 // Jer 31 // Mt 13,18-23
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | intence čeká na schválení
Svátost smíření
Svátost smíření
17:30 - 18:00 |Sv. Jakub
sobota
27. 7. 2024
šestnáctý týden v mezidobí Texty: Jer 7,11-11 // Zl 84 // Mt 13,24-30
bohoslužba
07:00 | Sv. Anna | Kancionál | za živé i zemřelé z rodiny Kapounovy
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za odpuštění
Svátost smíření
Svátost smíření
17:30 - 18:00 |Sv. Jakub
neděle
28. 7. 2024
Pouť u Sv. Jakuba Texty: 2Kral 4,42-44 // Zl 145(144) // Ef 4,1-6 // Jan 6,1-15
bohoslužba
08:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodinu Jílkovu a celý rod
bohoslužba
10:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Josefa Smolu, jeho rod a všechny dobrodince kostela
úterý
30. 7. 2024
sedmnáctý týden v mezidobí Texty: Jer 14,17-22 // Zl 79 // Mt 13,36-43
bohoslužba
12:00 | Sv. Jakub | tichá | volná intence - zadat
středa
31. 7. 2024
sv. Ignác z Loyoly Texty: Jer 15,10.16-21 // Zl 59 // Mt 13,44-46
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za syna Luboše, za rodinu Čípovu a Slezákovu, za živé a zemřelé
Svátost smíření
Svátost smíření
17:30 - 18:00 |Sv. Michael

srpen

čtvrtek
1. 8. 2024
sv. Alfons z Liguori Texty: Jer 18,1-6 // Zl 146 // Mt 13,47-53
bohoslužba
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
2. 8. 2024
sedmnáctý týden v mezidobí Texty: Jer 26,1-9 // Zl 69 // Mt 13,54-58
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 50 let společného života
Pobožnosti
Prvopáteční adorace
17:00 - 17:55 |Sv. Jakub
Svátost smíření
Svátost smíření
17:00 - 18:00 |Sv. Jakub
sobota
3. 8. 2024
sedmnáctý týden v mezidobí Texty: Jer 26,11-16.24 // Zl 69 // Mt 14,1-12
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | Za rodiče Aloise a Růženu Večeřových.
Svátost smíření
Svátost smíření
17:30 - 18:00 |Sv. Jakub
neděle
4. 8. 2024
Pouť na Baldě Texty: Ex 16,2-4.12-15 // Zl 78(77) // Ef 4,17.20-24 // Jan 6,24-35
bohoslužba
08:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé z rodu Pospíšilova a Grundlochova a za požehnání pro děti a vnoučata
bohoslužba
10:30 | kaple Panny Marie Sněžné na Baldě | Kancionál | za živé a zemřelé poutníky
úterý
6. 8. 2024
bohoslužba
12:00 | Sv. Jakub | tichá | na poděkování za každý den života s prosbou o Boží požehnání do dalších dní
středa
7. 8. 2024
osmnáctý týden v mezidobí Texty: Jer 31,1-7 // Jer 31 // Mt 15,21-28
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
Svátost smíření
Svátost smíření
17:30 - 18:00 |Sv. Michael
čtvrtek
8. 8. 2024
sv. Dominik Texty: Jer 31,31-34 // Zl 51 // Mt 16,13-23
bohoslužba
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
9. 8. 2024
Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže Texty: 1Petr 4,12-19 // Zl 31 // Lk 9,23-26
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
Svátost smíření
Svátost smíření
17:30 - 18:00 |Sv. Jakub
sobota
10. 8. 2024
osmnáctý týden v mezidobí Texty: 2Kor 9,6-10 // Zl 112(111) // Jan 12,24-26
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | Na úmysl dárce
Svátost smíření
Svátost smíření
17:30 - 18:00 |Sv. Jakub
neděle
11. 8. 2024
Pouť v Květné Texty: 1Kral 19,4-8 // Zl 34(33) // Ef 4,30-5,2 // Jan 6,41-51
bohoslužba
08:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
10:00 | Sv. Vavřinec v Květné | Kancionál | za živé a zemřelé obyvatele obce Květná
úterý
13. 8. 2024
devatenáctý týden v mezidobí Texty: Ez 2,8-3,4 // Zl 119 // Mt 18,1-5.10.12-14
bohoslužba
12:00 | Sv. Jakub | tichá | volná intence - zadat
středa
14. 8. 2024
sv. Maxmilián Kolbe Texty: Ez 9,1-7;10,18-22 // Zl 113 // Mt 18,15-20
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za rodiče a prarodiče
Svátost smíření
Svátost smíření
17:30 - 18:00 |Sv. Michael
čtvrtek
15. 8. 2024
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie Texty: Zj 11,19a;12,1.3-6a.10ab // Zl 45(44) // 1Kor 15,20-27a // Lk 1,39-56
bohoslužba
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
16. 8. 2024
devatenáctý týden v mezidobí Texty: Ez 16,1-15.60.63 // Iz 12 // Mt 19,3-12
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
Svátost smíření
Svátost smíření
17:30 - 18:00 |Sv. Jakub
sobota
17. 8. 2024
devatenáctý týden v mezidobí Texty: Ez 18,1-10.13b.30-32 // Zl 51 // Mt 19,13-15
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | Za Růženu Tomanovou, syna Jiřího a jeho rodinu
Svátost smíření
Svátost smíření
17:30 - 18:00 |Sv. Jakub
neděle
18. 8. 2024
dvacátá neděle v mezidobí Texty: Pr 9,1-6 // Zl 34(33) // Ef 5,15-20 // Jan 6,51-58
bohoslužba
08:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zemřelé rodiče Dvořákovy a celý rod
bohoslužba
10:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Jiřího a Luboše Martinů a jejich rodiny
úterý
20. 8. 2024
sv. Bernard Texty: Ez 28,1-10 // Dt 32 // Mt 19,23-30
bohoslužba
12:00 | Sv. Jakub | tichá | volná intence - zadat
středa
21. 8. 2024
sv. Pius X. Texty: Ez 34,1-11 // Zl 23 // Mt 20,1-16a
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
Svátost smíření
Svátost smíření
17:30 - 18:00 |Sv. Michael
čtvrtek
22. 8. 2024
Panna Maria Královna Texty: Ez 36,23-28 // Zl 51 // Mt 22,1-14
bohoslužba
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
23. 8. 2024
dvacátý týden v mezidobí Texty: Ez 37,1-14 // Zl 107 // Mt 22,34-40
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
Svátost smíření
Svátost smíření
17:30 - 18:00 |Sv. Jakub
sobota
24. 8. 2024
Svátek sv. Bartoloměje Texty: Zj 21,9b-14 // Zl 145(144) // Jan 1,45-51
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Bohuslava a Anežku Bartošovy a za živé a zemřelé příbuzné
Svátost smíření
Svátost smíření
17:30 - 18:00 |Sv. Jakub
neděle
25. 8. 2024
jednadvacátá neděle v mezidobí Texty: Joz 24,1-2a.15-17.18b // Zl 34(33) // Ef 5,21-32 // Jan 6,60-69
bohoslužba
08:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodiče a prarodiče Hegerovy
bohoslužba
10:00 | Sv. Michael | Kancionál | za zemřelé rodiče Jana a Věru Strnadovy z Poličky
úterý
27. 8. 2024
sv. Monika Texty: 2Sol 2,1-3a.14-17 // // Mt 23,23-26
bohoslužba
12:00 | Sv. Jakub | tichá | volná intence - zadat
středa
28. 8. 2024
sv. Augustin Texty: 2Sol 3,6-10.16-18 // Zl 128 // Mt 23,27-32
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za rodiče, manžela a sourozence
Svátost smíření
Svátost smíření
17:30 - 18:00 |Sv. Michael
čtvrtek
29. 8. 2024
Umučení sv. Jana Křtitele Texty: Jer 1,17-19 // Zl 71 // Mk 6,17-29
bohoslužba
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
30. 8. 2024
jednadvacátý týden v mezidobí Texty: 1Kor 1,17-25 // Zl 33 // Mt 25,1-13
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 40 let manželského života za Boží pomoc do dalších let
Svátost smíření
Svátost smíření
17:30 - 18:00 |Sv. Jakub
sobota
31. 8. 2024
jednadvacátý týden v mezidobí Texty: 1Kor 1,26-31 // Zl 33 // Mt 25,14-30
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelé Karla a Marii Špidlenovy a jejich syna Evžena
Svátost smíření
Svátost smíření
17:30 - 18:00 |Sv. Jakub

září

neděle
1. 9. 2024
dvadvacátá neděle v mezidobí Texty: Dt 4,1-2.6-8 // Zl 15(14) // Jak 1,17-18.21b-22.27 // Mk 7,1-8.14-15.21-23
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | Na poděkování za dar života a Boží požehnání do dalších let
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zemřelého Miloše Baláše a celý rod
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Koinonie | za Boží požehnaní pro školáky, studenty a všechny, kdo se budou starat o jejich výuku a výchovu v novém školním roce
středa
4. 9. 2024
Jindřiška / sv. Růžena z Viterba (středa 22. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 3,1-9 // Zl 33 // Lk 4,38-44
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
6. 9. 2024
Boleslav / sv. Magnus (pátek 22. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 4,1-5 // Zl 37 // Lk 5,33-39
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodinu a usmíření
sobota
7. 9. 2024
Regína / sv. Melichar Grodecký (sobota 22. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 4,6-15 // Zl 145 // Lk 6,1-5
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelého manžela a duše v očistci
neděle
8. 9. 2024
Mariana / Svátek Narození Panny Marie (23. neděle v mezidobí) Texty: Iz 35,4-7a // Zl 146(145) // Jak 2,1-5 // Mk 7,31-37
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Jiřího Dočekala, rodinu Dočekalovu a Kadlecovu
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 80 let života
středa
11. 9. 2024
Denisa / sv. Emil (středa 23. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 7,25-31 // Zl 45 // Lk 6,20-26
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
13. 9. 2024
Lubor / sv. Jan Zlatoústý (pátek 23. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 9,16-19.22b-27 // Zl 84 // Lk 6,39-42
bohoslužba
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | rytmika | volná intence - zadat
sobota
14. 9. 2024
Radka / Svátek Povýšení sv. kříže (Svátek Povýšení sv. kříže) Texty: Nm 21,4b-9 // Zl 78(77) // Flp 2,6-11 // Jan 3,13-17
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy rodiny Svobodovy a Stříteřských
neděle
15. 9. 2024
Jolana / Panna Maria Bolestná (24. neděle v mezidobí) Texty: Iz 50,5-9a // Zl 116(114) // Jak 2,14-18 // Mk 8,27-35
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na úmysl dárce
středa
18. 9. 2024
Kryštof / sv. Josef Kupertinský (středa 24. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 12,31-13,13 // Zl 33 // Lk 7,31-35
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
20. 9. 2024
Oleg / sv. Ondřej, Pavel a druhové (pátek 24. týdne v mezidobí) Texty: 1Kor 15,12-20 // Zl 17 // Lk 8,1-3
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
21. 9. 2024
Matouš / Svátek sv. Matouše Texty: Ef 4,1-7.11-13 // Zl 19(18) // Mt 9,9-13
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodiče Lopourovy, syna, dceru a vnučku
neděle
22. 9. 2024
Darina / sv. Mořic a druhové (25. neděle v mezidobí) Texty: Mdr 2,12a.17-20 // Zl 54(53) // Jak 3,16-4,3 // Mk 9,30-37
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za společné roky manželství a děti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodiče Krištofovy a Pospíšilovy
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | Za Jiřího Tomana a rodiče.
středa
25. 9. 2024
Zlata / sv. Kleofáš (středa 25. týdne v mezidobí) Texty: Pr 30,5-9 // Zl 119 // Lk 9,1-6
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za syna Petra a rodiny Kozlovy a Slámovy, živé i zemřelé
pátek
27. 9. 2024
Jonáš / sv. Vincenc z Paula (pátek 25. týdne v mezidobí) Texty: Kaz 3,1-11 // Zl 144 // Lk 9,18-22
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Bohumila Kováře a Boží požehnáni pro celou rodinu
sobota
28. 9. 2024
Václav - Státní svátek - Den české státnosti / Slavnost sv. Václava Texty: Mdr 6,9-21 // 1Kron 29 // 1Petr 1,3-6;2,21b-24 // Mt 16,24-27
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | na poděkování za 50 let společného života s prosbou o Boží vedení do dalších let
neděle
29. 9. 2024
Michal / Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela (26. neděle v mezidobí) Texty: Nm 11,25-29 // Zl 19(18) // Jak 5,1-6 // Mk 9,38-43.45.47-48
bohoslužba
07:30 | Sv. Michael | Kancionál | za zemřelé rodiče, bratra Jana a duše v očistci
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zdraví v rodinách
bohoslužba
10:30 | Sv. Michael | Kancionál | za Jaroslava Jandla, jeho rodiče a bratra

říjen

středa
2. 10. 2024
Olívie, Oliver / sv. andělé strážní Texty: Ex 23,20-23a // Zl 91 // Mt 18,1-5.10
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
4. 10. 2024
František / sv. František z Assisi (pátek 26. týdne v mezidobí) Texty: Job 38,1.12-21;40,3-5 // Zl 139 // Lk 10,13-16
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
5. 10. 2024
Eliška / sv. Palmác (sobota 26. týdne v mezidobí) Texty: Job 42,1-3.5-6.12-16 // Zl 119 // Lk 10,17-24
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
neděle
6. 10. 2024
Hanuš / sv. Bruno (27. neděle v mezidobí) Texty: Gn 2,18-24 // Zl 128(127) // Zid 2,9-11 // Mk 10,2-16
bohoslužba
14:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 85 let života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
Akce
Farní den
14:00 |Sv. Jakub, fara, farní zahrada
středa
9. 10. 2024
Štefan, Sára / sv. Dionýsius a druhové, sv. Jan Leonard (středa 27. týdne v mezidobí) Texty: Gal 2,1-2.7-14 // Zl 117 // Lk 11,1-4
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
11. 10. 2024
Andrej / sv. German (pátek 27. týdne v mezidobí) Texty: Gal 3,7-14 // Zl 111 // Lk 11,15-26
bohoslužba
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | rytmika | volná intence - zadat
sobota
12. 10. 2024
Marcel / sv. Radim (sobota 27. týdne v mezidobí) Texty: Gal 3,22-29 // Zl 105 // Lk 11,27-28
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za dar manželství s prosbou o sílu přijímat vše s důvěrou z rukou Božích
neděle
13. 10. 2024
Renáta / sv. Eduard (28. neděle v mezidobí) Texty: Mdr 7,7-11 // Zl 90(89) // Zid 4,12-13 // Mk 10,17-30
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za dar společného života
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
středa
16. 10. 2024
Havel / sv. Hedvika, sv. Markéta Maria Alacoque (středa 28. týdne v mezidobí) Texty: Gal 5,18-25 // Zl 1 // Lk 11,42-46
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
19. 10. 2024
Michaela / sv. Izák Jogues a druhové (sobota 28. týdne v mezidobí) Texty: Ef 1,15-23 // Zl 8 // Lk 12,8-12
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Stanislava Větrovského, za živé a zemřelé z jeho rodiny
neděle
20. 10. 2024
Vendelín / sv. Irena (29. neděle v mezidobí) Texty: Iz 53,10-11 // Zl 33(32) // Zid 4,14-16 // Mk 10,35-45
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za manžela, za rodiče, švagra a za zdraví pro vnuka
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé obyvatele obce Pomezí
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
středa
23. 10. 2024
Teodor / sv. Jan Kapistránský (středa 29. týdne v mezidobí) Texty: Ef 3,2-12 // Iz 12 // Lk 12,39-48
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
25. 10. 2024
Beáta / sv. Kryšpín (pátek 29. týdne v mezidobí) Texty: Ef 4,1-6 // Zl 24 // Lk 12,54-59
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
26. 10. 2024
Erik / sv. Rustik (sobota 29. týdne v mezidobí) Texty: Ef 4,7-16 // Zl 122 // Lk 13,1-9
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Jana a Marii Procházkovy a živé a zemřelé toho rodu
neděle
27. 10. 2024
Šarlota, Zoe / sv. Frumencius (30. neděle v mezidobí) Texty: Jer 31,7-9 // Zl 126(125) // Zid 5,1-6 // Mk 10,46-52
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy rodiny Prokůpkovy
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 50 let manželství, děti a vnoučata
bohoslužba
15:00 | Nejsvětější Trojice v Modřeci | Kancionál |
středa
30. 10. 2024
Tadeáš / sv. Marcel (středa 30. týdne v mezidobí) Texty: Ef 6,1-9 // Zl 145 // Lk 13,22-30
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat

listopad

pátek
1. 11. 2024
Felix / Slavnost Všech svatých Texty: Zj 7,2-4.9-14 // Zl 24(23) // 1Jan 3,1-3 // Mt 5,1-12a
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | Poděkování za 56let života s prosbou o požehnání
sobota
2. 11. 2024
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé / Vzpomínka na všechny věrné zemřelé Texty: Mdr 3,1-9 // Žl 116 // Rim 8,14-23 // Mt 25,31-46
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za manžele Kotkovy a jejich rodiče
neděle
3. 11. 2024
Hubert / sv. Martin de Porres (31. neděle v mezidobí) Texty: Dt 6,2-6 // Zl 18(17) // Zid 7,23-28 // Mk 12,28b-34
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Vojtěcha Pechance a rodinu
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za dar křtu
pondělí
4. 11. 2024
Karel / sv. Karel Boromejský (pondělí 31. týdne v mezidobí) Texty: Flp 2,1-4 // Zl 131 // Lk 14,12-14
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za zemřelé z rodiny Češkovy, Holubovy, Velebovy a za duše v očistci
úterý
5. 11. 2024
Miriam / sv. Zachariáš a Alžběta (úterý 31. týdne v mezidobí) Texty: Flp 2,5-11 // Zl 22 // Lk 14,15-24
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
středa
6. 11. 2024
Liběna / sv. Leonard (Linhart) (středa 31. týdne v mezidobí) Texty: Flp 2,12-18 // Zl 27 // Lk 14,25-33
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
čtvrtek
7. 11. 2024
Saskie / sv. Wilibrord (čtvrtek 31. týdne v mezidobí) Texty: Flp 3,3-8a // Zl 105 // Lk 15,1-10
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
8. 11. 2024
Bohumír / sv. Gottfried (Bohumír) (pátek 31. týdne v mezidobí) Texty: Flp 3,17-4,1 // Zl 122 // Lk 16,1-8
bohoslužba
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | rytmika | na poděkování za 29 let života s prosbou o Boží požehnání
sobota
9. 11. 2024
Bohdan / Svátek Posvěcení lateránské baziliky Texty: Ez 47,1-2.8-9.12 // Zl 46(45) // 1Kor 3,9c-11.16-17 // Jan 2,13-22
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Petra a za živé a zemřelé členy rodiny Kozlovy a Jílkovy a za duše v očistci
neděle
10. 11. 2024
Evžen / sv. Lev Veliký (32. neděle v mezidobí) Texty: 1Kral 17,10-16 // Zl 146(145) // Zid 9,24-28 // Mk 12,38-44
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodinu Broklovu a Stodolovu
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Josefa Křivku a rodiče z obojí strany
středa
13. 11. 2024
Tibor / Svátek sv. Anežky České Texty: Kol 3,12-17 // Zl 103 // Mt 25,31-46
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | za zemřelé členy rodiny Klimešovy, Říhovy a Šindelářovy
pátek
15. 11. 2024
Leopold / sv. Albert Veliký (pátek 32. týdne v mezidobí) Texty: 2Jan 4-9 // Zl 119 // Lk 17,26-37
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
16. 11. 2024
Otmar / sv. Markéta Skotská (sobota 32. týdne v mezidobí) Texty: 3Jan 5-8 // Zl 112 // Lk 18,1-8
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Bohuslava Fliedra, rodiče a bratra
neděle
17. 11. 2024
Mahulena - Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii / sv. Alžběta Uherská (33. neděle v mezidobí) Texty: Dan 12,1-3 // Zl 16(15) // Zid 10,11-14.18 // Mk 13,24-32
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Františka a Annu Martinovy, s prosbou o požehnání pro děti s rodinami
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Boženu a Jaroslava Vávrovy a rodiny dcer
středa
20. 11. 2024
Nikola / sv. Felix z Valois (středa 33. týdne v mezidobí) Texty: Zj 4,1-11 // Zl 150 // Lk 19,11-28
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
22. 11. 2024
Cecílie / sv. Cecílie (pátek 33. týdne v mezidobí) Texty: Zj 10,8-11 // Zl 119 // Lk 19,45-48
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
23. 11. 2024
Klement / sv. Klement I. (sobota 33. týdne v mezidobí) Texty: Zj 11,4-12 // Zl 144 // Lk 20,27-40
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Kateřinu a Jiřího Hamáčkovy a opuštěné děti
neděle
24. 11. 2024
Emílie / sv. Ondřej Dung-Lac a druhové (Slavnost Ježíše Krista Krále) Texty: Dan 7,13-14 // Zl 93(92) // Zj 1,5-8 // Jan 18,33b-37
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Oldřicha Heyla a celý rod
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Martu a Jana Bulvovy, za syna a dceru s rodinami
středa
27. 11. 2024
Xenie / sv. Virgil (středa 34. týdne v mezidobí) Texty: Zj 15,1-4 // Zl 98 // Lk 21,12-19
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
29. 11. 2024
Zina / sv. Saturnin (pátek 34. týdne v mezidobí) Texty: Zj 20,1-4.11-21,2 // Zl 84 // Lk 21,29-33
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
30. 11. 2024
Ondřej / Svátek sv. Ondřeje Texty: Rim 10,9-18 // Zl 19(18) // Mt 4,18-22
bohoslužba
09:00 | kaple na radnici | Kancionál | za vedení města
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti

prosinec

neděle
1. 12. 2024
Iva / sv. Edmund Kampián (1. neděle adventní) Texty: Jer 33,14-16 // Zl 25(24) // 1Sol 3,12-4,2 // Lk 21,25-28.34-36
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zemřelého Karla Švejdu a živé z této rodiny
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání
pondělí
2. 12. 2024
Blanka / sv. Bibiána (pondělí 1. adventního týdne) Texty: Iz 2,1-5 // Zl 122 // Mt 8,5-11
bohoslužba
06:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
středa
4. 12. 2024
Barbora / sv. Jan Damašský, sv. Barbora (středa 1. adventního týdne) Texty: Iz 25,6-10a // Zl 23 // Mt 15,29-37
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
6. 12. 2024
Mikuláš / sv. Mikuláš (pátek 1. adventního týdne) Texty: Iz 29,17-24 // Zl 27 // Mt 9,27-31
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
7. 12. 2024
Benjamín / sv. Ambrož (sobota 1. adventního týdne) Texty: Iz 30,19-21.23-26 // Zl 147 // Mt 9,35-10,1.5-8
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
8. 12. 2024
Květoslava / 2.neděle adventní (2. neděle adventní) Texty: Bar 5,1-9 // Zl 126(125) // Flp l,4-6.8-11 // Lk 3,1-6
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za hudebního skladatele Bohuslava Martinů, manželku Charlotte, rodiče a sourozence
středa
11. 12. 2024
Dana / sv. Damas I. (Hostivít) (středa 2. adventního týdne) Texty: Iz 40,25-31 // Zl 103 // Mt 11,28-30
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
13. 12. 2024
Lucie / sv. Lucie (Světluše) (pátek 2. adventního týdne) Texty: Iz 48,17-19 // Zl 1 // Mt 11,16-19
bohoslužba
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | rytmika | za syna
sobota
14. 12. 2024
Lýdie / sv. Jan od Kříže (sobota 2. adventního týdne) Texty: Sir 48,1-4.9-11 // Zl 80 // Mt 17,10-13
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 90 let života s prosbou o požehnání a zdraví pro celou rodinu
neděle
15. 12. 2024
Radana / sv. Valerián (3. neděle adventní) Texty: Sof 3,14-18a // Iz 12 // Flp 4,4-7 // Lk 3,10-18
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodinu Stodolovu s prosbou o Boží požehnání do všech rodin
pondělí
16. 12. 2024
Albína / sv. Adelhaida (Adéla) (pondělí 3. adventního týdne) Texty: Nm 24,2-7.15-17a // Zl 25 // Mt 21,23-27
bohoslužba
06:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
středa
18. 12. 2024
Miloslav / sv. Rufus a Zosim Texty: Jer 23,5-8 // Zl 72 // Mt 1,18-24
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
20. 12. 2024
Dagmar / sv. Dominik Siloský Texty: Iz 7,10-14 // Zl 24 // Lk 1,26-38
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | na poděkování za život
sobota
21. 12. 2024
Natálie / sv. Petr Kanisius Texty: Pis 2,8-14 // Zl 33 // Lk 1,39-45
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodiče Lopourovy, syna, dceru a vnučku
neděle
22. 12. 2024
Šimon / sv. Servul (4. neděle adventní) Texty: Mich 5,1-4a // Zl 80(79) // Zd 10,5-10 // Lk 1,39-45
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelého Jana Kastnera
pondělí
23. 12. 2024
Vlasta / sv. Jan Kentský Texty: Mal 3,1-4.23-24 // Zl 25 // Lk 1,57-66
bohoslužba
06:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
úterý
24. 12. 2024
Adam a Eva / Štědrý den Texty: 2Sam 7,1-5.8b-12.14.16 // Zl 89 // Lk 1,67-79
bohoslužba
06:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
16:00 | Sv. Jakub | rytmika | za živou víru v poličských rodinách
bohoslužba
21:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé obyvatele obce Pomezí
pátek
27. 12. 2024
Žaneta / sv. Jan Evangelista (Svátek sv. Jana Evangelisty) Texty: 1Jan 1,1-4 // Zl 97(96) // Jan 20,2-8
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
28. 12. 2024
Bohumila / sv. Betlémské děti, mučedníci (Svátek svatých Betlémských dětí, mučedníků) Texty: 1Jan 1,5-2,2 // Zl 124(123) // Mt 2,13-18
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za smysl života
neděle
29. 12. 2024
Judita / sv. Tomáš Becket (Svátek Svaté rodiny) Texty: Sir 3,3-7.14-17a // Zl 128(127) // Kol 3,12-21 // Lk 2,41-52
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
úterý
31. 12. 2024
Silvestr / sv. Silvestr Texty: 1Jan 2,18-21 // Zl 96 // Jan 1,1-18
bohoslužba
16:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za uplynulý rok
!

Věnujte prosím pozornost změněnému pořadu bohoslužeb o prázdninách. Více v aktuálních ohláškách nebo v kalendáři.