MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

únor

čtvrtek
22. 2. 2024
svátek Stolce sv. Petra Texty: 1Petr 5,1-4 // Zl 23(22) // Mt 16,13-19
bohoslužba
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | Za zemřelou Vlastu Bednářovou
Pobožnosti
Modlitba za Ukrajinu
18:00 |Sv. Jakub
pátek
23. 2. 2024
První týden postní Texty: Ez 18,21-28 // Zl 130 // Mt 5,20-26
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | za rodiče
Pobožnosti
Křížová cesta
17:30 |kaple na faře
sobota
24. 2. 2024
První týden postní Texty: Dt 26,16-19 // Zl 119 // Mt 5,43-48
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za ukončení války na Ukrajině, za všechny oběti války na Ukrajině a za všechny, kteří Ukrajincům v našem městě a okolí pomáhají
neděle
25. 2. 2024
2. neděle postní Texty: Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18 // Zl 116(115) // Rim 8,31b-34 // Mk 9,2-10
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Annu Zelenou
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodiče Andrlíkovy a ostatní členy rodiny
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelou Markétku Pražanovou
Pobožnosti
Křížová cesta
14:00 |Sv. Jakub
středa
28. 2. 2024
Druhý týden postní Texty: Jer 18,18-20 // Zl 31 // Mt 20,17-28
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | za živé a zemřelé z rodu Oškrdalových
čtvrtek
29. 2. 2024
Druhý týden postní Texty: Jer 17,5-10 // Zl 1 // Lk 16,19-31
bohoslužba
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | volná intence - zadat
Pobožnosti
Chvály
18:30 |kaple na faře

březen

pátek
1. 3. 2024
Druhý týden postní Texty: Gn 37,3-4.12-13a.17b-28 // Zl 105 // Mt 21,33-43.45-46
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | za živé a zemřelé z rodiny Martinů a Vlčkových
Pobožnosti
Prvopáteční adorace
17:00 - 17:55 |kaple na faře
sobota
2. 3. 2024
Druhý týden postní Texty: Mich 7,14-15.18-20 // Zl 103 // Lk 15,1-3.11-32
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
neděle
3. 3. 2024
3. neděle postní Texty: Ex 20,1-17 // Zl 19(18) // 1Kor 1,22-25 // Jan 2,13-25
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Ladislava Fajmona, děti a celý rod
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Hosana 2 | za zemřelého Josefa Řehůřka
Pobožnosti
Křížová cesta
14:00 |Sv. Jakub
středa
6. 3. 2024
Miroslav / bl. Friedrich (Bedřich, Miroslav) (středa 3. postního týdne) Texty: Dt 4,1.5-9 // Zl 147 // Mt 5,17-19
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
čtvrtek
7. 3. 2024
Tomáš / sv. Perpetua a Felicita ( Blažena) (čtvrtek 3. postního týdne) Texty: Jer 7,23-28 // Zl 95 // Lk 11,14-23
bohoslužba
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
8. 3. 2024
Gabriela / sv. Jan z Boha (pátek 3. postního týdne) Texty: Oz 14,2-10 // Zl 81 // Mk 12,28b-34
bohoslužba
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | rytmika | na poděkování za 70 let života s prosbou o Boží požehnání
Pobožnosti
Křížová cesta
17:30 |Sv. Jakub
sobota
9. 3. 2024
Františka / sv. Františka Římská (sobota 3. postního týdne) Texty: Oz 6,1-6 // Zl 51 // Lk 18,9-14
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Elišku Lorencovou, syna Lukáše a všechny živé a zemřelé z rodiny
neděle
10. 3. 2024
Viktorie / sv. Jan Ogilvie (4. neděle postní) Texty: 2Kron 36,14-16.19-23 // Zl 137(136) // Ef 2,4-10 // Jan 3,14-21
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodiče Švejdovy, syna a dcery
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Jana Bulvu, za živé a zemřelé toho rodu
Pobožnosti
Křížová cesta
14:00 |Sv. Jakub
středa
13. 3. 2024
Růžena / sv. Patricie (Vlasta) (středa 4. postního týdne) Texty: Iz 49,8-15 // Zl 145 // Jan 5,17-30
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | Za zemřelé Františku, Jiřího a Jindřicha Bulvovi a živé členy toho rodu
čtvrtek
14. 3. 2024
Rút, Matylda / sv. Matylda (čtvrtek 4. postního týdne) Texty: Ex 32,7-14 // Zl 106 // Jan 5,31-47
bohoslužba
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
15. 3. 2024
Ida / sv. Longin (pátek 4. postního týdne) Texty: Mdr 2,1a.12-22 // Zl 34 // Jan 7,1-2.10.25-30
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | za živé a zemřelé z rodu Trávníčkových a Killarových
Pobožnosti
Křížová cesta
17:30 |kaple na faře
sobota
16. 3. 2024
Elena, Herbert / sv. Heribert (sobota 4. postního týdne) Texty: Jer 11,18-20 // Zl 7 // Jan 7,40-53
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Jiřího Svobodu a děti s rodinami
neděle
17. 3. 2024
Vlastimil / sv. Patrik (5. neděle postní) Texty: Jer 31,31-34 // Zl 51(50) // Zid 5,7-9 // Jan 12,20-33
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodiče Renzovy a ostatní členy rodiny
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | za zemřelého Josefa Klímu a za živé členy rodiny
Pobožnosti
Křížová cesta
14:00 |Sv. Jakub
úterý
19. 3. 2024
Josef / Slavnost sv. Josefa Texty: 2Sam 7,4-5a.12-14a.16 // Zl 89(88) // Rim 4,13.16-18.22 // Mt 1,16.18-21.24a
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé i zemřelé členy Svatojosefské jednoty v Poličce
středa
20. 3. 2024
Světlana / sv. Archip (středa 5. postního týdne) Texty: Dan 3,14-20.91-92.95 // Dan 3 // Jan 8,31-42
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
čtvrtek
21. 3. 2024
Radek / bl. Serapion (čtvrtek 5. postního týdne) Texty: Gn 17,3-9 // Zl 105 // Jan 8,51-59
bohoslužba
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
22. 3. 2024
Leona / sv. Epafrodit (pátek 5. postního týdne) Texty: Jer 20,10-13 // Zl 18 // Jan 10,31-42
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | za manžela, rodiče z obou stran, švagra a za zdraví pro vnuka
Pobožnosti
Křížová cesta
17:30 |kaple na faře
sobota
23. 3. 2024
Ivona / sv. Turibius z Mongroveja (sobota 5. postního týdne) Texty: Ez 37,21-28 // Jer 31 // Jan 11,45-56
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Václava a Marii Slánských, za živé a zemřelé z rodu Slánských a z rodu Kolcova
neděle
24. 3. 2024
Gabriel / sv. Kateřina Švédská (6. neděle postní - Květná neděle) Texty: Iz 50,4-7 // Zl 22(21) // Flp 2,6-11 // Mk 14,1-15,47
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zemřelou Marii Juklovou
bohoslužba
10:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
Pobožnosti
Křížová cesta
14:00 |u kapličky pod Jelínkem
středa
27. 3. 2024
Dita / sv. Rupert (středa Svatého týdne) Texty: Iz 50,4-9a // Zl 69 // Mt 26,14-25
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | za zemřelé rodiče, bratra Jana a duše v očistci
čtvrtek
28. 3. 2024
Soňa / Zelený čtvrtek (Zelený čtvrtek) Texty: Ex 12,1-8.11-14 // Zl 116(115) // 1Kor 11,23-26 // Jan 13,1-15
bohoslužba
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | Za zemřelé Rozalii a Václava Kysilkovi a živé členy toho rodu
pátek
29. 3. 2024
Taďána / Velký pátek (Velký pátek) Texty: Iz 52,13-53,12 // Zl 31(30) // Zid 4,14-16;5,7-9 // Jan 18,1-19,42
bohoslužba
15:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
Pobožnosti
Křížová cesta
20:00 |od Sv. Jakuba na Šibeniční vrch
sobota
30. 3. 2024
bohoslužba
19:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé poličské kněze
neděle
31. 3. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zemřelou Magdalénu Drahošovou
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | za rodiče Františka a Vlastu Hurychovy a živé a zemřelé z obou rodů

duben

pondělí
1. 4. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
středa
3. 4. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
čtvrtek
4. 4. 2024
bohoslužba
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
5. 4. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za uzdravení maminky a tety
sobota
6. 4. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelého Antonína Navrátila
neděle
7. 4. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodinu Štěpánkovu a Betkovu
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za bratra a prarodiče
pondělí
8. 4. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
středa
10. 4. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | na poděkování za 8o let požehnaného života
pátek
12. 4. 2024
bohoslužba
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | rytmika | za živé a zemřelé členy rodiny Dvořákovy a Balášovy
sobota
13. 4. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodiče Vávrovy a celý rod
neděle
14. 4. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | na úmysl dárce
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | za živé a zemřelé z rodiny Knytlovy a Zřídkaveselých
středa
17. 4. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
19. 4. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Květu Šikulovou a živé i zemřelé členy rodiny
sobota
20. 4. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Rudolfa Biberleho a rodiny z obou stran
neděle
21. 4. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | Na poděkování za dar života, Boží požehnání a ochranu P. Marie
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé z rodiny Stodolovy
středa
24. 4. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
26. 4. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za syna Petra a rodiny Kozlovy a Slámovy, živé i zemřelé
sobota
27. 4. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 70 let života
neděle
28. 4. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 60 let života s prosbou o požehnání pro celou rodinu
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé obyvatele obce Pomezí a za poutníky
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | za živé a zemřelé členy farnosti

květen

středa
1. 5. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | na poděkování za 80 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších dnů
pátek
3. 5. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za děti z naší farnosti, které se připravují na první svaté přijímání
sobota
4. 5. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
neděle
5. 5. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy rodiny Hruškovy, Cajzlovy, Šmerdovy, Velebovy, Málkovy a Špačkovy
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelého Josefa Křivku, manželku a dcery s rodinami
středa
8. 5. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
10. 5. 2024
bohoslužba
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | rytmika | volná intence - zadat
sobota
11. 5. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Zdenu Kuklovou, rodiče, bratra a dceru
neděle
12. 5. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodiče Střílkovy a Annu Vondrovou
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | na poděkování za půlstoletí dlouhý život a výchovu ve víře, za lásku, za odpuštění, za prožitá uzdravení na těle i na duši a za dar přátelství
středa
15. 5. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
17. 5. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
18. 5. 2024
bohoslužba
21:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
Akce
Diecézní setkání dětí
celý den |Hradec Králové
neděle
19. 5. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Ivanu Lichtágovou, živé a zemřelé členy rodiny
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál |
středa
22. 5. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
24. 5. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
25. 5. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
26. 5. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Stanislava Janáka
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Františka Pospíšila, a rodiny Pospíšilovy a Terenovy
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
15:00 | Nejsvětější Trojice v Modřeci | Kancionál |
středa
29. 5. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
31. 5. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Marušku a Silvii Stodolovy

červen

sobota
1. 6. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
neděle
2. 6. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Jiřího Dočekala
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Jindřišku a Václava Šafářovy a celý rod
středa
5. 6. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za Annu Kovářovou a Boží požehnáni pro celou rodinu
pátek
7. 6. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé z rodiny Radiměřských
sobota
8. 6. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za syna a vnoučata
neděle
9. 6. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Růženu Petržálkovou, rodinu Petržálkovu a Horákovu
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | za Bohumila Procházku a jeho rodinu
středa
12. 6. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
14. 6. 2024
bohoslužba
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | rytmika | za zemřelé rodiče Bulvovi a živé členy toho rodu
sobota
15. 6. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy rodiny Findejsovy, Červených a Svobodovy
neděle
16. 6. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
středa
19. 6. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za živé i zemřelé z rodů Šafářových a Šmídových.
sobota
22. 6. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
Akce
"Přespávačka"
0:00 - 10:00 |fara
neděle
23. 6. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za dar společného života
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | za pořadatele a živé i zemřelé účastníky Běhu naděje v Poličce
středa
26. 6. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
28. 6. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
29. 6. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
30. 6. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zemřelého Miloše Baláše a celý rod
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za dar víry pro vnoučata

červenec

pátek
5. 7. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál |
sobota
6. 7. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
Akce
Chaloupka
celý den
neděle
7. 7. 2024
bohoslužba
08:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodiče Groulíkovy
bohoslužba
10:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
Akce
Chaloupka
celý den
pondělí
8. 7. 2024
Akce
Chaloupka
celý den
úterý
9. 7. 2024
Akce
Chaloupka
celý den
středa
10. 7. 2024
Akce
Chaloupka
celý den
čtvrtek
11. 7. 2024
Akce
Chaloupka
celý den
pátek
12. 7. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
Akce
Chaloupka
celý den
sobota
13. 7. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
Akce
Chaloupka
celý den
neděle
14. 7. 2024
bohoslužba
08:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
10:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
19. 7. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
20. 7. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
21. 7. 2024
bohoslužba
08:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za dar života dětí a vnoučat
bohoslužba
10:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
26. 7. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
27. 7. 2024
bohoslužba
07:00 | Sv. Anna | Kancionál | za živé i zemřelé z rodiny Kapounovy
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
28. 7. 2024
bohoslužba
08:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodinu Jílkovu a celý rod
bohoslužba
10:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat

srpen

pátek
2. 8. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 50 let společného života
sobota
3. 8. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
4. 8. 2024
bohoslužba
08:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
10:30 | kaple Panny Marie Sněžné na Baldě | Kancionál | za živé a zemřelé poutníky
pátek
9. 8. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
10. 8. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
11. 8. 2024
bohoslužba
08:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
10:00 | Sv. Vavřinec v Květné | Kancionál | za živé a zemřelé obyvatele obce Květná
pátek
16. 8. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
17. 8. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
18. 8. 2024
bohoslužba
08:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zemřelé rodiče Dvořákovy a celý rod
bohoslužba
10:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Jiřího a Luboše Martinů a jejich rodiny
pátek
23. 8. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
24. 8. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
25. 8. 2024
bohoslužba
08:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodiče a prarodiče Hegerovy
bohoslužba
10:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
30. 8. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
31. 8. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelé Karla a Marii Špidlenovy a jejich syna Evžena

září

neděle
1. 9. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zemřelého Miloše Baláše a celý rod
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Boží požehnaní pro školáky, studenty a všechny, kdo se budou starat o jejich výuku a výchovu v novém školním roce
středa
4. 9. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
6. 9. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
7. 9. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelého manžela a duše v očistci
neděle
8. 9. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Jiřího Dočekala, rodinu Dočekalovu a Kadlecovu
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
středa
11. 9. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
13. 9. 2024
bohoslužba
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | rytmika | volná intence - zadat
sobota
14. 9. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy rodiny Svobodovy a Stříteřských
neděle
15. 9. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na úmysl dárce
středa
18. 9. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
20. 9. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
21. 9. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodiče Lopourovy, syna, dceru a vnučku
neděle
22. 9. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodiče Krištofovy a Pospíšilovy
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
středa
25. 9. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za syna Petra a rodiny Kozlovy a Slámovy, živé i zemřelé
pátek
27. 9. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Bohumila Kováře a Boží požehnáni pro celou rodinu
sobota
28. 9. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | na poděkování za 50 let společného života s prosbou o Boží vedení do dalších let
neděle
29. 9. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Michael | Kancionál | za zemřelé rodiče, bratra Jana a duše v očistci
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zdraví v rodinách
bohoslužba
10:30 | Sv. Michael | Kancionál | za Jaroslava Jandla, jeho rodiče a bratra

říjen

středa
2. 10. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
4. 10. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
5. 10. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
neděle
6. 10. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zemřelé rodiče Juklovy
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
středa
9. 10. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
11. 10. 2024
bohoslužba
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | rytmika | volná intence - zadat
sobota
12. 10. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za dar manželství s prosbou o sílu přijímat vše s důvěrou z rukou Božích
neděle
13. 10. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za dar společného života
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
středa
16. 10. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
19. 10. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Stanislava Větrovského, za živé a zemřelé z jeho rodiny
neděle
20. 10. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé obyvatele obce Pomezí
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
středa
23. 10. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
25. 10. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
26. 10. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Jana a Marii Procházkovy a živé a zemřelé toho rodu
neděle
27. 10. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy rodiny Prokůpkovy
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 50 let manželství, děti a vnoučata
bohoslužba
15:00 | Nejsvětější Trojice v Modřeci | Kancionál |
středa
30. 10. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat

listopad

pátek
1. 11. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
2. 11. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za manžele Kotkovy a jejich rodiče
neděle
3. 11. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Vojtěcha Pechance a rodinu
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za dar křtu
pondělí
4. 11. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za zemřelé z rodiny Češkovy, Holubovy, Velebovy a za duše v očistci
úterý
5. 11. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
středa
6. 11. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
čtvrtek
7. 11. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
8. 11. 2024
bohoslužba
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | rytmika | na poděkování za 29 let života s prosbou o Boží požehnání
sobota
9. 11. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
10. 11. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodinu Broklovu a Stodolovu
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Josefa Křivku a rodiče z obojí strany
středa
13. 11. 2024
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | za zemřelé členy rodiny Klimešovy, Říhovy a Šindelářovy
pátek
15. 11. 2024
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
16. 11. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Bohuslava Fliedra, rodiče a bratra
neděle
17. 11. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Boženu a Jaroslava Vávrovy a rodiny dcer
středa
20. 11. 2024
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
22. 11. 2024
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
23. 11. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Kateřinu a Jiřího Hamáčkovy a opuštěné děti
neděle
24. 11. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Oldřicha Heyla a celý rod
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Martu a Jana Bulvovy, za syna a dceru s rodinami
středa
27. 11. 2024
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
29. 11. 2024
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
30. 11. 2024
bohoslužba
09:00 | kaple na radnici | Kancionál | za vedení města
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti

prosinec

neděle
1. 12. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zemřelého Karla Švejdu a živé z této rodiny
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
pondělí
2. 12. 2024
bohoslužba
06:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
středa
4. 12. 2024
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
6. 12. 2024
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
7. 12. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
8. 12. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za hudebního skladatele Bohuslava Martinů, manželku Charlotte, rodiče a sourozence
středa
11. 12. 2024
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
13. 12. 2024
bohoslužba
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | rytmika | za syna
sobota
14. 12. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 90 let života s prosbou o požehnání a zdraví pro celou rodinu
neděle
15. 12. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodinu Stodolovu s prosbou o Boží požehnání do všech rodin
pondělí
16. 12. 2024
bohoslužba
06:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
středa
18. 12. 2024
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
20. 12. 2024
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | na poděkování za život
sobota
21. 12. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodiče Lopourovy, syna, dceru a vnučku
neděle
22. 12. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelého Jana Kastnera
pondělí
23. 12. 2024
bohoslužba
06:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
úterý
24. 12. 2024
bohoslužba
06:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
16:00 | Sv. Jakub | rytmika | za živou víru v poličských rodinách
bohoslužba
21:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé obyvatele obce Pomezí
pátek
27. 12. 2024
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
28. 12. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za smysl života
neděle
29. 12. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
úterý
31. 12. 2024
bohoslužba
16:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za uplynulý rok