MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

prosinec

sobota
3. 12. 2022
sv. František Xaverský Texty: Iz 30,19-21.23-26 // Zl 147 // Mt 9,35-10,1.5-8
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
neděle
4. 12. 2022
2. neděle adventní Texty: Iz 11,1-10 // Zl 72(71) // Rim 15,4-9 // Mt 3,1-12
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za dar víry, naději a lásku Boží
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodinu Vodičkovu a Hnátovu, za živé a zemřelé z rodiny
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Hosana 1 | za usmíření
bez rezervace
pondělí
5. 12. 2022
2. týden adventní Texty: Iz 35,1-10 // Zl 85 // Lk 5,17-26
bohoslužba
06:30 | kaple na faře | Kancionál | za uzdravení těla i duše
bez rezervace
úterý
6. 12. 2022
2. týden adventní Texty: Iz 40,1-11 // Zl 96 // Mt 18,12-14
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | za dceru
bez rezervace
Pobožnosti
Adorace
6:00 - 6:55 |kaple na faře
středa
7. 12. 2022
sv. Ambrož Texty: Iz 40,25-31 // Zl 103 // Mt 11,28-30
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | za dědečka Karla Špidlena
bez rezervace
čtvrtek
8. 12. 2022
Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu Texty: Gn 3,9-15.20 // Zl 98(97) // Ef 1,3-6.11-12 // Lk 1,26-38
bohoslužba
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za hudebního skladatele Bohuslava Martinů, manželku Charlotte, rodiče a sourozence
bez rezervace
Pobožnosti
Ranní chvály
8:00 |Sv. Jakub, u oltáře Panny Marie
pátek
9. 12. 2022
2. týden adventní Texty: Iz 48,17-19 // Zl 1 // Mt 11,16-19
bohoslužba
15:30 | DPS "Penzion" Polička | Kancionál | za manžela Karla Koláře a za rodiče Peckovy
bez rezervace
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Hosana 1 | za MUDr. Václava Paclíka a Vlastu Olivovou
bez rezervace
sobota
10. 12. 2022
2. týden adventní Texty: Sir 48,1-4.9-11 // Zl 80 // Mt 17,10-13
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za manžela, jeho rodiče, sourozence a duše v očistci
bez rezervace
neděle
11. 12. 2022
3. neděle adventní Texty: Iz 35,1-6a.10 // Zl 146(145) // Jak 5,7-10 // Mt 11,2-11
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelého Ing. Jana Kastnera a rodiče
bez rezervace
pondělí
12. 12. 2022
3. týden adventní Texty: Nm 24,2-7.15-17a // Zl 25 // Mt 21,23-27
bohoslužba
06:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
úterý
13. 12. 2022
sv. Lucie Texty: Sof 3,1-2.9-13 // Zl 34 // Mt 21,28-32
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | za manžela a syna
bez rezervace
Pobožnosti
Adorace
6:00 - 6:55 |kaple na faře
středa
14. 12. 2022
sv. Jan od Kříže Texty: Iz 45,6b-8.18.21b-25 // Zl 85 // Lk 7,19-23
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | za rodinu s prosbou o Boží požehnání, ochranu Panny Marie, dary Ducha Svatého, prohloubení víry, zdraví a dar víry pro vnoučata a zetě
bez rezervace
čtvrtek
15. 12. 2022
3. týden adventní Texty: Iz 54,1-10 // Zl 30 // Lk 7,24-30
bohoslužba
12:00 | kaple na faře | Kancionál | za Josefa Krejčího - faráře a rodiče
bez rezervace
bohoslužba
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | za rodinu Tocháčkovu
bez rezervace
pátek
16. 12. 2022
3. týden adventní Texty: Iz 56,1-3a.6-8 // Zl 67 // Jan 5,33-36
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | na poděkování za 72 let života s prosbou o Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu
bez rezervace
sobota
17. 12. 2022
3. týden adventní Texty: Gn 49,1a.2.8-10 // Zl 72 // Mt 1,1-17
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelé rodiče Blanku a Miloslava a bratra Miloslava
bez rezervace
neděle
18. 12. 2022
4. neděle adventní Texty: Iz 7,10-14 // Zl 24(23) // Rim 1,1-7 // Mt 1,18-24
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodiče Vladimíra a Marii Horákovy a celý rod
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Koinonie | za rodinu Bořilovu a rodinu Červených
bez rezervace
pondělí
19. 12. 2022
4. týden adventní Texty: Sd 13,2-7.24-25a // Zl 71 // Lk 1,5-25
bohoslužba
06:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
Svátost smíření
Zpovídání před Vánoci
8:00 - 10:00 |fara
Svátost smíření
Zpovídání před Vánoci
15:00 - 17:00 |fara
úterý
20. 12. 2022
4. týden adventní Texty: Iz 7,10-14 // Zl 24 // Lk 1,26-38
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
Pobožnosti
Adorace
6:00 - 6:55 |kaple na faře
Svátost smíření
Zpovídání před Vánoci
9:00 - 11:00 |fara
středa
21. 12. 2022
4. týden adventní Texty: Pis 2,8-14 // Zl 33 // Lk 1,39-45
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | za manžela a živé členy toho rodu
bez rezervace
Svátost smíření
Zpovídání před Vánoci
9:00 - 11:00 |fara
Svátost smíření
Zpovídání před Vánoci
15:00 - 17:00 |fara
čtvrtek
22. 12. 2022
4. týden adventní Texty: 1Sam 1,24-28 // 1Sam 2 // Lk 1,46-56
bohoslužba
12:00 | kaple na faře | Kancionál | za Jiřího Tomana
bez rezervace
bohoslužba
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
Pobožnosti
Modlitba za Ukrajinu
18:00 |Sv. Jakub
pátek
23. 12. 2022
4. týden adventní Texty: Mal 3,1-4.23-24 // Zl 25 // Lk 1,57-66
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | za zemřelého Jana Kastnera
bez rezervace
Svátost smíření
Zpovídání před Vánoci
9:00 - 11:00 |Sv. Jakub
Svátost smíření
Zpovídání před Vánoci
15:00 - 17:00 |Sv. Jakub
sobota
24. 12. 2022
Štědrý den Texty: 2Sam 7,1-5.8b-12.14.16 // Zl 89 // Lk 1,67-79
bohoslužba
06:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za pevnou víru dětí a kmotřenců
bez rezervace
bohoslužba
16:00 | Sv. Jakub | Malý vánoční zpěvník | za živou víru v poličských rodinách
bez rezervace
bohoslužba
21:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé obyvatele obce Pomezí
bez rezervace
neděle
25. 12. 2022
Slavnost Narození Páně Texty: Iz 9,1-3.5-6 // Zl 96 // Tit 2,11-14 // Lk 2,1-14
bohoslužba
00:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé obyvatele města Poličky
bez rezervace
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za uzdravení a dary Ducha Svatého v důležitých rozhodnutích
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy rodiny Hruškovy, Cajzlovy, Šmerdovy, Velebovy, Málkovy a Špačkovy
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
pondělí
26. 12. 2022
sv. Štěpán Texty: Sk 6,8-10;7,54-60 // Zl 31(30) // Mt 10,17-22
bohoslužba
09:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodiče Lopurovy, dceru a vnučku
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Vavřinec v Květné | Kancionál | za živé a zemřelé z rodiny Stodolovy
bez rezervace
úterý
27. 12. 2022
Svátek sv. Jana Evangelisty Texty: 1Jan 1,1-4 // Zl 97(96) // Jan 20,2-8
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | na poděkování za dar lásky a poznání
bez rezervace
Pobožnosti
Adorace
6:00 - 6:55 |kaple na faře
středa
28. 12. 2022
Svátek svatých Betlémských dětí Texty: 1Jan 1,5-2,2 // Zl 124(123) // Mt 2,13-18
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | za zemřelou Ludmilu Veleckou a jejího manžela Jiřího
bez rezervace
čtvrtek
29. 12. 2022
vánoční oktáv Texty: 1Jan 2,3-11 // Zl 96 // Lk 2,22-35
bohoslužba
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
30. 12. 2022
Svátek Svaté rodiny Texty: Sir 3,3-7.14-17a // Zl 128(127) // Kol 3,12-21 // Mt 2,13-15.19-23
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | na poděkování za uplynulý rok a za Boží pomoc a ochranu
bez rezervace
Pobožnosti
sobota
31. 12. 2022
sv. Silvestr Texty: 1Jan 2,18-21 // Zl 96 // Jan 1,1-18
bohoslužba
16:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za uplynulý rok
bez rezervace

leden

neděle
1. 1. 2023
Slavnost Matky Boží Panny Marie Texty: Nm 6,22-27 // Zl 67 // Gal 4,4-7 // Lk 2,16-21
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za minulý rok s prosbou o požehnání celé rodině, mír světu, pokoj a prosperitu státu, městu a farnosti
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Hosana 1 | za Libuši a Jana Večeřovy a celý rod
bez rezervace
úterý
3. 1. 2023
doba vánoční Texty: 1Jan 2,29-3,6 // Zl 98 // Jan 1,29-34
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
4. 1. 2023
doba vánoční Texty: 1Jan 3,7-10 // Zl 98 // Jan 1,35-42
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | za zemřelého Jiřího Korába a víru v rodinách
bez rezervace
pátek
6. 1. 2023
Slavnost Zjevení Páně Texty: Iz 60,1-6 // Zl 72 // Ef 3,2-3a.5-6 // Mt 2,1-12
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | za Svatavu Hejzlarovou
bez rezervace
sobota
7. 1. 2023
doba vánoční Texty: 1Jan 3,22-4,6 // Zl 2 // Mt 4,12-17.23-25
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelou Zdeňku Kastnerovou
bez rezervace
neděle
8. 1. 2023
Svátek Křtu Páně Texty: Iz 42,1-4.6-7 // Zl 29(28) // Sk 10,34-38 // Mt 3,13-17
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
úterý
10. 1. 2023
1. týden v mezidobí Texty: Zid 2,5-15 // Zl 8 // Mk 1,21b-28
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
11. 1. 2023
1. týden v mezidobí Texty: Zid 2,14-18 // Zl 105 // Mk 1,29-39
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
13. 1. 2023
1. týden v mezidobí Texty: Zid 4,1-5.11 // Zl 78 // Mk 2,1-12
bohoslužba
bez rezervace
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | rytmika | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
14. 1. 2023
1. týden v mezidobí Texty: Zid 4,12-16 // Zl 19 // Mk 2,13-17
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelého manžela a oboje rodiče
bez rezervace
neděle
15. 1. 2023
2. neděle v mezidobí Texty: Iz 49,3.5-6 // Zl 40(39) // 1Kor 1,1-3 // Jan 1,29-34
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | Za rodiče z obou stran a kněze Josefa Smejkala
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | na poděkování za dar života a za Boží požehnání pro celou rodinu
bez rezervace
úterý
17. 1. 2023
sv. Antonín Veliký Texty: Zid 6,10-20 // Zl 111 // Mk 2,23-28
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
18. 1. 2023
Panna Maria, Matka jednoty křesťanů Texty: Zid 7,1-3.15-17 // Zl 110 // Mk 3,1-6
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
20. 1. 2023
2. týden v mezidobí Texty: Zid 8,6-13 // Zl 85 // Mk 3,13-19
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | Za Josefa Dalíka a rodiny dětí
bez rezervace
sobota
21. 1. 2023
sv. Anežka Římská Texty: Zid 9,2-3.11-14 // Zl 47 // Mk 3,20-21
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelého manžela a duše v očistci
bez rezervace
neděle
22. 1. 2023
3. neděle v mezidobí Texty: Iz 8,23b-9,3 // Zl 27(26) // 1Kor 1,10-13.17 // Mt 4,12-23
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé i zemřelé z rodiny Grundlochovy, Pospíšilovy, Fleischligovy a za duše v očistci
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
úterý
24. 1. 2023
sv. František Saleský Texty: Zid 10,1-10 // Zl 40 // Mk 3,31-35
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
25. 1. 2023
Svátek Obrácení svatého Pavla Texty: Sk 22,3-16 (Sk 9,1-22) // Zl 117(116) // Mk 16,15-18
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
27. 1. 2023
3. týden v mezidobí Texty: Zid 10,32-39 // Zl 37 // Mk 4,26-34
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | za živé a zemřelé členy rodiny Janouškovy, Dufkovy a za duše v očistci
bez rezervace
sobota
28. 1. 2023
sv. Tomáš Akvinský Texty: Zid 11,1-2.8-19 // Lk 1 // Mk 4,35-41
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Jana Procházku a jeho rodinu
bez rezervace
neděle
29. 1. 2023
4. neděle v mezidobí Texty: Sof 2,3;3,12-13 // Zl 146(145) // 1Kor 1,26-31 // Mt 5,1-12a
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | volná intence - zadat
bez rezervace
úterý
31. 1. 2023
sv. Jan Bosko Texty: Zid 12,1-4 // Zl 22 // Mk 5,21-43
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace

únor

středa
1. 2. 2023
4. týden v mezidobí Texty: Zid 12,4-7.11-15 // Zl 103 // Mk 6,1-6
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
čtvrtek
2. 2. 2023
Svátek Uvedení Páně do chrámu Texty: Mal 3,1-4 // Zl 24(23) // Zid 2,14-18 // Lk 2,22-40
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
3. 2. 2023
sv. Blažej Texty: Zid 13,1-8 // Zl 27 // Mk 6,14-29
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | na poděkování za 70 let života s prosbou o požehnání do dalších let
bez rezervace
sobota
4. 2. 2023
4. týden v mezidobí Texty: Zid 13,15-17.20-21 // Zl 23 // Mk 6,30-34
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
neděle
5. 2. 2023
5. neděle v mezidobí Texty: Iz 58,7-10 // Zl 112(111) // 1Kor 2,1-5 // Mt 5,13-16
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 50 let života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
bez rezervace
úterý
7. 2. 2023
5. týden v mezidobí Texty: Gn 1,20-2,4a // Zl 8 // Mk 7,1-13
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
8. 2. 2023
5. týden v mezidobí Texty: Gn 2,4b-9.15-17 // Zl 104 // Mk 7,14-23
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
10. 2. 2023
sv. Scholastika Texty: Gn 3,1-8 // Zl 32 // Mk 7,31-37
bohoslužba
bez rezervace
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | rytmika | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
11. 2. 2023
5. týden v mezidobí Texty: Gn 3,9-24 // Zl 90 // Mk 8,1-10
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Bohuslava Fliedra, rodiče a bratra
bez rezervace
neděle
12. 2. 2023
6. neděle v mezidobí Texty: Sir 15,16-21 // Zl 119(118) // 1Kor 2,6-20 // Mt 5,17-37
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | Za Olgu, synovce Františka, rodiny Večeřovu, Pavlišovu a Zedníkovu.
bez rezervace
úterý
14. 2. 2023
6. týden v mezidobí Texty: Gn 6,5-8;7.1-5.10 // Zl 29 // Mk 8,14-21
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
15. 2. 2023
6. týden v mezidobí Texty: Gn 8,6-13.20-22 // Zl 116B // Mk 8,22-26
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
17. 2. 2023
6. týden v mezidobí Texty: Gn 11,1-9 // Zl 33 // Mk 8,34-9,1
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
18. 2. 2023
6. týden v mezidobí Texty: Zid 11,1-7 // Zl 145 // Mk 9,2-13
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Silvinku Stodolovou
bez rezervace
neděle
19. 2. 2023
7. neděle v mezidobí Texty: Lv 19,1-2.17-18 // Zl 103(102) // 1Kor 3,16-23 // Mt 5,38-48
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
úterý
21. 2. 2023
7. týden v mezidobí Texty: Sir 2,1-13 // Zl 37 // Mk 9,30-37
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
22. 2. 2023
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
24. 2. 2023
pátek po Popeleční středě Texty: Iz 58,1-9a // Zl 51 // Mt 9,14-15
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
25. 2. 2023
sobota po Popeleční středě Texty: Iz 58,9b-14 // Zl 86 // Lk 5,27-32
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
neděle
26. 2. 2023
1. neděle postní Texty: Gn 2,7-9;3,1-7 // Zl 51(50) // Rim 5,12-19 // Mt 4,1-11
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
úterý
28. 2. 2023
1. týden postní Texty: Iz 55,10-11 // Zl 34 // Mt 6,7-15
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace

březen

středa
1. 3. 2023
1. týden postní Texty: Jon 3,1-10 // Zl 51 // Lk 11,29-32
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
3. 3. 2023
1. týden postní Texty: Ez 18,21-28 // Zl 130 // Mt 5,20-26
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
4. 3. 2023
1. týden postní Texty: Dt 26,16-19 // Zl 119 // Mt 5,43-48
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
neděle
5. 3. 2023
2. neděle postní Texty: Gn 12,1-4a // Zl 33(32) // 2Tim 1,8b-10 // Mt 17,1-9
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
úterý
7. 3. 2023
2. týden postní Texty: Iz 1,10.16-20 // Zl 50 // Mt 23,1-12
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
8. 3. 2023
2. týden postní Texty: Jer 18,18-20 // Zl 31 // Mt 20,17-28
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | za zemřelého Josefa Řehůřka
bez rezervace
pátek
10. 3. 2023
2. týden postní Texty: Gn 37,3-4.12-13a.17b-28 // Zl 105 // Mt 21,33-43.45-46
bohoslužba
bez rezervace
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | rytmika | za zemřelé rodiče
bez rezervace
sobota
11. 3. 2023
2. týden postní Texty: Mich 7,14-15.18-20 // Zl 103 // Lk 15,1-3.11-32
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé z rodiny Procházkovy, Jílkovy a Machovy
bez rezervace
neděle
12. 3. 2023
3. neděle postní Texty: Ex 17,3-7 // Zl 95(94) // Rim 5,1-2.5-8 // Jan 4,5-42
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | za zemřelé Jana Bulvu, sestru Marii Obranskou a duše v očistci
bez rezervace
úterý
14. 3. 2023
3. týden postní Texty: Dan 3,25.34-43 // Zl 25 // Mt 18,21-35
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
15. 3. 2023
3. týden postní Texty: Dt 4,1.5-9 // Zl 147 // Mt 5,17-19
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
17. 3. 2023
3. týden postní Texty: Oz 14,2-10 // Zl 81 // Mk 12,28b-34
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | za zemřelé Františku, Jiřího a Jindřicha Bulvovy
bez rezervace
sobota
18. 3. 2023
3. týden postní Texty: Oz 6,1-6 // Zl 51 // Lk 18,9-14
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Jiřího Svobodu a děti s rodinami
bez rezervace
neděle
19. 3. 2023
4. neděle postní Texty: 1Sam 16,1b.6-7.10-13a // Zl 23(22) // Ef 5,8-14 // Jan 9,1-41
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Josefa Křivku, za živé a zemřelé toho rodu
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Josefa Klímu a živou rodinu
bez rezervace
úterý
21. 3. 2023
4. týden postní Texty: Ez 47,1-9.12 // Zl 46 // Jan 5,1-3a.5-16
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
22. 3. 2023
4. týden postní Texty: Iz 49,8-15 // Zl 145 // Jan 5,17-30
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
24. 3. 2023
4. týden postní Texty: Mdr 2,1a.12-22 // Zl 34 // Jan 7,1-2.10.25-30
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
25. 3. 2023
Slavnost Zvěstování Páně Texty: Iz 7,10-14 // Zl 40(39) // Zid 10,4-10 // Lk 1,26-38
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelé rodiče, bratra Jana a duše v očistci
bez rezervace
neděle
26. 3. 2023
5. neděle postní Texty: Ez 37,12-14 // Zl 130(129) // Rim 8,8-11 // Jan 11,1-45
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
úterý
28. 3. 2023
5. týden postní Texty: Nm 21,4b-9 // Zl 102 // Jan 8,21-30
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
29. 3. 2023
5. týden postní Texty: Dan 3,14-20.91-92.95 // Dan 3 // Jan 8,31-42
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
31. 3. 2023
5. týden postní Texty: Jer 20,10-13 // Zl 18 // Jan 10,31-42
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace

duben

sobota
1. 4. 2023
5. týden postní Texty: Ez 37,21-28 // Jer 31 // Jan 11,45-56
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
neděle
2. 4. 2023
Květná neděle Texty: Iz 50,4-7 // Zl 22(21) // Flp 2,6-11 // Mt 26,14-27,66
bohoslužba
08:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bez rezervace
bohoslužba
10:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé i zemřelé z Šafářova rodu
bez rezervace
úterý
4. 4. 2023
úterý Svatého týdne Texty: Iz 49,1-6 // Zl 71 // Jan 13,21-33.36-38
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
5. 4. 2023
středa Svatého týdne Texty: Iz 50,4-9a // Zl 69 // Mt 26,14-25
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | za zemřelého Antonína Navrátila
bez rezervace
čtvrtek
6. 4. 2023
Zelený čtvrtek Texty: Ex 12,1-8.11-14 // Zl 116(115) // 1Kor 11,23-26 // Jan 13,1-15
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelé Rozalii a Václava Kysilkovy a živé členy toho rodu
bez rezervace
pátek
7. 4. 2023
bohoslužba
15:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
8. 4. 2023
Bílá sobota Texty:
bohoslužba
20:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé poličské kněze
bez rezervace
neděle
9. 4. 2023
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Texty: Sk 10,34a.37-43 // Zl 118(117) // Kol 3,1-4 // Jan 20,1-9
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | volná intence - zadat
bez rezervace
pondělí
10. 4. 2023
velikonoční oktáv Texty: Sk 2,14.22b-33 // Zl 16 // Mt 28,8-15
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
úterý
11. 4. 2023
velikonoční oktáv Texty: Sk 2,36-41 // Zl 33 // Jan 20,11-18
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
12. 4. 2023
velikonoční oktáv Texty: Sk 3,1-10 // Zl 105 // Lk 24,13-35
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
14. 4. 2023
velikonoční oktáv Texty: Sk 4,1-12 // Zl 118 // Jan 21,1-14
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | rytmika | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
15. 4. 2023
velikonoční oktáv Texty: Sk 4,13-21 // Zl 118 // Mk 16,9-15
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
neděle
16. 4. 2023
2. neděle velikonoční Texty: Sk 2,42-47 // Zl 118(117) // 1Pt 1,3-9 // Jan 20,19-31
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Jaroslava a Boženu Vávrovy a rodiny dcer
bez rezervace
úterý
18. 4. 2023
2. týden velikonoční Texty: Sk 4,32-37 // Zl 93 // Jan 3,7b-15
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
19. 4. 2023
2. týden velikonoční Texty: Sk 5,17-26 // Zl 34 // Jan 3,16-21
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
21. 4. 2023
2. týden velikonoční Texty: Sk 5,34-42 // Zl 27 // Jan 6,1-15
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
22. 4. 2023
2. týden velikonoční Texty: Sk 6,1-7 // Zl 33 // Jan 6,16-21
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
neděle
23. 4. 2023
3. neděle velikonoční Texty: Sk 2,14.22-28 // Zl 16(15) // 1Pt 1,17-21 // Lk 24,13-35
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | Na poděkování za 80 let života a Boží požehnání do dalších dnů pro celé rodiny
bez rezervace
úterý
25. 4. 2023
Svátek sv. Marka Texty: 1 Pt 5,5b-14 // Zl 89 // Mk 16,15-20
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
26. 4. 2023
3. týden velikonoční Texty: Sk 8,1b-8 // Zl 66 // Jan 6,35-40
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za syna Petra a ostatní členy rodiny, živé a zemřelé
bez rezervace
pátek
28. 4. 2023
3. týden velikonoční Texty: Sk 9,1-20 // Zl 117 // Jan 6,52-59
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé z rodu Trávníčkových a Killarových
bez rezervace
sobota
29. 4. 2023
Svátek sv. Kateřiny Sienské Texty: 1Jan 1,5-2,2 // Zl 103 // Mt 11,25-30
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
neděle
30. 4. 2023
4. neděle velikonoční, pouť v Pomezí Texty: Sk 2,14a.36-41 // Zl 23(22) // 1Petr 2,20b-25 // Jan 10,1-10
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé obyvatele obce Pomezí
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace

květen

úterý
2. 5. 2023
4. týden velikonoční Texty: Sk 11,19-26 // Zl 87 // Jan 10,22-30
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
3. 5. 2023
Svátek sv. Filipa a Jakuba Texty: 1Kor 15,1-8 // Zl 19(18) // Jan 14,6-14
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
5. 5. 2023
4. týden velikonoční Texty: Sk 13,26-33 // Zl 2 // Jan 14,1-6
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za syna Luboše a duše v očistci
bez rezervace
sobota
6. 5. 2023
4. týden velikonoční Texty: Sk 13,44-52 // Zl 98 // Jan 14,7-14
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
neděle
7. 5. 2023
5. neděle velikonoční Texty: Sk 6,1-7 // Zl 33(32) // 1Pt 2,4-9 // Jan 14,1-12
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | volná intence - zadat
bez rezervace
úterý
9. 5. 2023
5. týden velikonoční Texty: Sk 14,19-28 // Zl 145 // Jan 14,27-31a
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
10. 5. 2023
5. týden velikonoční Texty: Sk 15,1-6 // Zl 122 // Jan 15,1-8
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
12. 5. 2023
5. týden velikonoční Texty: Sk 15,22-31 // Zl 57 // Jan 15,12-17
bohoslužba
bez rezervace
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | rytmika | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
13. 5. 2023
5. týden velikonoční Texty: Sk 16,1-10 // Zl 100 // Jan 15,18-21
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Zdenu Kuklovou, rodiče, manžela a dceru
bez rezervace
neděle
14. 5. 2023
6. neděle velikonoční Texty: Sk 8,5-8.14-17 // Zl 66(65) // 1Pt 3,15-18 // Jan 14,15-21
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
úterý
16. 5. 2023
Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech Texty: Rim 8,31b-39 // Zl 69(68) // Mt 10,17-22
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
17. 5. 2023
6. týden velikonoční Texty: Sk 17,15.22-18,1 // Zl 148 // Jan 16,12-15
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
19. 5. 2023
6. týden velikonoční Texty: Sk 18,9-18 // Zl 47 // Jan 16,20-23a
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
20. 5. 2023
6. týden velikonoční Texty: Sk 18,23-28 // Zl 47 // Jan 16,23b-28
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
neděle
21. 5. 2023
Slavnost Nanebevstoupení Páně Texty: Sk 1,12-14 // Zl 27(26) // 1Pt 4,13-16 // Jan 17,1-11a
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | Za zemřelé Josefa a Marii Popelkovi,vnuka Petra a Boží ochranu v rodinách dětí.
bez rezervace
úterý
23. 5. 2023
7. týden velikonoční Texty: Sk 20,17-27 // Zl 68 // Jan 17,1-11a
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
24. 5. 2023
7. týden velikonoční Texty: Sk 20,28-38 // Zl 68 // Jan 17,11b-19
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
26. 5. 2023
sv. Filip Neri Texty: Sk 25,13b-21 // Zl 103 // Jan 21,15-19
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelé členy rodiny Klimešovy, Říhovy a Šindelářovy
bez rezervace
sobota
27. 5. 2023
7. týden velikonoční Texty: Sk 28,16-20.30-31 // Zl 11 // Jan 21,20-25
bohoslužba
21:30 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
neděle
28. 5. 2023
Slavnost Seslání Ducha Svatého Texty: Sk 2,1-11 // Zl 104(103) // 1Kor 12,3b-7.12-13 // Jan 20,19-23
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | Za Ivanu Lichtágovou a živé a zemřelé členy rodiny
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
úterý
30. 5. 2023
8. týden v mezidobí Texty: Sir 35,1-15 // Zl 50 // Mk 10,28-31
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
31. 5. 2023
Navštívení Panny Marie Texty: Sof 3,14-18 // Iz 12 // Lk 1,39-56
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace

červen

pátek
2. 6. 2023
8. týden v mezidobí Texty: Sir 44,1.9-13 // Zl 149 // Mk 11,11-25
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
3. 6. 2023
sv. Karel Lwanga a druhové Texty: Sir 51,17-28 // Zl 19 // Mk 11,27-33
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
neděle
4. 6. 2023
Slavnost Nejsvětější Trojice Texty: Ex 34,4b-6.8-9 // Dan 3 // 2Kor 13,11-13 // Jan 3,16-18
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | volná intence - zadat
bez rezervace
úterý
6. 6. 2023
9. týden v mezidobí Texty: Tob 2,9-14 // Zl 112 // Mk 12,13-17
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
7. 6. 2023
9. týden v mezidobí Texty: Tob 3,1-11a.16-17a // Zl 25 // Mk 12,18-27
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
9. 6. 2023
9. týden v mezidobí Texty: Tob 11,5-17 // Zl 146 // Mk 12,35-37
bohoslužba
bez rezervace
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | rytmika | za Bohumila Procházku a jeho rodinu
bez rezervace
sobota
10. 6. 2023
9. týden v mezidobí Texty: Tob 12,1.5-15.20 // Tob 13 // Mk 12,38-44
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
neděle
11. 6. 2023
Slavnost Těla a krve Páně Texty: Dt 8,2-3.14b-l6a // Zl 147 // 1Kor 10,16-17 // Jan 6,51-58
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
úterý
13. 6. 2023
sv. Antonín z Padovy Texty: 2Kor 1,18-22 // Zl 119 // Mt 5,13-16
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
14. 6. 2023
10. týden v mezidobí Texty: 2Kor 3,4-11 // Zl 99 // Mt 5,17-19
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
16. 6. 2023
Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova Texty: Dt 7,6-11 // Zl 103(102) // 1Jan 4,7-16 // Mt 11,25-30
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodinu Stodolovu, Valešovu a Zárubovu
bez rezervace
sobota
17. 6. 2023
Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie Texty: Iz 61,9-11 // 1Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd // 1Jan 4,7-16 // Lk 2,41-51
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
neděle
18. 6. 2023
11. neděle v mezidobí Texty: Ex 19,2-6a // Zl 100(99),2.3.5 // Rim 5,6-11 // Mt 9,36-10,8
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | za Václava a Jindřišku Šafářovy, živé a zemřelé toho rodu
bez rezervace
úterý
20. 6. 2023
11. týden v mezidobí Texty: 2Kor 8,1-9 // Zl 146 // Mt 5,43-48
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
21. 6. 2023
sv. Alois Gonzaga Texty: 2Kor 9,6-11 // Zl 112 // Mt 6,1-6.16-18
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
23. 6. 2023
11. týden v mezidobí Texty: 2Kor 11,18.21b-30 // Zl 34 // Mt 6,19-23
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
24. 6. 2023
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele Texty: Iz 49,1-6 // Zl 139 // Sk 13,22-26 // Lk 1,57-66.80
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
neděle
25. 6. 2023
12. neděle v mezidobí Texty: Jer 20,10-13 // Zl 69(68) // Rim 5,12-15 // Mt 10,26-33
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za pořadatele Běhu naděje v Poličce a jeho živé i zemřelé účastníky
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
úterý
27. 6. 2023
12. týden v mezidobí Texty: Gn 13,2.5-18 // Zl 15 // Mt 7,6.12-14
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
28. 6. 2023
sv. Irenej Texty: Gn 15,1-12.17-18 // Zl 105 // Mt 7,15-20
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
30. 6. 2023
12. týden v mezidobí Texty: Gn 17,1.5.9-10.15-22 // Zl 128 // Mt 8,1-4
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace

červenec

sobota
1. 7. 2023
12. týden v mezidobí Texty: Gn 18,1-15 // Lk 1 // Mt 8,5-17
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
neděle
2. 7. 2023
13. neděle v mezidobí Texty: 2Kral 4,8-11.14-16a // Zl 89(88) // Rim 6,3-4.8-11 // Mt 10,37-42
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
7. 7. 2023
13. týden v mezidobí Texty: Gn 23,1-4.19;24,1-8.62-67 // Zl 106 // Mt 9,9-13
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé z rodu Radiměřských
bez rezervace
sobota
8. 7. 2023
13. týden v mezidobí Texty: Gn 27,1-5.15-29 // Zl 135 // Mt 9,14-17
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za syna
bez rezervace
neděle
9. 7. 2023
14. neděle v mezidobí Texty: Zach 9,9-10 // Zl 145(144) // Rim 8,9.11-13 // Mt 11,25-30
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Boží požehnání pro rodiny Šafářových
bez rezervace
pátek
14. 7. 2023
14. týden v mezidobí Texty: Gn 46,1-7.28-30 // Zl 37 // Mt 10,16-23
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Adolfa a Marii Marečkovy a jejich vnučku Silvinku
bez rezervace
sobota
15. 7. 2023
sv. Bonaventura Texty: Gn 49,29-32;50,15-26a // Zl 105 // Mt 10,24-33
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za dar manželství a za požehnání pro děti a jejich rodiny
bez rezervace
neděle
16. 7. 2023
15. neděle v mezidobí Texty: Iz 55,10-11 // Zl 65(64) // Rim 8,18-23 // Mt 13,1-23
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 55 let společného života s prosbou o Boží požehnání a ochranu P. Marie do dalšího života
bez rezervace
pátek
21. 7. 2023
15. týden v mezidobí Texty: Ex 11,10-12,14 // Zl 116B // Mt 12,1-8
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
22. 7. 2023
Svátek sv. Marie Magdalény Texty: Pís 3,1-4a // Zl 63,2.3-4.5-6.8-9 // Jan 20,1.11-18
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
neděle
23. 7. 2023
16. neděle v mezidobí Texty: Mdr 12,13.16-19 // Zl 86(85) // Rim 8,26-27 // Mt 13,24-43
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
pátek
28. 7. 2023
16. týden v mezidobí Texty: Ex 20,1-17 // Zl 19 // Mt 13,18-23
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelé Lucii a Františka Bulvovy a živé členy toho rodu
bez rezervace
sobota
29. 7. 2023
sv. Jáchym a Anna Texty: Ex 16,1-5.9-15 // Zl 78 // Mt 13,1-9
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za odpuštění
bez rezervace
neděle
30. 7. 2023
Pouť u sv. Jakuba Texty: 2Kor 4,7-15 // Zl 126(125) // Mt 20,20-28
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Josefa Smolu, jeho rod a všechny dobrodince kostela
bez rezervace

srpen

pátek
4. 8. 2023
sv. Jan Maria Vianney Texty: Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37 // Zl 81 // Mt 13,54-58
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
5. 8. 2023
17. týden v mezidobí Texty: Lv 25,1.8-17 // Zl 67 // Mt 14,1-12
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
neděle
6. 8. 2023
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | kaple Panny Marie Sněžné na Baldě | Kancionál |
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | kaple Panny Marie Sněžné na Baldě | Kancionál | za poutníky
bez rezervace
pátek
11. 8. 2023
sv. Kláry Texty: Dt 4,32-40 // Zl 77 // Mt 16,24-28
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
12. 8. 2023
18. týden v mezidobí Texty: Dt 6,4-13 // Zl 18 // Mt 17,14-20
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
neděle
13. 8. 2023
Svátek sv. Vavřince - Pouť v Květné Texty: 1Kral 19,9a.11-13a // Zl 85(84) // Rim 9,1-5 // Mt 14,22-33
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Vavřinec v Květné | Kancionál | za živé a zemřelé obyvatele obce Květná
bez rezervace
úterý
15. 8. 2023
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie Texty: Zj 11,19a;12,1.3-6a.10ab // Zl 45(44) // 1Kor 15,20-27a // Lk 1,39-56
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
18. 8. 2023
19. týden v mezidobí Texty: Joz 24,1-13 // Zl 136 // Mt 19,3-12
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
19. 8. 2023
19. týden v mezidobí Texty: Joz 24,14-29 // Zl 16 // Mt 19,13-15
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
neděle
20. 8. 2023
20. neděle v mezidobí Texty: Iz 56,1.6-7 // Zl 67(66) // Rim 11,13-15.29-32 // Mt 15,21-28
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
25. 8. 2023
20. týden v mezidobí Texty: Rt 1,1.3-6.14b-16.22 // Zl 146 // Mt 22,34-40
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
26. 8. 2023
20. týden v mezidobí Texty: Rt 2,1-3.8-11;4,13-17 // Zl 128 // Mt 23,1-12
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelou Marii Špidlenovou a jejího syna Evžena
bez rezervace
neděle
27. 8. 2023
21. neděle v mezidobí Texty: Iz 22,19-23 // Zl 138(137) // Rim 11,33-36 // Mt 16,13-20
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace

září

pátek
1. 9. 2023
21. týden v mezidobí Texty: 1Sol 4,1-8 // Zl 97 // Mt 25,1-13
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodinu Janouškovu, Čípovu, Slezákovu, za živé i zemřelé toho rodu
bez rezervace
sobota
2. 9. 2023
21. týden v mezidobí Texty: 1Sol 4,9-11 // Zl 98 // Mt 25,14-30
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
neděle
3. 9. 2023
22. neděle v mezidobí Texty: Jer 20,7-9 // Zl 63(62) // Rim 12,1-2 // Mt 16,21-27
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
8. 9. 2023
Svátek Narození Panny Marie Texty: Mich 5,1-4a // Zl 13(12) // Mt 1,1-16.18-23
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelého manžela a duše v očistci
bez rezervace
sobota
9. 9. 2023
22. týden v mezidobí Texty: Kol 1,21-23 // Zl 54 // Lk 6,1-5
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
neděle
10. 9. 2023
23. neděle v mezidobí Texty: Ez 33,7-9 // Zl 95(94) // Rim 13,8-10 // Mt 18,15-20
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
15. 9. 2023
Panna Maria Bolestná Texty: Zid 5,7-9 // Zl 31 // Jan 19,25-27
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
16. 9. 2023
sv. Ludmila Texty: 1Tim 1,15-17 // Zl 113 // Lk 6,43-49
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
neděle
17. 9. 2023
24. neděle v mezidobí Texty: Sir 27,33-28,9 // Zl 103(102) // Rim 14,7-9 // Mt 18,21-35
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
22. 9. 2023
24. týden v mezidobí Texty: 1Tim 6,2c-12 // Zl 49 // Lk 8,1-3
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
23. 9. 2023
sv. Pio z Pietrelciny Texty: 1Tim 6,13-16 // Zl 100 // Lk 8,4-15
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za syna Petra a ostatní členy rodiny, živé a zemřelé
bez rezervace
neděle
24. 9. 2023
25. neděle v mezidobí Texty: Iz 55,6-9 // Zl 145(144) // Flp 1,20c-24.27a // Mt 20,1-16a
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
čtvrtek
28. 9. 2023
Slavnost sv. Václava Texty: Mdr 6,9-21 // 1Kron 29 // 1Petr 1,3-6;2,21b-24 // Mt 16,24-27
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
29. 9. 2023
25. týden v mezidobí Texty: Dan 7,9-10.13-14 // Zl 138(137) // Jan 1,47-51
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelé rodiče, bratra Jana a duše v očistci
bez rezervace
sobota
30. 9. 2023
sv. Jeroným Texty: Zach 2,5-9.14-15a // Jer 31 // Lk 9,43b-45
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace

říjen

neděle
1. 10. 2023
Pouť u sv. Michaela Texty: Dan 7,9-10.13-14 // Zl 138(137) // Jan 1,47-51
bohoslužba
07:30 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
úterý
3. 10. 2023
26. týden v mezidobí Texty: Zach 8,20-23 // Zl 87 // Lk 9,51-56
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
4. 10. 2023
sv. František z Assisi Texty: Neh 2,1-8 // Zl 137 // Lk 9,57-62
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
6. 10. 2023
26. týden v mezidobí Texty: Bar 1,15-22 // Zl 79 // Lk 10,13-16
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
7. 10. 2023
Panna Maria Růžencová Texty: Bar 4,5-12.27-29 // Zl 69 // Lk 10,17-24
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodiče Lopourovy, dceru a vnučku
bez rezervace
neděle
8. 10. 2023
27. neděle v mezidobí Texty: Iz 5,1-7 // ZI 80(79) // Flp 4,6-9 // Mt 21,33-43
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
úterý
10. 10. 2023
27. týden v mezidobí Texty: Jon 3,1-10 // Zl 130 // Lk 10,38-42
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
11. 10. 2023
27. týden v mezidobí Texty: Jon 4,1-11 // Zl 86 // Lk 11,1-4
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
13. 10. 2023
27. týden v mezidobí Texty: Jl 1,13-15;2,1-2 // Zl 9 // Lk 11,15-26
bohoslužba
bez rezervace
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
14. 10. 2023
27. týden v mezidobí Texty: Jl 4,12-21 // Zl 97 // Lk 11,27-28
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
neděle
15. 10. 2023
28. neděle v mezidobí Texty: Iz 25,6-l0a // Zl 23 (22) // Flp 4,12-14.19-20 // Mt 22,1-14
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Boží požehnání a víru v rodinách
bez rezervace
úterý
17. 10. 2023
sv. Ignác Antiochijský Texty: Rim 1,16-25 // Zl 19 // Lk 11,37-41
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
20. 10. 2023
28. týden v mezidobí Texty: Rim 4,1-8 // Zl 32 // Lk 12,1-7
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
21. 10. 2023
28. týden v mezidobí Texty: Rim 4,13.16-18 // Zl 105 // Lk 12,8-12
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Stanislava Větrovského, za živé a zemřelé z rodiny Větrovských
bez rezervace
neděle
22. 10. 2023
29. neděle v mezidobí Texty: Iz 45,1.4-6 // Zl 96(95) // 1Sol 1,1-5b // Mt 22,15-21
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
bez rezervace
úterý
24. 10. 2023
29. týden v mezidobí Texty: Rim 5,12.15b.17-19.20b-21 // Zl 40 // Lk 12,35-38
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
25. 10. 2023
29. týden v mezidobí Texty: Rim 6,12-18 // Zl 124 // Lk 12,39-48
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
27. 10. 2023
29. týden v mezidobí Texty: Rim 7,18-25a // Zl 119 // Lk 12,54-59
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
28. 10. 2023
Svátek sv. Šimona a Judy Texty: Ef 2,19-22 // Zl 19(18) // Lk 6,12-19
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Jana a Marii Procházkovy a živé a zemřelé toho rodu
bez rezervace
neděle
29. 10. 2023
30. neděle v mezidobí Texty: Ex 22,20-26 // Zl 18(17) // 1Sol 1,5c-10 // Mt 22,34-40
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Jaroslava Jandla a jeho rodiče
bez rezervace
úterý
31. 10. 2023
30. týden v mezidobí Texty: Rim 8,18-25 // Zl 126 // Lk 13,18-21
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace

listopad

středa
1. 11. 2023
Slavnost Všech svatých Texty: Zj 7,2-4.9-14 // Zl 24(23) // 1Jan 3,1-3 // Mt 5,1-12a
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
čtvrtek
2. 11. 2023
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé Texty: Mdr 3,1-9 // Žl 116 // Rim 8,14-23 // Mt 25,31-46
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za manžele Kotkovy, jejich rodiče a strýce Jaroslava
bez rezervace
pátek
3. 11. 2023
30. týden v mezidobí Texty: Rim 9,1-5 // Zl 147B // Lk 14,1-6
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
4. 11. 2023
sv. Karel Boromejský Texty: Rim 11,1-2a.11-12.25-29 // Zl 94 // Lk 14,1.7-11
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
neděle
5. 11. 2023
31. neděle v mezidobí Texty: Mal 1,14b-2,2b.8-10 // Zl 131(130) // 1Sol 2,7b-9.13 // Mt 23,1-12
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 55 let života s prosbou o požehnání
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pondělí
6. 11. 2023
31. týden v mezidobí Texty: Rim 11,29-36 // Zl 69 // Lk 14,12-14
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
úterý
7. 11. 2023
31. týden v mezidobí Texty: Rim 12,5-16a // Zl 131 // Lk 14,15-24
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
8. 11. 2023
31. týden v mezidobí Texty: Rim 13,8-10 // Zl 112 // Lk 14,25-33
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
10. 11. 2023
sv. Lev Veliký Texty: Rim 15,14-21 // Zl 98 // Lk 16,1-8
bohoslužba
bez rezervace
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | rytmika | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
11. 11. 2023
sv. Martin Texty: Rim 16,3-9.16.22-27 // Zl 145 // Lk 16,9-15
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Bohuslava Fliedra, rodiče a bratra
bez rezervace
neděle
12. 11. 2023
32. neděle v mezidobí Texty: Mdr 6,12-16 // Zl 63(62) // 1Sol 4,13-18 // Mt 25,1-13
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Josefa Křivku a rodiče z obojí strany
bez rezervace
úterý
14. 11. 2023
32. týden v mezidobí Texty: Mdr 2,23-3,9 // Zl 34 // Lk 17,7-10
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
15. 11. 2023
32. týden v mezidobí Texty: Mdr 6,1-11 // Zl 82 // Lk 17,11-19
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
17. 11. 2023
sv. Alžběta Uherská Texty: Mdr 13,1-9 // Zl 19 // Lk 17,26-37
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
18. 11. 2023
32. týden v mezidobí Texty: Mdr 18,14-16;19,6-9 // Zl 105 // Lk 18,1-8
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
neděle
19. 11. 2023
33. neděle v mezidobí Texty: Pr 31,10-13.19-20.30-31 // Zl 128 (127) // 1Sol 5,1-6 // Mt 25,14-30
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Martu a Jana Bulvovy a za živé a zemřelé toho rodu
bez rezervace
úterý
21. 11. 2023
Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě Texty: 2Mak 6,18-31 // Zl 3 // Lk 19,1-10
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
22. 11. 2023
sv. Cecílie Texty: 2Mak 7,1.20-31 // Zl 17 // Lk 19,11-28
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
24. 11. 2023
sv. Ondřej Dung-Lac a druhové Texty: 1Mak 4,36-37.52-59 // 1Kron 29 // Lk 19,45-48
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
25. 11. 2023
33. týden v mezidobí Texty: 1Mak 6,1-13 // Zl 9 // Lk 20,27-40
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
neděle
26. 11. 2023
Slavnost Ježíše Krista Krále Texty: Ez 34,11-12.15-17 // Zl 23(22) // 1Kor 15,20-26.28 // Mt 25,31-46
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
úterý
28. 11. 2023
34. týden v mezidobí Texty: Dan 2,31-45 // Dan 3 // Lk 21,5-11
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
29. 11. 2023
34. týden v mezidobí Texty: Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28 // Dan 3 // Lk 21,12-19
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace

prosinec

pátek
1. 12. 2023
34. týden v mezidobí Texty: Dan 7,2-14 // Dan 3 // Lk 21,29-33
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
2. 12. 2023
Pouť u sv. Františka na radnici Texty: Dan 7,15-27 // Dan 3 // Lk 21,34-36
bohoslužba
09:00 | kaple na radnici | Kancionál | za vedení města
bez rezervace
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
neděle
3. 12. 2023
1. neděle adventní Texty: Iz 63,16b-17.19b;64,2b-7 // Zl 80(79) // 1Kor 1,3-9 // Mk 13,33-37
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pondělí
4. 12. 2023
1. týden adventní Texty: Iz 2,1-5 // Zl 122 // Mt 8,5-11
bohoslužba
06:30 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
úterý
5. 12. 2023
1. týden adventní Texty: Iz 11,1-10 // Zl 72 // Lk 10,21-24
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
6. 12. 2023
sv. Mikuláš Texty: Iz 25,6-10a // Zl 23 // Mt 15,29-37
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
8. 12. 2023
Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu Texty: Gn 3,9-15.20 // Zl 98(97) // Ef 1,3-6.11-12 // Lk 1,26-38
bohoslužba
bez rezervace
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za hudebního skladatele Bohuslava Martinů, manželku Charlotte, rodiče a sourozence
bez rezervace
sobota
9. 12. 2023
1. týden adventní Texty: Iz 30,19-21.23-26 // Zl 147 // Mt 9,35-10,1.5-8
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
neděle
10. 12. 2023
2. neděle adventní Texty: Iz 40,1-5.9-11 // Zl 85(84) // 2Petr 3,8-14 // Mk 1,1-8
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pondělí
11. 12. 2023
2. týden adventní Texty: Iz 35,1-10 // Zl 85 // Lk 5,17-26
bohoslužba
06:30 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
úterý
12. 12. 2023
2. týden adventní Texty: Iz 40,1-11 // Zl 96 // Mt 18,12-14
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
13. 12. 2023
sv. Lucie Texty: Iz 40,25-31 // Zl 103 // Mt 11,28-30
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
15. 12. 2023
2. týden adventní Texty: Iz 48,17-19 // Zl 1 // Mt 11,16-19
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
16. 12. 2023
2. týden adventní Texty: Sir 48,1-4.9-11 // Zl 80 // Mt 17,10-13
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodiče Lopourovy, dceru a vnučku
bez rezervace
neděle
17. 12. 2023
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pondělí
18. 12. 2023
3. týden adventní Texty: Jer 23,5-8 // Zl 72 // Mt 1,18-24
bohoslužba
06:30 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
úterý
19. 12. 2023
3. týden adventní Texty: Sd 13,2-7.24-25a // Zl 71 // Lk 1,5-25
bohoslužba
07:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
středa
20. 12. 2023
3. týden adventní Texty: Iz 7,10-14 // Zl 24 // Lk 1,26-38
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
22. 12. 2023
3. týden adventní Texty: 1Sam 1,24-28 // 1Sam 2 // Lk 1,46-56
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
23. 12. 2023
3. týden adventní Texty: Mal 3,1-4.23-24 // Zl 25 // Lk 1,57-66
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelého Jana Kastnera
bez rezervace
neděle
24. 12. 2023
4. neděle adventní Texty: 2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16 // Zl 89(88) // Rim 16,25-27 // Lk 1,26-38
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bez rezervace
bohoslužba
16:00 | Sv. Jakub | rytmika | za živou víru v poličských rodinách
bez rezervace
bohoslužba
21:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé obyvatele obce Pomezí
bez rezervace
pondělí
25. 12. 2023
Slavnost Narození Páně Texty: Iz 9,1-3.5-6 // Zl 96 // Tit 2,11-14 // Lk 2,1-14
bohoslužba
00:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé obyvatele města Poličky
bez rezervace
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
úterý
26. 12. 2023
Svátek sv. Štěpána Texty: Sk 6,8-10;7,54-60 // Zl 31(30) // Mt 10,17-22
bohoslužba
09:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
bez rezervace
středa
27. 12. 2023
Svátek sv. Jana Evangelisty Texty: 1Jan 1,1-4 // Zl 97(96) // Jan 20,2-8
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
pátek
29. 12. 2023
Vánoční oktáv Texty: 1Jan 2,3-11 // Zl 96 // Lk 2,22-35
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
sobota
30. 12. 2023
Vánoční oktáv Texty: 1Jan 2,12-17 // Zl 96 // Lk 2,36-40
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
neděle
31. 12. 2023
Svátek Svaté rodiny Texty: Gn 15,1-6;21,1-3 // Zl 105(104) // Zid 11,8.11-12.17-19 // Lk 2,22-40
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bez rezervace
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bez rezervace
bohoslužba
16:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za uplynulý rok
bez rezervace