MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

únor

čtvrtek
22. 2. 2024
svátek Stolce sv. Petra Texty: 1Petr 5,1-4 // Zl 23(22) // Mt 16,13-19
bohoslužba
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | Za zemřelou Vlastu Bednářovou
Pravidelná setkávání
Setkání maminek
9:00 - 10:30 |fara
Pobožnosti
Modlitba za Ukrajinu
18:00 |Sv. Jakub
pátek
23. 2. 2024
První týden postní Texty: Ez 18,21-28 // Zl 130 // Mt 5,20-26
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | za rodiče
Pravidelná setkávání
Scholička I
15:30 - 16:30 |fara
Pravidelná setkávání
Scholička II
16:30 - 17:30 |fara
Pobožnosti
Křížová cesta
17:30 |kaple na faře
sobota
24. 2. 2024
První týden postní Texty: Dt 26,16-19 // Zl 119 // Mt 5,43-48
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za ukončení války na Ukrajině, za všechny oběti války na Ukrajině a za všechny, kteří Ukrajincům v našem městě a okolí pomáhají
Pravidelná setkávání
Pravidelná setkávání
CZUKR aneb čeština pro dospěláky z Ukrajiny/або чеська для дорослих з України
19:00 - 19:00 |fara/будівля римо-католицької парафії
neděle
25. 2. 2024
2. neděle postní Texty: Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18 // Zl 116(115) // Rim 8,31b-34 // Mk 9,2-10
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Annu Zelenou
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodiče Andrlíkovy a ostatní členy rodiny
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelou Markétku Pražanovou
Pobožnosti
Křížová cesta
14:00 |Sv. Jakub
středa
28. 2. 2024
Druhý týden postní Texty: Jer 18,18-20 // Zl 31 // Mt 20,17-28
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | za živé a zemřelé z rodu Oškrdalových
čtvrtek
29. 2. 2024
Druhý týden postní Texty: Jer 17,5-10 // Zl 1 // Lk 16,19-31
bohoslužba
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | volná intence - zadat
Pravidelná setkávání
Setkání maminek
9:00 - 10:30 |fara
Pobožnosti
Chvály
18:30 |kaple na faře

březen

pátek
1. 3. 2024
Druhý týden postní Texty: Gn 37,3-4.12-13a.17b-28 // Zl 105 // Mt 21,33-43.45-46
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | za živé a zemřelé z rodiny Martinů a Vlčkových
Pobožnosti
Prvopáteční adorace
17:00 - 17:55 |kaple na faře
sobota
2. 3. 2024
Druhý týden postní Texty: Mich 7,14-15.18-20 // Zl 103 // Lk 15,1-3.11-32
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
Pravidelná setkávání
CZUKR aneb čeština pro dospěláky z Ukrajiny/або чеська для дорослих з України
19:00 - 19:00 |fara/будівля римо-католицької парафії
neděle
3. 3. 2024
3. neděle postní Texty: Ex 20,1-17 // Zl 19(18) // 1Kor 1,22-25 // Jan 2,13-25
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Ladislava Fajmona, děti a celý rod
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Hosana 2 | za zemřelého Josefa Řehůřka
Pravidelná setkávání
Farní kavárna
8:15 |fara
Pobožnosti
Křížová cesta
14:00 |Sv. Jakub
středa
6. 3. 2024
Miroslav / bl. Friedrich (Bedřich, Miroslav) (středa 3. postního týdne) Texty: Dt 4,1.5-9 // Zl 147 // Mt 5,17-19
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
čtvrtek
7. 3. 2024
Tomáš / sv. Perpetua a Felicita ( Blažena) (čtvrtek 3. postního týdne) Texty: Jer 7,23-28 // Zl 95 // Lk 11,14-23
bohoslužba
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | volná intence - zadat
Pravidelná setkávání
Setkání maminek
9:00 - 10:30 |fara
pátek
8. 3. 2024
Gabriela / sv. Jan z Boha (pátek 3. postního týdne) Texty: Oz 14,2-10 // Zl 81 // Mk 12,28b-34
bohoslužba
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | rytmika | na poděkování za 70 let života s prosbou o Boží požehnání
Pobožnosti
Křížová cesta
17:30 |Sv. Jakub
sobota
9. 3. 2024
Františka / sv. Františka Římská (sobota 3. postního týdne) Texty: Oz 6,1-6 // Zl 51 // Lk 18,9-14
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Elišku Lorencovou, syna Lukáše a všechny živé a zemřelé z rodiny
Pravidelná setkávání
CZUKR aneb čeština pro dospěláky z Ukrajiny/або чеська для дорослих з України
19:00 - 19:00 |fara/будівля римо-католицької парафії
neděle
10. 3. 2024
Viktorie / sv. Jan Ogilvie (4. neděle postní) Texty: 2Kron 36,14-16.19-23 // Zl 137(136) // Ef 2,4-10 // Jan 3,14-21
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodiče Švejdovy, syna a dcery
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Jana Bulvu, za živé a zemřelé toho rodu
Pobožnosti
Křížová cesta
14:00 |Sv. Jakub
středa
13. 3. 2024
Růžena / sv. Patricie (Vlasta) (středa 4. postního týdne) Texty: Iz 49,8-15 // Zl 145 // Jan 5,17-30
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | Za zemřelé Františku, Jiřího a Jindřicha Bulvovi a živé členy toho rodu
čtvrtek
14. 3. 2024
Rút, Matylda / sv. Matylda (čtvrtek 4. postního týdne) Texty: Ex 32,7-14 // Zl 106 // Jan 5,31-47
bohoslužba
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
15. 3. 2024
Ida / sv. Longin (pátek 4. postního týdne) Texty: Mdr 2,1a.12-22 // Zl 34 // Jan 7,1-2.10.25-30
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | za živé a zemřelé z rodu Trávníčkových a Killarových
Pobožnosti
Křížová cesta
17:30 |kaple na faře
sobota
16. 3. 2024
Elena, Herbert / sv. Heribert (sobota 4. postního týdne) Texty: Jer 11,18-20 // Zl 7 // Jan 7,40-53
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Jiřího Svobodu a děti s rodinami
Pravidelná setkávání
CZUKR aneb čeština pro dospěláky z Ukrajiny/або чеська для дорослих з України
19:00 - 19:00 |fara/будівля римо-католицької парафії
neděle
17. 3. 2024
Vlastimil / sv. Patrik (5. neděle postní) Texty: Jer 31,31-34 // Zl 51(50) // Zid 5,7-9 // Jan 12,20-33
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodiče Renzovy a ostatní členy rodiny
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | za zemřelého Josefa Klímu a za živé členy rodiny
Pobožnosti
Křížová cesta
14:00 |Sv. Jakub
úterý
19. 3. 2024
Josef / Slavnost sv. Josefa Texty: 2Sam 7,4-5a.12-14a.16 // Zl 89(88) // Rim 4,13.16-18.22 // Mt 1,16.18-21.24a
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé i zemřelé členy Svatojosefské jednoty v Poličce
středa
20. 3. 2024
Světlana / sv. Archip (středa 5. postního týdne) Texty: Dan 3,14-20.91-92.95 // Dan 3 // Jan 8,31-42
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
čtvrtek
21. 3. 2024
Radek / bl. Serapion (čtvrtek 5. postního týdne) Texty: Gn 17,3-9 // Zl 105 // Jan 8,51-59
bohoslužba
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
22. 3. 2024
Leona / sv. Epafrodit (pátek 5. postního týdne) Texty: Jer 20,10-13 // Zl 18 // Jan 10,31-42
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | za manžela, rodiče z obou stran, švagra a za zdraví pro vnuka
Pobožnosti
Křížová cesta
17:30 |kaple na faře
sobota
23. 3. 2024
Ivona / sv. Turibius z Mongroveja (sobota 5. postního týdne) Texty: Ez 37,21-28 // Jer 31 // Jan 11,45-56
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Václava a Marii Slánských, za živé a zemřelé z rodu Slánských a z rodu Kolcova
Pravidelná setkávání
CZUKR aneb čeština pro dospěláky z Ukrajiny/або чеська для дорослих з України
19:00 - 19:00 |fara/будівля римо-католицької парафії
neděle
24. 3. 2024
Gabriel / sv. Kateřina Švédská (6. neděle postní - Květná neděle) Texty: Iz 50,4-7 // Zl 22(21) // Flp 2,6-11 // Mk 14,1-15,47
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zemřelou Marii Juklovou
bohoslužba
10:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
Pobožnosti
Křížová cesta
14:00 |u kapličky pod Jelínkem
středa
27. 3. 2024
Dita / sv. Rupert (středa Svatého týdne) Texty: Iz 50,4-9a // Zl 69 // Mt 26,14-25
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | za zemřelé rodiče, bratra Jana a duše v očistci
čtvrtek
28. 3. 2024
Soňa / Zelený čtvrtek (Zelený čtvrtek) Texty: Ex 12,1-8.11-14 // Zl 116(115) // 1Kor 11,23-26 // Jan 13,1-15
bohoslužba
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | Za zemřelé Rozalii a Václava Kysilkovi a živé členy toho rodu
pátek
29. 3. 2024
Taďána / Velký pátek (Velký pátek) Texty: Iz 52,13-53,12 // Zl 31(30) // Zid 4,14-16;5,7-9 // Jan 18,1-19,42
bohoslužba
15:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
Pobožnosti
Křížová cesta
20:00 |od Sv. Jakuba na Šibeniční vrch
sobota
30. 3. 2024
bohoslužba
19:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé poličské kněze
neděle
31. 3. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zemřelou Magdalénu Drahošovou
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | za rodiče Františka a Vlastu Hurychovy a živé a zemřelé z obou rodů

duben

pondělí
1. 4. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
středa
3. 4. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
čtvrtek
4. 4. 2024
bohoslužba
15:30 | kaple na LDN | Kancionál | volná intence - zadat
Pravidelná setkávání
Pastorační rada
18:30 |fara
pátek
5. 4. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za uzdravení maminky a tety
sobota
6. 4. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelého Antonína Navrátila
neděle
7. 4. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodinu Štěpánkovu a Betkovu
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za bratra a prarodiče
pondělí
8. 4. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
středa
10. 4. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | na poděkování za 8o let požehnaného života
pátek
12. 4. 2024
bohoslužba
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | rytmika | za živé a zemřelé členy rodiny Dvořákovy a Balášovy
sobota
13. 4. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodiče Vávrovy a celý rod
neděle
14. 4. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | na úmysl dárce
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | za živé a zemřelé z rodiny Knytlovy a Zřídkaveselých
středa
17. 4. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
19. 4. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Květu Šikulovou a živé i zemřelé členy rodiny
sobota
20. 4. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Rudolfa Biberleho a rodiny z obou stran
neděle
21. 4. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | Na poděkování za dar života, Boží požehnání a ochranu P. Marie
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé z rodiny Stodolovy
středa
24. 4. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
26. 4. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za syna Petra a rodiny Kozlovy a Slámovy, živé i zemřelé
sobota
27. 4. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 70 let života
neděle
28. 4. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 60 let života s prosbou o požehnání pro celou rodinu
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé obyvatele obce Pomezí a za poutníky
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | za živé a zemřelé členy farnosti

květen

středa
1. 5. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | na poděkování za 80 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších dnů
pátek
3. 5. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za děti z naší farnosti, které se připravují na první svaté přijímání
sobota
4. 5. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
neděle
5. 5. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy rodiny Hruškovy, Cajzlovy, Šmerdovy, Velebovy, Málkovy a Špačkovy
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelého Josefa Křivku, manželku a dcery s rodinami
Pravidelná setkávání
Farní kavárna
8:15 |fara
středa
8. 5. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
10. 5. 2024
bohoslužba
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | rytmika | volná intence - zadat
sobota
11. 5. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Zdenu Kuklovou, rodiče, bratra a dceru
neděle
12. 5. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodiče Střílkovy a Annu Vondrovou
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | na poděkování za půlstoletí dlouhý život a výchovu ve víře, za lásku, za odpuštění, za prožitá uzdravení na těle i na duši a za dar přátelství
středa
15. 5. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
17. 5. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
18. 5. 2024
bohoslužba
21:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
19. 5. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Ivanu Lichtágovou, živé a zemřelé členy rodiny
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál |
středa
22. 5. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
24. 5. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
25. 5. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
26. 5. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Stanislava Janáka
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Františka Pospíšila, a rodiny Pospíšilovy a Terenovy
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
15:00 | Nejsvětější Trojice v Modřeci | Kancionál |
středa
29. 5. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
31. 5. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Marušku a Silvii Stodolovy

červen

sobota
1. 6. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
neděle
2. 6. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Jiřího Dočekala
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Jindřišku a Václava Šafářovy a celý rod
středa
5. 6. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za Annu Kovářovou a Boží požehnáni pro celou rodinu
pátek
7. 6. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé z rodiny Radiměřských
sobota
8. 6. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za syna a vnoučata
neděle
9. 6. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Růženu Petržálkovou, rodinu Petržálkovu a Horákovu
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | za Bohumila Procházku a jeho rodinu
středa
12. 6. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
14. 6. 2024
bohoslužba
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | rytmika | za zemřelé rodiče Bulvovi a živé členy toho rodu
sobota
15. 6. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy rodiny Findejsovy, Červených a Svobodovy
neděle
16. 6. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
středa
19. 6. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za živé i zemřelé z rodů Šafářových a Šmídových.
sobota
22. 6. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
23. 6. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za dar společného života
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | rytmika | za pořadatele a živé i zemřelé účastníky Běhu naděje v Poličce
středa
26. 6. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
28. 6. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
29. 6. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
30. 6. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zemřelého Miloše Baláše a celý rod
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za dar víry pro vnoučata

červenec

pátek
5. 7. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál |
sobota
6. 7. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
7. 7. 2024
bohoslužba
08:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodiče Groulíkovy
bohoslužba
10:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
12. 7. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
13. 7. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
14. 7. 2024
bohoslužba
08:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
10:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
19. 7. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
20. 7. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
21. 7. 2024
bohoslužba
08:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za dar života dětí a vnoučat
bohoslužba
10:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
26. 7. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
27. 7. 2024
bohoslužba
07:00 | Sv. Anna | Kancionál | za živé i zemřelé z rodiny Kapounovy
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
28. 7. 2024
bohoslužba
08:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodinu Jílkovu a celý rod
bohoslužba
10:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat

srpen

pátek
2. 8. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 50 let společného života
sobota
3. 8. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
4. 8. 2024
bohoslužba
08:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
10:30 | kaple Panny Marie Sněžné na Baldě | Kancionál | za živé a zemřelé poutníky
pátek
9. 8. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
10. 8. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
11. 8. 2024
bohoslužba
08:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
10:00 | Sv. Vavřinec v Květné | Kancionál | za živé a zemřelé obyvatele obce Květná
pátek
16. 8. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
17. 8. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
18. 8. 2024
bohoslužba
08:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zemřelé rodiče Dvořákovy a celý rod
bohoslužba
10:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Jiřího a Luboše Martinů a jejich rodiny
pátek
23. 8. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
24. 8. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
25. 8. 2024
bohoslužba
08:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodiče a prarodiče Hegerovy
bohoslužba
10:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
30. 8. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
31. 8. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelé Karla a Marii Špidlenovy a jejich syna Evžena

září

neděle
1. 9. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zemřelého Miloše Baláše a celý rod
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Boží požehnaní pro školáky, studenty a všechny, kdo se budou starat o jejich výuku a výchovu v novém školním roce
středa
4. 9. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
6. 9. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
7. 9. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelého manžela a duše v očistci
neděle
8. 9. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Jiřího Dočekala, rodinu Dočekalovu a Kadlecovu
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
středa
11. 9. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
13. 9. 2024
bohoslužba
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | rytmika | volná intence - zadat
sobota
14. 9. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy rodiny Svobodovy a Stříteřských
neděle
15. 9. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na úmysl dárce
středa
18. 9. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
20. 9. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
21. 9. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodiče Lopourovy, syna, dceru a vnučku
neděle
22. 9. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodiče Krištofovy a Pospíšilovy
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
středa
25. 9. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za syna Petra a rodiny Kozlovy a Slámovy, živé i zemřelé
pátek
27. 9. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Bohumila Kováře a Boží požehnáni pro celou rodinu
sobota
28. 9. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | na poděkování za 50 let společného života s prosbou o Boží vedení do dalších let
neděle
29. 9. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Michael | Kancionál | za zemřelé rodiče, bratra Jana a duše v očistci
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zdraví v rodinách
bohoslužba
10:30 | Sv. Michael | Kancionál | za Jaroslava Jandla, jeho rodiče a bratra

říjen

středa
2. 10. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
4. 10. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
5. 10. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
neděle
6. 10. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zemřelé rodiče Juklovy
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
středa
9. 10. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
11. 10. 2024
bohoslužba
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | rytmika | volná intence - zadat
sobota
12. 10. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za dar manželství s prosbou o sílu přijímat vše s důvěrou z rukou Božích
neděle
13. 10. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za dar společného života
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
středa
16. 10. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
19. 10. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Stanislava Větrovského, za živé a zemřelé z jeho rodiny
neděle
20. 10. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé obyvatele obce Pomezí
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
středa
23. 10. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
25. 10. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
26. 10. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Jana a Marii Procházkovy a živé a zemřelé toho rodu
neděle
27. 10. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy rodiny Prokůpkovy
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 50 let manželství, děti a vnoučata
bohoslužba
15:00 | Nejsvětější Trojice v Modřeci | Kancionál |
středa
30. 10. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat

listopad

pátek
1. 11. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
2. 11. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za manžele Kotkovy a jejich rodiče
neděle
3. 11. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Vojtěcha Pechance a rodinu
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za dar křtu
pondělí
4. 11. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | za zemřelé z rodiny Češkovy, Holubovy, Velebovy a za duše v očistci
úterý
5. 11. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
středa
6. 11. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
čtvrtek
7. 11. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
8. 11. 2024
bohoslužba
bohoslužba
18:00 | Sv. Michael | rytmika | na poděkování za 29 let života s prosbou o Boží požehnání
sobota
9. 11. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
10. 11. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za rodinu Broklovu a Stodolovu
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Josefa Křivku a rodiče z obojí strany
středa
13. 11. 2024
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | za zemřelé členy rodiny Klimešovy, Říhovy a Šindelářovy
pátek
15. 11. 2024
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
16. 11. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Bohuslava Fliedra, rodiče a bratra
neděle
17. 11. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Boženu a Jaroslava Vávrovy a rodiny dcer
středa
20. 11. 2024
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
22. 11. 2024
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
23. 11. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za Kateřinu a Jiřího Hamáčkovy a opuštěné děti
neděle
24. 11. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za Oldřicha Heyla a celý rod
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za Martu a Jana Bulvovy, za syna a dceru s rodinami
středa
27. 11. 2024
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
29. 11. 2024
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
30. 11. 2024
bohoslužba
09:00 | kaple na radnici | Kancionál | za vedení města
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti

prosinec

neděle
1. 12. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za zemřelého Karla Švejdu a živé z této rodiny
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
pondělí
2. 12. 2024
bohoslužba
06:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
středa
4. 12. 2024
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
6. 12. 2024
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
7. 12. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
neděle
8. 12. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za hudebního skladatele Bohuslava Martinů, manželku Charlotte, rodiče a sourozence
středa
11. 12. 2024
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
13. 12. 2024
bohoslužba
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | rytmika | za syna
sobota
14. 12. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za 90 let života s prosbou o požehnání a zdraví pro celou rodinu
neděle
15. 12. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé členy farnosti
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodinu Stodolovu s prosbou o Boží požehnání do všech rodin
pondělí
16. 12. 2024
bohoslužba
06:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
středa
18. 12. 2024
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
pátek
20. 12. 2024
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | na poděkování za život
sobota
21. 12. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za rodiče Lopourovy, syna, dceru a vnučku
neděle
22. 12. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | za zemřelého Jana Kastnera
pondělí
23. 12. 2024
bohoslužba
06:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
úterý
24. 12. 2024
bohoslužba
06:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
16:00 | Sv. Jakub | rytmika | za živou víru v poličských rodinách
bohoslužba
21:00 | Sv. Jiří | Kancionál | za živé a zemřelé obyvatele obce Pomezí
pátek
27. 12. 2024
bohoslužba
18:00 | kaple na faře | Kancionál | volná intence - zadat
sobota
28. 12. 2024
bohoslužba
18:00 | Sv. Jakub | Kancionál | za smysl života
neděle
29. 12. 2024
bohoslužba
07:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
bohoslužba
09:00 | Sv. Jiří | Kancionál |
bohoslužba
10:30 | Sv. Jakub | Kancionál | volná intence - zadat
úterý
31. 12. 2024
bohoslužba
16:00 | Sv. Jakub | Kancionál | na poděkování za uplynulý rok