MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

Kam zmizel obraz sv. Ludmily?

Obraz sv. Ludmily z hlavního oltáře byl zapůjčen na výstavu věnovanou sv. Ludmile, kterou si můžete prohlédnout od 15. října 2021 do 22. února 2022 v Pálffyho paláci na pražské Malé Straně. Po jejím skončení se navrátí zpět do Poličky.

Výstava "Svatá Ludmila - kněžna LIDU MILÁ" si klade za cíl přiblížit návštěvníkům při příležitosti 1 100. výročí od umučení sv. Ludmily význam této osobnosti pro české dějiny a zároveň poukázat na úctu, které se jí jako první české světici a mučednici dostalo již záhy po její smrti a to zcela spontánně ,napříč všemi staletími až do naší doby. Na pozadí vybraných exponátů má být světice představena jako žena, která na úsvitu českých dějin stála věrně po boku svého manžela knížete Bořivoje a významnou měrou se zasloužila o kulturní počátky národa. Jako oblíbená panovnice, pramáti českých panovníků a královen, které mimo jiné vděčíme za výchovu jejího vnuka sv. Václava, dědice české země. Významně se zasadila o šíření křesťanství na českém území, což ve svých důsledcích posílilo rozhodující roli přemyslovského rodu v Čechách.

Světice je na výstavě představena zejména prostřednictvím vybraných děl z oblasti výtvarného umění a uměleckého řemesla, přičemž mnohé exponáty jsou vystaveny vůbec poprvé. Stěžejní část exponátů je tvořena historickými a uměleckými díly ze sbírek Arcibiskupství pražského, Pražského hradu, Národní galerie, Národního muzea, Metropolitní kapituly u sv. Víta, některých farností a klášterů. O jedinečnosti celého projektu svědčí také fakt, že výstava je poprvé v historii země věnovaná přímo osobnosti svaté Ludmily. Přibližně 70 exponátů, které jsou v expozici představeny, bylo pečlivě vybráno tak, aby představily to nejvýznamnější, co je se sv. Ludmilou spojeno a dochovalo se až do našich dob. Jde zejména o archeologické nálezy z výzkumu hrobu sv. Ludmily v basilice sv. Jiří na Pražském hradě, historické textilie, cenná díla ze Svatovítského pokladu, jako je kupř. unikátní busta světice ze zlaceného stříbra z 1. čtvrtiny 14. stol. nebo tzv. Svatovítský Veraikon či středověké relikviáře.

Výstava bude k vidění zdarma od 15. října až do 28. února příštího roku denně-mimo pondělí-od 9.00 do 18.00.

Zdroj: apha.cz

 

 

dnes
čtvrtek 21. říjen 2021
29. týden v mezidobí
Texty: Rim 6,19-23 // Zl 1 // Lk 12,49-53
Bohoslužba 18:00 Sv. Jakub
zítra
pátek 22. říjen 2021
29. týden v mezidobí
Texty: Rim 7,18-25a // Zl 119 // Lk 12,54-59
Bohoslužba 18:00 Sv. Jakub
pozítří
sobota 23. říjen 2021
29. týden v mezidobí
Texty: Rim 8,1-11 // Zl 24 // Lk 13,1-9
Bohoslužba 10:30 Sv. Jakub, 16:00 Sv. Jakub
zobrazit další