MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

Adventní cesta za Ježíšem - druhý týden

Během Adventu jste zváni k zamyšlení se nad překážkami, které vám  znesnadňují cestu ke Kristu. Každý týden najdete na stolečku u oltáře Panny Marie a zde na webu podněty pro děti i dospělé, jak pracovat na svých nedokonalostech, a jak s láskou pomáhat druhým s těmi jejich. Za každou splněnou výzvu odeberte prosím z cesty v kostele kamínek, aby se nám do Vánoc společně podařilo cestu co nejvíce očistit.

Děti se mohou během druhého týdne modlit za druhé lidi a jejich překážky na cestě za Ježíšem:

(pdf soubor pro tisk najdete ZDE)

 

Všichni, kdo už se necítí být malými dětmi, a dospělí se mohou modlit za to, co překáží druhým na jejich cestě za Ježíšem:

(pdf soubor pro tisk najdete ZDE)

dnes
čtvrtek 22. únor 2024
svátek Stolce sv. Petra
Texty: 1Petr 5,1-4 // Zl 23(22) // Mt 16,13-19
Bohoslužba 15:30 kaple na LDN
zítra
pátek 23. únor 2024
První týden postní
Texty: Ez 18,21-28 // Zl 130 // Mt 5,20-26
Bohoslužba 18:00 kaple na faře
pozítří
sobota 24. únor 2024
První týden postní
Texty: Dt 26,16-19 // Zl 119 // Mt 5,43-48
Bohoslužba 18:00 Sv. Jakub
zobrazit další