MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

Adventní cesta za Ježíšem - druhý týden

Během Adventu jste zváni k zamyšlení se nad překážkami, které vám  znesnadňují cestu ke Kristu. Každý týden najdete na stolečku u oltáře Panny Marie a zde na webu podněty pro děti i dospělé, jak pracovat na svých nedokonalostech, a jak s láskou pomáhat druhým s těmi jejich. Za každou splněnou výzvu odeberte prosím z cesty v kostele kamínek, aby se nám do Vánoc společně podařilo cestu co nejvíce očistit.

Děti se mohou během druhého týdne modlit za druhé lidi a jejich překážky na cestě za Ježíšem:

(pdf soubor pro tisk najdete ZDE)

 

Všichni, kdo už se necítí být malými dětmi, a dospělí se mohou modlit za to, co překáží druhým na jejich cestě za Ježíšem:

(pdf soubor pro tisk najdete ZDE)

dnes
pátek 3. únor 2023
sv. Blažej
Texty: Zid 13,1-8 // Zl 27 // Mk 6,14-29
Bohoslužba 18:00 kaple na faře
zítra
sobota 4. únor 2023
4. týden v mezidobí
Texty: Zid 13,15-17.20-21 // Zl 23 // Mk 6,30-34
Bohoslužba 18:00 Sv. Jakub
pozítří
neděle 5. únor 2023
5. neděle v mezidobí
Texty: Iz 58,7-10 // Zl 112(111) // 1Kor 2,1-5 // Mt 5,13-16
Bohoslužba 7:30 Sv. Jakub, 9:00 Sv. Jiří, 10:30 Sv. Jakub
zobrazit další