MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

Teplo a světlo pro Ukrajinu

V neděli 11. prosince se většina hlasujících farníků (169 ze 262) vyjádřila pro omezení letošního topení v kostele sv. Jakuba ze solidarity s těmi, kdo se letos neohřejí, především ve válečných oblastech. Topit se bude pro ty, kdo to potřebují, v zadních blocích lavic (v pravém a případně v obou). Předpokládanou úsporu 25 000 Kč farnost zaslala na projekt "Teplo a světlo pro Ukrajinu - sbírka na generátory a plynová kamna" pořádaný Arcidiecézní charitou Olomouc. Osobně děkuji farníkům za velkorysost, vážím si jak těch, kdo třeba s těžkým srdcem hlasovali pro omezení topení, tak těch, kdo jsou ochotni se tomuto rozhodnutí podřídit, přestože by jejich představa byla jiná. 

Tomáš

dnes
pátek 8. prosinec 2023
Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Texty: Gn 3,9-15.20 // Zl 98(97) // Ef 1,3-6.11-12 // Lk 1,26-38
Bohoslužba 18:00 Sv. Jakub
zítra
sobota 9. prosinec 2023
1. týden adventní
Texty: Iz 30,19-21.23-26 // Zl 147 // Mt 9,35-10,1.5-8
Bohoslužba 18:00 Sv. Jakub
pozítří
neděle 10. prosinec 2023
2. neděle adventní
Texty: Iz 40,1-5.9-11 // Zl 85(84) // 2Petr 3,8-14 // Mk 1,1-8
Bohoslužba 7:30 Sv. Jakub, 9:00 Sv. Jiří, 10:30 Sv. Jakub
zobrazit další