MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

Závěry 1. setkání k synodě

17. listopadu proběhlo na faře první setkání zájemců o zapojení se do synodního procesu. Sešlo se asi 20 lidí, kteří byli informováni o základních dokumentech k synodě.

Diskutoval se mimo jiné způsob vytvoření pracovních skupinek ve farnosti a došlo se k závěru, že v naší farnosti budou tyto dvě možnosti jak se zapojit do synodálního procesu: jednak skrze společenství lidí, kteří se již scházejí a v tom případě stačí, když jeden člen kontaktuje Evu Skalníkovou. Nebo je možné si vybrat jedno z 10 témat, která vyhlásil papež František a zapojit se do skupinky, která se bude tímto tématem zabývat. V tom případě je důležité se zapsat do skupinky buď na farním webu nebo do tabulky na papíru vzadu v kostele. Možnost zapsání bude ukončena v neděli 5. prosince večer. Setkání skupinek se uskuteční jednou v první polovině prosince a podruhé na začátku příštího roku.

Domluvilo se také, že po 3 neděle budou farníci postupně seznamováni s jednotlivými tématy synody na základě několika jednoduchých otázek.

dnes
sobota 3. prosinec 2022
sv. František Xaverský
Texty: Iz 30,19-21.23-26 // Zl 147 // Mt 9,35-10,1.5-8
Bohoslužba 18:00 Sv. Jakub
zítra
neděle 4. prosinec 2022
2. neděle adventní
Texty: Iz 11,1-10 // Zl 72(71) // Rim 15,4-9 // Mt 3,1-12
Bohoslužba 7:30 Sv. Jakub, 9:00 Sv. Jiří, 10:30 Sv. Jakub
pozítří
pondělí 5. prosinec 2022
2. týden adventní
Texty: Iz 35,1-10 // Zl 85 // Lk 5,17-26
Bohoslužba 6:30 kaple na faře
zobrazit další