MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

Závěry 1. setkání k synodě

17. listopadu proběhlo na faře první setkání zájemců o zapojení se do synodního procesu. Sešlo se asi 20 lidí, kteří byli informováni o základních dokumentech k synodě.

Diskutoval se mimo jiné způsob vytvoření pracovních skupinek ve farnosti a došlo se k závěru, že v naší farnosti budou tyto dvě možnosti jak se zapojit do synodálního procesu: jednak skrze společenství lidí, kteří se již scházejí a v tom případě stačí, když jeden člen kontaktuje Evu Skalníkovou. Nebo je možné si vybrat jedno z 10 témat, která vyhlásil papež František a zapojit se do skupinky, která se bude tímto tématem zabývat. V tom případě je důležité se zapsat do skupinky buď na farním webu nebo do tabulky na papíru vzadu v kostele. Možnost zapsání bude ukončena v neděli 5. prosince večer. Setkání skupinek se uskuteční jednou v první polovině prosince a podruhé na začátku příštího roku.

Domluvilo se také, že po 3 neděle budou farníci postupně seznamováni s jednotlivými tématy synody na základě několika jednoduchých otázek.

dnes
čtvrtek 11. srpen 2022
sv. Klára
Texty: Ez 12,1-12 // Zl 78 // Mt 18,21-19,1
Bohoslužba 12:00 Sv. Jakub
zítra
pátek 12. srpen 2022
19. týden v mezidobí
Texty: Ez 16,1-15.60.63 // Iz 12 // Mt 19,3-12
Bohoslužba 18:00 Sv. Jakub
pozítří
sobota 13. srpen 2022
19. týden v mezidobí
Texty: Ez 18,1-10.13b.30-32 // Zl 51 // Mt 19,13-15
Bohoslužba 18:00 Sv. Jakub
zobrazit další