MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

Závěry 1. setkání k synodě

17. listopadu proběhlo na faře první setkání zájemců o zapojení se do synodního procesu. Sešlo se asi 20 lidí, kteří byli informováni o základních dokumentech k synodě.

Diskutoval se mimo jiné způsob vytvoření pracovních skupinek ve farnosti a došlo se k závěru, že v naší farnosti budou tyto dvě možnosti jak se zapojit do synodálního procesu: jednak skrze společenství lidí, kteří se již scházejí a v tom případě stačí, když jeden člen kontaktuje Evu Skalníkovou. Nebo je možné si vybrat jedno z 10 témat, která vyhlásil papež František a zapojit se do skupinky, která se bude tímto tématem zabývat. V tom případě je důležité se zapsat do skupinky buď na farním webu nebo do tabulky na papíru vzadu v kostele. Možnost zapsání bude ukončena v neděli 5. prosince večer. Setkání skupinek se uskuteční jednou v první polovině prosince a podruhé na začátku příštího roku.

Domluvilo se také, že po 3 neděle budou farníci postupně seznamováni s jednotlivými tématy synody na základě několika jednoduchých otázek.

dnes
sobota 25. březen 2023
Slavnost Zvěstování Páně
Texty: Iz 7,10-14 // Zl 40(39) // Zid 10,4-10 // Lk 1,26-38
Bohoslužba 18:00 Sv. Jakub
zítra
neděle 26. březen 2023
5. neděle postní
Texty: Ez 37,12-14 // Zl 130(129) // Rim 8,8-11 // Jan 11,1-45
Bohoslužba 7:30 Sv. Jakub, 9:00 Sv. Jiří, 10:30 Sv. Jakub
pozítří
pondělí 27. březen 2023
5. týden postní
Texty: Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62 // Zl 23 // Jan 8,1-11
Bohoslužba 17:00 Sv. Michael
zobrazit další