MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

Závěry 1. setkání k synodě

17. listopadu proběhlo na faře první setkání zájemců o zapojení se do synodního procesu. Sešlo se asi 20 lidí, kteří byli informováni o základních dokumentech k synodě.

Diskutoval se mimo jiné způsob vytvoření pracovních skupinek ve farnosti a došlo se k závěru, že v naší farnosti budou tyto dvě možnosti jak se zapojit do synodálního procesu: jednak skrze společenství lidí, kteří se již scházejí a v tom případě stačí, když jeden člen kontaktuje Evu Skalníkovou. Nebo je možné si vybrat jedno z 10 témat, která vyhlásil papež František a zapojit se do skupinky, která se bude tímto tématem zabývat. V tom případě je důležité se zapsat do skupinky buď na farním webu nebo do tabulky na papíru vzadu v kostele. Možnost zapsání bude ukončena v neděli 5. prosince večer. Setkání skupinek se uskuteční jednou v první polovině prosince a podruhé na začátku příštího roku.

Domluvilo se také, že po 3 neděle budou farníci postupně seznamováni s jednotlivými tématy synody na základě několika jednoduchých otázek.

dnes
středa 19. červen 2024
sv. Jan Nepomuk Neumann
Texty: 2Kral 2,1.6-14 // Zl 31 // Mt 6,1-6.16-18
Bohoslužba 18:00 Sv. Michael
zítra
čtvrtek 20. červen 2024
jedenáctý týden v mezidobí
Texty: Sir 48,1-15(rec.1-14) // Zl 97 // Mt 6,7-15
Bohoslužba 15:30 kaple na LDN
pozítří
pátek 21. červen 2024
sv. Alois Gonzaga
Texty: 2Kral 11,1-4.9-18.20 // Zl 132 // Mt 6,19-23
Bohoslužba 15:30 DPS "Penzion" Polička, 16:00 farní zahrada
zobrazit další