MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička
29. 1. 2023farnostpolicka.cz /

Seminář "Život v Duchu"

Seminář „Život v Duchu“ je určitou formou duchovní obnovy, která je založená především na denním rozjímání Písma. Každý účastník tohoto semináře může ve víře očekávat – vždy jiným a každému přiměřeným způsobem – prožitek nových osobních letnic a přiblížení se k Bohu. Vybraná témata ukazují a vedou ke vztahu k osobě Otce, k osobě Ježíšově, k osobě Ducha Svatého a potom i k lidským vztahům. Seminář povede Helena Johnová z České Třebové, která má s vedením seminářů mnohaleté zkušenosti.

Účast bude zahrnovat jedenáct setkání, která budou vždy ve čtvrtek od 18:00 na faře. Bude vyžadována téměř stoprocentní účast, s výjimkou vážných zdravotních problémů a jiných vážných situací. Pravidelnost je důležitá, protože cílem je dosažení duchovního pokroku a prohloubení vztahu s Bohem. Součástí každého setkání bude modlitba, katecheze a sdílení v malých skupinkách nad texty Písma, které vybral autor semináře, profesor dogmatiky P. Ernest Sievers. Důležité bude zachovávat „denní chvíle modlitby“. Účastník semináře má zachovávat denně čas určený k rozjímání nad daným textem Písma, a to nejméně 15–20 minut na tichém místě, nejlépe vždy ve stejný čas.

podávání přihlášek - do 26. února

první setkání, kterým začne přípravný týden semináře - 2. března od 18:00 na faře

Všechna další setkání vždy ve čtvrtek od 18:00 na faře (kromě Zeleného čtvrtku) až do slavnosti Seslání Duch a Svatého.

Přihlášku můžete vyplnit elektronicky ZDE nebo si můžete vzít v kostele vytištěnou přihlášku a vyplněnou ji vhodit do poštovní schránky na faře nebo předat někomu z farního týmu.

dnes
sobota 25. březen 2023
Slavnost Zvěstování Páně
Texty: Iz 7,10-14 // Zl 40(39) // Zid 10,4-10 // Lk 1,26-38
Bohoslužba 18:00 Sv. Jakub
zítra
neděle 26. březen 2023
5. neděle postní
Texty: Ez 37,12-14 // Zl 130(129) // Rim 8,8-11 // Jan 11,1-45
Bohoslužba 7:30 Sv. Jakub, 9:00 Sv. Jiří, 10:30 Sv. Jakub
pozítří
pondělí 27. březen 2023
5. týden postní
Texty: Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62 // Zl 23 // Jan 8,1-11
Bohoslužba 17:00 Sv. Michael
zobrazit další