MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

Postní dobou spolu

V poselství pro postní dobu v roce 2023 klade papež František do centra naší pozornosti epizodu z evangelia o proměnění Páně na hoře Tábor (Mt 17,1-9). A v jeho poselství se mimo jiné také můžeme dočíst: "Do „ústraní“ na hoře Tábor s sebou Ježíš bere tři učedníky, které vybral, aby se stali svědky jedinečné události. Chce, aby tato zkušenost milosti nebyla osamělá, ale sdílená, jako ostatně celý náš život víry. Ježíše následujeme společně. A společně, jako církev putující v čase, také prožíváme liturgický rok a v něm i postní dobu a kráčíme s těmi, které Pán postavil vedle nás jako spolupoutníky."

Zkusme tedy letos prožít půst společně a myslet během něho na lidi, se kterými žijeme v jednom městě.

Modlitba

Vydejme se po dvou či ve větší skupince do ulic našeho města a prosme o Boží požehnání pro obyvatele jednotlivých domů a pracovníky firem a institucí. Bude skvělé, když se nám přitom podaří držet Ježíšovy rady z Mt 6,5 a provedeme to nenápadně. A aby žádný kout Poličky nezůstal zapomenut, bude po celou postní dobu v kostele sv. Jakuba u oltáře Panny Marie mapa Poličky a krabička se špendlíky. Pokud se někomu podaří "promodlit" nějakou čát města, označí ji špendlíkem. Ostatní tak snadno uvidí, kde ještě nikdo nebyl.

Půst

Je těžké postit se všechny postní dny sám, ale když se spojíme můžeme držet "postní stráž" celou postní dobu. V kostele sv. Jakuba (v blízkosti mapy) bude celou postní dobu tabulka, kde je možné se zapsat na konkrétní postní den na půst od jídla (za stejných podmínek jako např. na Velký  pátek, tedy újmy a od masa) nebo televize nebo internetu (kromě pracovních záležitostí), podle toho, co je pro koho nejvhodnější. Protože třeba postit se od televize, když ji vůbec doma nemám, je příliš laciné a postit se od jídla, když to neudělá dobře mému zdraví, je zase nesprávné. A stejně jako v případě modlitby se budeme držet Ježíšových rad ohledně skrytosti (viz. Mt 6,18) a proto stačí uvést do tabulky pouze své iniciály nebo jakýmkoliv způsobem vybrané políčko označit. Klidně může držet stejný půst ve stejný den více lidí.

Almužna

Almužnou, činěním dobra - tím, čeho se postem vzdáme, můžeme obohatit toho, kdo to potřebuje. Obsah "postních kasiček", přinesených o letošních Velikonocích do kostela, přispěje na cestu mládeži z naší farnosti na Světové setkání mládeže s papežem Františkem v Lisabonu. Papírové postní kasičky jsou k dispozici v kostele a na faře.

 

dnes
sobota 25. březen 2023
Slavnost Zvěstování Páně
Texty: Iz 7,10-14 // Zl 40(39) // Zid 10,4-10 // Lk 1,26-38
Bohoslužba 18:00 Sv. Jakub
zítra
neděle 26. březen 2023
5. neděle postní
Texty: Ez 37,12-14 // Zl 130(129) // Rim 8,8-11 // Jan 11,1-45
Bohoslužba 7:30 Sv. Jakub, 9:00 Sv. Jiří, 10:30 Sv. Jakub
pozítří
pondělí 27. březen 2023
5. týden postní
Texty: Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62 // Zl 23 // Jan 8,1-11
Bohoslužba 17:00 Sv. Michael
zobrazit další