MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

Farní pouť 2023

V sobotu 23. září 2023 se 54 poličských farníků vydalo na společné putování do kostelů v sousední diecézi. První zastávkou byl kostel sv. Petra a Pavla v Jedovnici, za jehož velmi působivou vnitřní výzdobou stojí Mikuláš Medek, Jan Koblasa, Josef Istler a Karel Nepraš. Druhým navštíveným kostelem byl Sv. Josef v Senetářově. Místo s velmi silným příběhem - byl postavený svépomocí v době komunistické vlády podle plánů architekta Ludvíka Kolka, který je také autorem tyrkysového triptychu nad oltářem. Autorem 14 obrazů křížové cesty je Mikuláš Medek.

Posilněni obědem v restauraci Olšovec v Jedovnici se část poutníků po přesunu do Lelekovic vydala pěšky poutní Sedmiradostnou cestou Panny Marie do Vranova. Ostatní zahltili svými požadavky na kávu Hospůdku bylo nebylo.

Farní putování bylo završeno společnou mší svatou s poutníky z Bořitova, Černé Hory a Dlouhé lhoty v poutním chrámě Narození Panny Marie ve Vranově.

Foto Vojtěch Klimeš
dnes
pátek 8. prosinec 2023
Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Texty: Gn 3,9-15.20 // Zl 98(97) // Ef 1,3-6.11-12 // Lk 1,26-38
Bohoslužba 18:00 Sv. Jakub
zítra
sobota 9. prosinec 2023
1. týden adventní
Texty: Iz 30,19-21.23-26 // Zl 147 // Mt 9,35-10,1.5-8
Bohoslužba 18:00 Sv. Jakub
pozítří
neděle 10. prosinec 2023
2. neděle adventní
Texty: Iz 40,1-5.9-11 // Zl 85(84) // 2Petr 3,8-14 // Mk 1,1-8
Bohoslužba 7:30 Sv. Jakub, 9:00 Sv. Jiří, 10:30 Sv. Jakub
zobrazit další