MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

Zápis z pastorační rady farnosti z 21. října 2022

 • adorace – 30 minut
 • kolečko – co bych rád, aby se dělo na pastorační radě a čeho se obávám
 • formální náležitosti
  • volba místopředsedy – někdy příště až budeme kompletní
  • volba sekretáře – zvolen Tadeáš Navrátil
  • volba zástupce v ekonomické radě farnosti – zvolena Eva Vymětalová
  • dohoda o termínech zasedání, především příští termín: čt. 24. 11. od 19:00
  • seznámení se standardním programem pastorační rady
   • způsob utváření programu
   • 3 bloky zasedání (po modlitbě): 1) pěna dní 2) referát s diskuzí 3) téma
  • aktuality:
   • Seminář života v Duchu podle Sieverse – Seminář života v Duchu podle Sieverse. Program na devět týdnů. Bude to dělat p. Jonová u nás ve farnosti – půst a Velikonoce 2023
   • Lektoři čtení při nedělních mších (papír – zůžení lektorů – formace) – odloženo na příště
   • Adventní aktivita i pro dospělé: motiv cesta, symbolická cesta z kamenů v kostele. Úkolem dětí je zbavovat se sebe a ostatní kamenů.
   • Adventní jarmark – poptat se po zájmu dětí (především první stupeň), pokud bude pak 11. prosince.
   • „Nábožko pro dospěláky“ V podstatě program na celé odpoledne s nějakou svačinou (Od 2 do 5) a mši svatou večer Pravděpodobně sobota odpoledne. Např. Radek Martínek, přednáška o liturgice, liturgických prostorech. Nebo Vojtěch Brož. Aby vzdělání katolíkům neskončilo 8. třídou. Třeba 2x ročně. 
   • Hlasovací zařízení: Způsob, jak se zeptat velkého počtu lidí. Třeba roráty v kapli nebo v kostele. 2 krabičky s kuličkama.
   • Topit netopit letos v kostele? Potřebujeme data, kolik to bude stát. Pak se rozhodneme.
   • farní den: Teď byla náročnější varianta. Nejbližší rok bude taky a pak uvidíme. Na příště je potřeba kvalitní kulturní program. Hodně lidí odešlo před obědem. Spoustu lidí nechtělo přijít na mši, proto byly jinde. Datum farního dne: 18. června
   • společné pomazání nemocných bude 13.11. 2022 a další roky vždy neděli před Kristem králem (33. neděle v mezidobí)
   • adventní duchovní obnova: letos bude nejspíš formát večerní obnovy oddělené pro muže a pro ženy
   • adventní přednášky: snad budou, ale nemusí je dávat farář. Témata? Přijdou lidi na laika?
   • Vánoční koncert bude 26. 12. v 15:30

Téma pana faráře: Proč je církev/farnost/pastorační rada na světě?

 • 4 slova:
 • Martiria svědectví -> evangelizace, zralost ve víře
 • Diakonia, služba druhým -> charita
 • Koinonia, společenství → ve středu je Bůh (farní kavárna, sedneme si a je nám spolu dobře)
 • Leiturgia, liturgie, svátosti, uctívání Boha, složit Bohu tak, jak si to přeje

Důležité je, aby každý měl důraz na něco trochu jinýho. K jiné funkci církve. Důležité je, abychom společně byli vyvážení. Mohl by být problém, kdyby všichni v pastorační radě tendovali stejným směrem, pak by jistě něco bylo zanedbáno.

Domácí úkol pro všechny: Představit si u každého člena, která část církve je pro jednotlivé členy pastorační rady ta nejdůležitější. U pana faráře určit tu nejsilnější i tu nejslabší stránku.

Cílem je začít přemýšlet, aby jednotlivé aktivity ve farnosti sloužili vždycky určité t těch 4 činností církve. Pokud nějaká aktivita nespadá do těchto 4 kategorií, nemá cenu se o ni snažit.

Zapsal Tadeáš Navrátil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dnes
čtvrtek 25. duben 2024
Svátek sv. Marka
Texty: 1 Pt 5,5b-14 // Zl 89 // Mk 16,15-20
Bohoslužba 15:30 kaple na LDN
zítra
pátek 26. duben 2024
čtvrtý týden velikonoční
Texty: Sk 13,26-33 // Zl 2 // Jan 14,1-6
Bohoslužba 18:00 Sv. Jakub
pozítří
sobota 27. duben 2024
čtvrtý týden velikonoční
Texty: Sk 13,44-52 // Zl 98 // Jan 14,7-14
Bohoslužba 18:00 Sv. Jakub
zobrazit další