MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

Parabeseda

Ve čtvrtek 19. května proběhla v Divadelním klubu v Poličce ve velmi příjemné atmosféře beseda s Alexandrem Flekem, kterou pořádala naše farnost společně s poličskou ČCE.

Alexandr Flek je autorem Parabible, překladatelem Bible 21, kazatelem a člověkem s rozhledem, který má rozhodně čím druhé lidi obohatit. Ti, kdo přišli, se mohli  třeba dozvědět něco o tom, jak se z člověka, který na počátku dospělosti hledá víru, stane překladatel Bible, jak je to s různými překlady Bible nebo že to, co je "dobrá zpráva", určuje posluchač. 

Dramatické ztvárnění příběhu z Parabible předvedli sekundáni z poličského gymnázia pod vedením Jany Galgociové. Parafrázovaný Prolog Janova evangelia přečetl sám autor.

Získaných podnětů k zamyšlení tedy rozhodně nebylo málo.

CD s audioknihou v autorském čtení Alexandra Fleka, které doplňuje originální hudba Tomáše Severy a Petra Wagnera, je možné zakoupit za 300 Kč ve farní kanceláři.

dnes
středa 17. červenec 2024
patnáctý týden v mezidobí
Texty: Iz 10,5-7.13-16 // Zl 94 // Mt 11,25-27
Bohoslužba 18:00 Sv. Michael
zítra
čtvrtek 18. červenec 2024
patnáctý týden v mezidobí
Texty: Iz 26,7-9.12.16-19 // Zl 102 // Mt 11,28-30
Bohoslužba 15:30 kaple na LDN
pozítří
pátek 19. červenec 2024
patnáctý týden v mezidobí
Texty: Iz 38,1-6.21-22.7-8 // Iz 38 // Mt 12,1-8
Bohoslužba 18:00 Sv. Jakub
zobrazit další