MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

42. Být tady pro druhé

18. června 2023, 11. neděle v mezidobí

Mt 9,37–38: Tu řekl svým učedníkům: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň!”

Celé evangelium: Mt 9,36–10,8

Malování

Děda s babičkou potřebovali vymalovat kuchyň. Taťka s mamkou proto rozhodli, že jim na celou sobotu půjdou pomoct. Nejdříve chtěli poslat Vildu a Amálku k tetě. Ti ale celý pátek tak žadonili, aby mohli babičce a dědovi taky pomáhat, že rodiče nakonec přemluvili, aby mohli malovat taky. „Hurá!” křičeli oba, když jim mamka oznámila, že se k nim mohou přidat.

Oblékli si na sebe staré oblečení a po cestě k prarodičům se ještě zastavili koupit igelit, kterým překryjí všechen nábytek. U babičky a dědy si nejdříve Amálka s Vildou chvíli hráli na dvoře, protože bylo potřeba přesunout nábytek. To museli udělat dospělí, protože nábytek je těžký. Pak si vzali štětce a pomáhali dělat první nátěry. Druhý nátěr byl už o něco těžší, protože se musel dělat válečkem. Bylo třeba s ním přejet rovně přes velký kus zdi. Vildovi to šlo, ale Amálce moc ne, a tak si šla raději hrát zpátky na dvorek.

Když bylo vše hotovo, celá rodina se společně navečeřela u dřevěného stolu za domem. Byli špinaví, ale spokojení. Kuchyň teď bude muset přes noc uschnout, nábytek se posune na své místo až zítra. Tatínek povídal dětem: „Ami, Vilíku, myslel jsem si, že nám tady budete jen překážet. Ale vy jste nám skvěle pomohli, a když pro vás nebyla práce, dokázali jste se sami zabavit na dvoře. Chtěl bych vám za to moc poděkovat. Jste dobří parťáci a příště vás zase rádi vezmeme s sebou.”

Amálka i Vilík měli radost, že mohli strávit hezký den s rodiči i prarodiči. Vilém je všechny ujišťoval: „No jasně, rádi vám příště zase pomůžeme. A budeme hodní.”

Ježíš nás vyzývá, abychom byli aktivní - abychom pomáhali druhým a snažili se o lepší svět.
Pomáháš druhým? A napadlo tě někdy, že Ježíš z toho má velkou radost?

Návrh modlitby

Ježíši, víme, že je důležité, abychom tady byli naplno pro druhé. Ty jsi pomáhal lidem, uzdravovali jsi je, radil jsi jim. My chceme podle svých možností také pomáhat. Chceme ti teď říct, jak bychom tu chtěli být více pro lidi okolo nás, pro naši rodinu, kamarády, spolužáky i ostatní.

Ježíši, chtěl/a bych víc… (pomáhat rodičům, hrát si se sourozencem, když si to bude přát...).

Amen

dnes
čtvrtek 22. únor 2024
svátek Stolce sv. Petra
Texty: 1Petr 5,1-4 // Zl 23(22) // Mt 16,13-19
Bohoslužba 15:30 kaple na LDN
zítra
pátek 23. únor 2024
První týden postní
Texty: Ez 18,21-28 // Zl 130 // Mt 5,20-26
Bohoslužba 18:00 kaple na faře
pozítří
sobota 24. únor 2024
První týden postní
Texty: Dt 26,16-19 // Zl 119 // Mt 5,43-48
Bohoslužba 18:00 Sv. Jakub
zobrazit další