MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

3. Je tu něco víc než věci

18. září 2022, 25. neděle v mezidobí

Lk 16,13c: Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.

Celé evangelium:Lk 16,1–13

Poslední bonbon

Děti se celý den nemohly dočkat, až je děda po obědě vyzvedne. Když ho Amálka uviděla, rozběhla se a skočila mu do náruče. „Dědečku, já se tak těším, až si s tebou budu hrát!” pištěla. Vilda zase radostí poskakoval po chodníku a v duchu přemýšlel, jestli z kolejí, které má u prarodičů nachystané, postaví kruh, nebo raději osmičku.

Když dorazili do dědova a babiččina domku, babička je vítala připravenou svačinou. Tentokrát měli jogurt a jablko. Když se nasytili, babička na ně spiklenecky mrkla a řekla: „Tak, děti, a hádejte, co pro vás dneska ještě mám.” „Banán?” hádala Amča. „Zmrzlinu?” zkoušel to Vilík. Ale ani jeden se netrefil. Babička přinesla misku bonbonů.

Obě děti se na ně vrhly. „Počkat, počkat,” krotila je babi. „Spravedlivě se o ně rozdělte. Berte si je po jednom a na střídačku.” Děti si je tedy postupně rozebíraly, až mělo každé na hromádce před sebou osm bonbonů. V misce však ležel ještě jeden. Lichý. Komu připadne?

Vilík i Amálka by samozřejmě chtěli poslední bonbon pro sebe. Nastalo hrobové ticho. Sourozenci se na sebe upřeně zadívali. Děda s babičkou se oba otočili směrem k dětem a čekali, co se stane. Po pár vteřinách ticho prolomil Vilda, který Amálce pověděl: „Ami, víš co, vezmi si ten bonbon ty. Vždyť to vůbec nevadí, že budeš mít víc. Mám tě rád, tak ti ho chci nechat.” Mladší sestřička se na bráchu vděčně usmála a natáhla svou malou ručku do misky. Nesměle sebrala bonbon a přisunula si ho na svou hromádku. „Děkuji,” pípla.

Babičce to nedalo a celou situaci okomentovala. „Jsem ráda, děti, že jste se spolu dokázali domluvit. Mám radost, Vilíku, že jsi svůj bonbon nechal sestře. A moc se mi líbilo, co jsi jí řekl. Tím, že jsi jí ho věnoval, jsi vyjádřil, že ji máš rád, a to je mnohem důležitější, než abys měl o jeden bonbon víc.”

V závěru evangelia na tuto neděli jsme se dozvěděli, že když se honíme otrocky za bohatstvím, máme toho plnou hlavu a věnujeme tomu všechnu energii, pak nemůžeme doopravdy sloužit Bohu, který chce být milován „z celého srdce, celou duší, celou silou a celou myslí.“ Kdo však „hledá“ Boží království, tomu je dáno, co potřebuje. Vilda a Amálkou nám ukázali, že na vztazích záleží mnohem víc než na věcech. Naše štěstí a spokojenost nezávisí pouze na tom, co nám patří.

Návrh modlitby

Dobrý Ježíši, děkujeme ti za tvou lásku k nám. Víme, že skutečné štěstí najdeme jen s tebou a u tebe. Chtěli bychom ti teď společně odevzdat všechno, co se nám někdy zdá důležitější než ty, a prosíme tě, abys nám pomáhal tyto věci moudře a správně využívat (Vyslovte, co je méně důležité např. hračky, sladkosti, Minecraft ...) Děkujeme ti, Ježíši, že nežijeme v nedostatku a můžeme všechny tyto věci užívat. Děkujeme ti také, že máme (doplňte podle sebe např rodinu, kamarády...). Prosíme tě, pomáhej nám, abychom měli vždycky na prvním místě tebe. Máme tě rádi. Amen.

dnes
čtvrtek 22. únor 2024
svátek Stolce sv. Petra
Texty: 1Petr 5,1-4 // Zl 23(22) // Mt 16,13-19
Bohoslužba 15:30 kaple na LDN
zítra
pátek 23. únor 2024
První týden postní
Texty: Ez 18,21-28 // Zl 130 // Mt 5,20-26
Bohoslužba 18:00 kaple na faře
pozítří
sobota 24. únor 2024
První týden postní
Texty: Dt 26,16-19 // Zl 119 // Mt 5,43-48
Bohoslužba 18:00 Sv. Jakub
zobrazit další