MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

březen

neděle
26. 3. 2023
Pobožnosti
Křížová cesta
14:00 |Sv. Jakub
úterý
28. 3. 2023
Pobožnosti
Adorace
6:00 - 6:55 |kaple na faře
Svátost smíření
Zpovídání před Velikonoci
15:00 - 17:00 |fara
středa
29. 3. 2023
Svátost smíření
Svátost smíření
Zpovídání před Velikonoci
15:00 - 17:00 |fara
pátek
31. 3. 2023
Svátost smíření
Pobožnosti
Křížová cesta
17:30 |kaple na faře

duben

neděle
2. 4. 2023
Pobožnosti
Křížová cesta
14:00 |pod Jelínkem
pondělí
3. 4. 2023
Svátost smíření
Zpovídání před Velikonoci
15:00 - 17:00 |Sv. Jakub
úterý
4. 4. 2023
Pobožnosti
Adorace
6:00 - 6:55 |kaple na faře
Svátost smíření
Zpovídání před Velikonoci
15:00 - 17:00 |Sv. Jakub
středa
5. 4. 2023
Svátost smíření
Zpovídání před Velikonoci
15:00 - 17:00 |Sv. Jakub
pátek
7. 4. 2023
Pobožnosti
Ranní chvály
8:00 |Sv. Jakub
sobota
8. 4. 2023
Pobožnosti
Ranní chvály
8:00 |Sv. Jakub
pátek
14. 4. 2023
Přípravy na svátosti
neděle
23. 4. 2023
Přípravy na svátosti

květen

pátek
12. 5. 2023
Přípravy na svátosti