září 2016

Zápis z jednání Pastorační rady (8. 9. 2016)

 • modlitba 
 • zhodnocení akcí proběhlých od poslední Pastorační rady 
  • začala příprava na křest a 1. sv. přijímání dospělých, přihlásili se zájemci o přijetí sv. biřmování (zájemců 34), ještě se můžete přidat, na náboženství se přihlásilo 99 dětí 
  • proběhl víkend dětí na Vesmíru (9 dětí), výlet na Býčí skálu (12 dětí),  
  • úklid před poutí: hlavně ve čtvrtek bylo málo brigádníků 
  • příští rok pozvat na pouť nějakého hosta 
  • misálky pro příští rok se budou objednávat adresně – v říjnu bude tabulka v kostele 
 • informace ze Svatojosefské jednoty 
  • 28. 8. proběhl dětský den na Zahradě u mlýna – zorganizujeme i příští rok 
  • 18. 9. na Zahradě u mlýna odpoledne s dechovkou 
 • informace z Charity 
  • 27. 9. v 14:30 v kostele sv. Michaela mše sv. ke Dni Charity 
  • 30. 9. v CBM beseda a přednáška Co přináší nálepka duševní nemoci 
  • 7.10. v Divadelním klubu Komponovaný večer k 10. výročí Otevřených dveří  
  • 26. 10. Den hospiců, přednáška v CBM O životě, smrti a truchlení 
  • 29.10. v 17 hod. v kostele sv. Jakuba bude benefiční koncert pro Charitu Smyčcové kvarteto s mezzosopranistkou Lucií Hilscherovou 
  • 25. 11. adventní výstava 
 • během 3 měsíců, kdy byl kostel sv. Jakuba otevřen veřejnosti, bylo celkem 6037 návštěvníků, vydáno přes 4 tisíce letáků,příští rok bychom otevřeli i v pondělí a pouze o letních prázdninách 
 • IROP – prošli jsme kontrolou formální správnosti a nyní čekáme na definitivní rozhodnutí 
 • budeme informovat farníky o projednávaných tématech podrobněji články na nástěnkách a webu 
 • snaha začít vzdělávání pro farníky 
 • bude vyčleněna část nástěnky u severního vchodu pro případnou inzerci mezi farníky 
 • proběhne změna farního webu z důvodu možnosti zobrazování na mobilech a tabletech, také bude jednodušší zadávání do systému, její rozsah bude projednán příští pastorační radu 
 • účastníci Světových dnů mládeže v Krakově uspořádají v rámci jedné ze schůzek přednášku o této akci a jak ji prožili oni, akce bude přístupná všem farníkům i veřejnosti 
 • v následujících měsících bude farní pouť do Želiva, pouť u sv. Michaela, Svatomichalské odpoledne, posvícení v Pomezí, odpoledne Varhanní koncert, posvícení v Modřeci 
 • v říjnu se budeme v neděli v 18:00 modlit společně růženec podle rozpisu 
 • v sobotu 15. 10. v  9:30 bude úklid kaple před zimní sezónou a mytí oken, prosíme všechny, kteří ji využívají, aby nám pomohli 
 • další akce se dozvíte z Kalendáře akcí a ohlášek 
 • Čas pro neobyčejné zážitky – hledáme lidi, kteří by se chtěli podílet na vytvoření programu na rok 2017 – kontaktní osoba Jiří Coufal 
 • další setkání Pastorační rady 10. 11. 2016 

Jdi zpět