září 2015

Zápis z jednání Pastorační rady (4. 9. 2015)

 • modlitba 
 • zhodnocení akcí proběhlých od poslední Pastorační rady 
  • při Času pro neobyčejné zážitky byl v kostele velký hluk, vhodné dát příští rok ceduli, aby návštěvnici byli ohleduplní k druhým 
  • úklid před poutí bude v příštích letech v úterý a ve čtvrtek, aby nekolidoval se středeční mší svatou 
 • informace z Charity 
  • 2.10. se v Centru Bohuslava Martinů uskuteční přednáška Bláznit je normální? 
  • 12.10. se v Centru Bohuslava Martinů uskuteční přednáška o hospicové péči 
  • 6.12. v 17 hod. bude benefiční koncert pro Charitu vánoční muzikál Narozený skupiny Michael 
 • během 3 měsíců, kdy byl kostel sv. Jakuba otevřen veřejnosti, bylo celkem 6421 návštěvníků, vydáno přes 4 tisíce letáků. Do budoucna bychom chtěli opět v letních měsících kostel zpřístupnit. 
 • od 7. 9. do 8. 10. bude uzavřený kostel sv. Jakuba, kde se bude instalovat vyhřívání lavic. V té době se budou v Poličce sloužit mše sv. v kostele sv. Michaela. 
 • farnost usiluje o získání financí z Evropské unie na opravu kostela sv. Jakuba, proto nyní probíhá restaurátorský průzkum v kostele sv. Jakuba 
 • farnost získá z restitucí pozemky, u kterých se budou muset aktualizovat nájemní smlouvy 
 • byl dohodnut program farní pouti do Králík 
 • nechá se ušít nové plátno na oltář, protože nyní je jen jedno vhodné k používání 
 • při dětských mších je větší hluk, prosíme rodiče, aby brali větší ohled na ostatní 
 • farnost hledá dalšího kostelníka či kostelnici na výpomoc 
 • diskutovány prioritní akce farnosti ve třech skupinách: 
  • farnost směrem k sobě – jako nejdůležitější vybráno zrealizovat farní den (konkrétní forma farního dne se bude řešit na příštích Pastoračních radách) 
  • farnost směrem k druhým – jako nejdůležitější vybrána akce Čas pro neobyčejné zážitky 
  • farnost směrem k potřebným – jako nejdůležitější zvolena snaha o zapojení dalších farníků do adopce na dálku 
 • místo modlitby za Národní eucharistický kongres se budeme při mši svaté modlit modlitbu papeže Františka za Synodu o rodině 
 • autobus na Národní eucharistický kongres vzhledem k malému zájmu nepojede, většina zájemců volila dopravu vlastní 
 • plánované akce ve farnosti a jejich zajištění 
  • so 3. 10. ve 20:00 – Chrámové ticho  
  • modlitba růžence v říjnu o nedělích v 18 hod. zajištěna  různými skupinkami, vhodné něčím zpestřit (např. zamyšlením...) 
  • 24.10. úklid farní kaple před zimní sezónou a mytí oken fary 
 • další setkání Pastorační rady 12. 11. 2015 

Jdi zpět