září 2012

Zápis z jednání Pastorační rady (6. 9. 2012)

 • modlitba
 • přivítání Anny Navrátilové – pastorační asistentky ve farnosti
 • zhodnocení proběhlých akcí
  • úklid kostela – pořídit ruční vysavač na úklid lavic – zodpovídá Alena Dvořáková
  • poutní mše v Květné – příští rok bude v neděli v 10:30 hod.
 • plánované akce
  • neděle 30. 9. pouť u sv. Michaela v 10:30 hod.
  • sobota 6. 10. farní fotbal
  • farní kavárna – neděle 7. 10., 4. 11., 2. 12.
  • čtvrtek 1. 11. (Všech svatých) – mše v 18 hod. u sv. Jakuba
  • pátek 2. 11. (Dušičky) –  mše Pomezí v 16:00 a u sv. Michaela v 18:00
 • doprovod při půlnoční mši zajistí tento rok sbor paní Šafářové
 • nabídka rockové mše – zodpovídá Markéta Šafářová
 • Misijní neděle (21.10.) – děti z farnosti budou moci v sobotu 13. 10. vyrobit svícny, které se budou o misijní neděli prodávat, výtěžek půjde na misie – zodpovídá Jana Klimešová
 • zajistit rozpis vedení modlitby růžence v měsíci říjnu
  • každou říjnovou neděli v 18 hod. růženec, který mohou vést různé skupiny z farnosti s vlastní volbou formy růžence (rozjímavý růženec ...)
 • řešení podnětů a připomínek od farníků (z krabice v kostele)
  • vhodné k připomínkám připojit vždy konkrétní návrh řešení
  • vánoční strom před hlavním oltářem – tento rok nebude
  • výuka náboženství – každý vyučující náboženství má kanonickou misi – tj. pověření od biskupa, že může náboženství učit, součástí je i povinnost účastnit se školení
  • žehnání aut – pouze individuálně po dohodě s o. Miloslavem
  • pro zájemce o zakoupení zpěvníku Hosany bude k dispozici formulář pro hromadné objednání, nebo je možnost zakoupení v charitním obchodě Fimfárum
  • pro zájemce o zakoupení knihy, CD či DVD z Celostátního setkání mládeže (Žďár nad Sázavou 2012) bude vyvěšen letáček
  • další dotazy budou projednány na příštím setkání pastorační rady
 • termín příštího setkání Pastorační rady - 15. listopadu 2012 v 18 hod.

Jdi zpět