září 2011

Zápis z farní rady (29. 9. 2011)

 • omlouvá se Václav Pražan, novým členem Markéta Šafářová za Charitu Polička (jmenována v souladu se Stanovami Pastoračních rad)
 • Jakub Klimeš seznámil radu s návrhem webových stránek, které budou v režii farnosti, bude vytvořena základní verze s možností následných změn, administrátorem byl zvolen Jakub Klimeš
 • v sobotu 8. 10. drakiáda – sraz ve 14.30 u fotbalového stadionu
 • mše svaté v Květné 8. 10. v 18 hodin a 19. 11. v 16 hodin
 • v neděli 9. 10. zkušební provoz kavárny po mši sv. pro děti
 • od 9. 10. 2011 budou zrušeny nedělní večerní mše v 18 hodin
 • 1. 11. 2011 Všichni svatí (út.) mše svatá u Jakuba v 18 hodin
 • 2. 11. 2011 Vzpomínka na zemřelé (st.) – mše u Michala v 18 hod.      
 • od 4. 11. začínají mše ve všední den ve farní kapli
 • adventní duchovní obnova 26. 11. od 14 hodin
 • řešena otázka občasného vydávání letáku s krátkými informacemi, do 20. 10. 2011 dodat informace a následně vydat zkušební číslo v počtu 200 kusů
 • shlédnutí dotazníku pro seniory
 • prohlídka fary a plán oprav, termín brigády – sobota 15. 10.
 • počet přihlášených dětí na náboženství – 98
 • společná příprava na křest a 1. sv. přijímání pro 4 farnice
 • obnova nástěnek v kostele
 • akce Charity: 14. 10. přednáška Sex pro život Mudr. Martin Hollý; 22. 10. benefiční koncert Jiřího Stivína; 25. 11. S vůní vanilky
 • v obchodě Charity FIMFÁRUM možno zakoupit stolní kalendáře
 • na příští radu budou pozváni vedoucí skupin dětí, mládeže a sboru na domluvu adventních a vánočních akcí
 • další rada 17. 11. v 18 hodin

 

Jdi zpět