Leden 2018

Zápis z jednání Pastorační rady

(18. 1. 2018)

 • modlitba
 • zhodnocení akcí proběhlých od posledního setkání Pastorační rady
 • Rorátní mše se setkali s velkou odezvou, budou opět nabídnuty farníkům
 • Adventní duchovní obnova by v letošním roce měla jiný formát
 • Společník pacienta na LDN se také setkalo s odezvou – budou podrobněji informováni na schůzce ve středu 24. 1.
 • plánovaný Jordánský ples (2. 2.)
  • Tříkrálová sbírka proběhla úspěšně (6. 1.); Kino pro koledníky – bude film Anděl Páně II  
  • V letošním roce nebude dětský karneval
  • Informace administrátora
   • Dlouholetý kostelník pan Petr Češka končí s touto službou, děkujeme mu za obětavou činnost  pro celou farnost a zároveň prosíme farníky (především seniory), když by o tuto službu měli zájem, aby se domluvili s o. Tomášem
   • Biřmovanci, kteří byli biřmováni v roce 2017, budou osloveni a plánujeme pro ně ještě alespoň dvě setkání – více informací během měsíce února
   • Firma Pracom plánuje začít stavět lešení a kostel sv. Jakuba uzavřít po Velikonocích v dubnu; v současné době probíhají výběrová řízení na provádění restaurátorských prací; kostel by měl být uzavřen 20 měsíců; 
   • Plánujeme setkání ekonomické rady farnosti s hlavním bodem financování opravy kostela sv. Jakuba
   • Od školního roku 2018/19 plánujeme změny v osobách katechetů; první stupeň zůstane beze změn (paní Marie Klimešová – Masarykova škola; paní Anna Navrátilová – ZŠ Na Lukách); druhý stupeň by učil o. Tomáš a dva katecheté (právě v jednání); také bychom otevřeli náboženství pro střední školy;
   • k projednání
    • Při vyklízení kostela sv. Jakuba budou plstěné podložky z lavic a červený koberec přesunutý do kostela sv. Michaela
    • Byl schválen jmenný seznam farníků na žádost o povolení služby akolyty
    • Zvukotechnika z kostela sv. Jakuba bude darována ŘKF Šlapanov
    • I v letošním roce bychom se měli zapojit do akce Čas pro neobyčejné zážitky
    • Během letních měsíců dojde k zvelebení prostor kaple na faře
    • V průběhu oprav kostela sv. Jakuba dojde také k úpravě liturgického prostoru
    • Postní kasičky budou sloužit k podpoře projektu Lipa ya Bomoi – na nakoupení zařízení pekárny v Kongu (bližší informace se dozvíte od o. Tomáše)
    • Po uzavření kostela sv. Jakuba budou nedělní bohoslužby hlavně z kapacitních důvodů v 10:30 v Evangelickém kostele
    • Stanovíme akce, které je potřeba fotit a ty si rozdělí fotografové mezi sebe; také jsme byli upozornění na platformu věřících fotografů: člověk a víra
    • Silvestrovi budou podle doporučení zakoupeny některé potřebné pomůcky
    • V neděli 24. 6. bude Farní den
 • informace ze Svatojosefské jednoty
 • informace z Charity
 • Další setkání Pastorační rady 22. 3. 2018

Jdi zpět