Leden 2017

Zápis z jednání Pastorační rady (19. 1. 2017)

 • modlitba
 • zhodnocení akcí proběhlých od posledního setkání Pastorační rady
  • na pomoc potřebným na Štědrý den uvařilo 11 lidí, 5 lidí rozvezlo 22 potřebným – je třeba se této potřebě i nadále věnovat
 • informace ze Svatojosefské jednoty
  • 3. 2. Jordánský ples
 • informace z Charity
  • 7. 1. 2017 Tříkrálová sbírka – poděkování všem, kteří pomohli
  • 29. 1. 2017 Kino pro koledníky
  • 25. 2. 2017 Dětský karneval na Jordáně
 • Čas pro neobyčejné zážitky – v letošním roce zorganizujeme v kostele sv. Michaela
 • svátek „Hromnic“ budeme slavit jako vigilii ve středu 1. 2.
 • vigilie na Bílou sobotu 15. 4. bude začínat v 20:30
 • účel „postních kasiček“ – polovina výtěžku jako příspěvek pro účastníky Celostátního setkání mládeže v Olomouci, druhá polovina příspěvek na „chaloupku“ dětí
 • 12. 2. v 14:30 zorganizujeme farní den spojený s oslavou narozenin o. Miloslava, o přesném programu budete včas informováni
 • o. Miloslav odpověděl na dotazy, které byly v krabici v kostele – budou zveřejněny na farním dni
 • každý člen pastorační rady se vyjádřil k aktivitám ve farnosti, jejich potřebnosti, nutnosti a fungování
 • společně sepsány priority farnosti (více na farním dnu)
 • skončila finanční podpora indické dívky Sangeetha všichni souhlasí se zapojením do podpory dalšího dítěte, hledáme rodinu, která by si agendu vzala na starost (představení se uskuteční na farním dnu)
 • další setkání Pastorační rady 16. 3. 2017

Jdi zpět