Květen 2017

Zápis z jednání Pastorační rady (18. 5. 2017)

 • modlitba
 • zhodnocení akcí proběhlých od posledního setkání Pastorační rady
 • finálový den KAHL
 • postní duchovní obnova
 • křížové cesty
 • Velikonoce
 • provedena výmalba a vyzdobení učebny
 • brigáda na úklid kostnice a zvonice byla úspěšná a udělalo se mnoho práce
 • prozatím nejsou plánované žádné akce
  • pozvánka na Běh s Charitou 10. 6. v Liboháji
  • pozvánka na vernisáž a koncert do Divadelního klubu 10. 6.
  • „Nebeská aukce“ – prodej uměleckých předmětů formou aukce a tím přispět na uhrazení úvěru na nově zakoupený dům Charita III
 • informace ze Svatojosefské jednoty
 • informace z Charity
 • Čas pro neobyčejné zážitky – Hřbitovní trojice: sv. Michael, Kostnice, Zvonice ve světle svící                  3.6. od 20:00 do 23:00.
 • V neděli 30. 7. v kostele sv. Jakuba bude druhou poutní mši sv. (v 9:30) sloužit biskup Karel Herbst.
 • Průvodce aneb jak se zapojit do života farnosti – fotografové se zapojili do focení akcí farnosti, v ostatních činnostech je zatím od farníků malá zpětná vazba.
 • Farní pouť – Křemešník – Vojtěch Klimeš uskuteční obhlídku místa a poté bude vše nabídnuto farníkům, pouť by byla v září 2017.
 • Každý z členů pastorační rady vyslovil vlastní vizi farnosti, jak by měla vypadat, fungovat, žít.
 • Dojde ke změně administrátora farnosti – poslední mše sv. bude sloužit o. Miloslav 27. 8., odpoledne bychom se s ním rozloučili na Zahradě u Mlýna od 15:00, v případě nepříznivého počasí na Jordáně, kdo by chtěl přispět nějakým programem může kontaktovat členy pastorační rady, občerstvení zajistíme jako na farní den (bude v kostele na nástěnce tabulka), o všem budete informováni během měsíce července.
 • Nového kněze P. Tomáše Enderleho přivítáme první neděli v září.
 • Další setkání pastorační rady po dohodě s novým administrátorem.

Jdi zpět