Březen 2018

Zápis z jednání Pastorační rady

(22. 3. 2018)

 • modlitba
 • zhodnocení akcí proběhlých od posledního setkání Pastorační rady
 • Všechny akce proběhly podle plánu
 • Na LDN chodí dvě paní jako doprovázející
 • Zamluvený Jordán na mokrou variantu farního dne 17. 6. 2018
  • 24. 5. bude Den otevřených dveří v nově otevřeném domě Charity
  • 2. 6. v rámci Času pro neobyčejné zážitky budou otevřené terasy
  • Informace administrátora
   • Podařilo se zajistit skladovací prostory na lavice, které musí být vystěhovány z kostela sv. Jakuba, v týdnu od 9.4. budeme stěhovat a prosíme muže, aby se hlásili Jiřímu Vraspírovi ml., v pondělí 9. 4. bychom začali v 8:00 a na další dny bychom se domlouvali operativně podle potřeby (nebudou to jen lavice)
   • Plánovaná úprava kaple na faře zatím nemá zcela jasnou podobu, ale zcela jistě proběhne
   • O. Tomáš plánuje změnu liturgického prostoru v kostele sv. Jakuba, kdy by stávající obětní stůl a ambon byly nahrazeny stolem a ambonem z ušlechtilého kamene; zásadní pro tuto změnu bude, zda se mu podaří zajistit financování této akce; projekt by byl zadán známému a uznávanému architektovi Marku Štěpánovi
   • Farnost plánuje vydat společně s Knihovnou knihu o kostele sv. Jakuba a jeho proměně před a po opravách – finalizace jejího vydání se plánuje na rok 2020
   • Druhou knihou, jejíž vydání O. Tomáš inicioval, je Kniha Otakara Kukly Dějiny poličské farnosti, ta by měla vyjít během následujících 12 měsíců
   • V následujících dnech budeme podepisovat smlouvu o pronájmu prostor evangelického kostela
   • k projednání
    • Dětem přispějeme na chaloupku a víkendovku jako v jiných letech
    • 1. sv. přijímání bude 3. 6. v 10:30 v kostele sv. Michaela, prosíme farníky o pochopení, že v kostele bude velká část míst rezervována pro děti, které přistoupí k 1. sv. přijímání  a jejich rodiny; tento den oslavíme při všech mších sv. Slavnost Těla a Krve Páně
    • Každý rok o „Půlnoční“ bychom v kostele umístili kasičku pro Azylový dům v Hamrech u Hlinska –„Betlémské děti“ a udělali bychom z toho  tradici
    • Nadále hledáme kostelníka na každou druhou sobotu večer a také kostelníka na pohřby, kdo by jen trochu váhal, může si vše vyzkoušet a poté se rozhodnout
    • V době oprav kostela sv. Jakuba bude mše sv. ve středu v kapli, v pátek u sv. Michaela
    • 17. 6. bude farní den na Zahradě u mlýna – podrobnosti se včas dozvíte – rezervujte si tento den ve svých diářích – POZOR DOŠLO KE ZMĚNĚ TERMÍNU OPROTI MINULÉMU ZÁPISU
 • informace ze Svatojosefské jednoty
 • informace z Charity
 • Další setkání Pastorační rady 31. 5. 2018

Jdi zpět