Březen 2017

Zápis z jednání Pastorační rady

(16. 3. 2017)

 • modlitba
 • zhodnocení akcí proběhlých od posledního setkání Pastorační rady
  • farní den
  • přednáška „Úcta k životu a antikoncepce – nejen proti početí“
  • Andělský karneval
 • informace ze Svatojosefské jednoty
 • Valná hromada bude spojená s jarní zábavou
 • informace z Charity
  • plán zařídit nové prostory pro poskytování služeb
  • půdní vestavba na domě č. 10 prozatím není možná, protože nebyly vypsány dotační tituly
  • jedná se o koupi další nemovitosti v ulici Vrchlického
 • Čas pro neobyčejné zážitky – Hřbitovní trojice: sv. Michael, Kostnice, Zvonice ve světle svící
 • IROP – byla schválena dotace 71 miliónů – na opravu kostela sv. Jakuba
 • Farní pouť – vyzýváme farníky, aby dávali tipy, kam bychom mohli jet v rámci farní pouti a kdo by se chtěl stát součástí přípravného týmu, který by navrhnuté místo navštívil a navrhl program, pouť by se uskutečnila v měsíci září
 • Velikonoce – přehled pobožností a bohoslužeb vyjde v Kalendáři akcí
 • budeme řešit výzdobu učebny na faře
 • budeme informovat o prioritách pastorační rady
 • řešíme zapojení farníků do života farnosti
 • někteří farníci špatně slyší v kapli, pokud mezi ně patříte, kontaktujte o. Miloslava
 • další setkání Pastorační rady 18. 5. 2017


 

Jdi zpět