únor 2012

Zápis z farní rady (7. 2. 2012)

 • zhodnocení akcí, které proběhly v poslední době
 • byli přijati tři dospělí do katechumenátu, o Velikonocích by měli být pokřtěni
 • kalendář akcí – akce (které se uskuteční do konce června) nahlásit do 4. března přes formulář na farním webu
 • Popeleční středa – mše sv. v 18 hod. u sv. Jakuba
 • křížové cesty:
  • pátek přede mší svatou v 17:30 hod. na faře – mohou se zapojit jednotlivci
  • neděle ve 14:00 hod. v kostele sv. Jakuba – v těchto skupinkách: děti, ministranti, mládež, mladší a starší manželé a senioři, pořadí bude upřesněno
  • v Pomezí v úterý po mši
 • postní almužna – plakát bude vyvěšen na nástěnce a účel bude zveřejněn
 • duchovní obnova – v sobotu 24. 3. od 13-18 hod. na faře a povede ji P. Jiří Heblt z Chrudimi
 • zpověď před Velikonocemi bude zveřejněna
 • mše svaté o Velikonocích:
  • Květná neděle v 10 hod. s průvodem, v Pomezí v 8 hod.
  • Zelený čtvrtek v 18 hod.
  • Velký pátek v 15 hod. křížová cesta a v 18 hod. velkopáteční obřady
  • Bílá sobota ve 20 hod., poté agapé na faře
  • neděle Zmrtvýchvstání v 7:30, 10:30, v Pomezí v 9 hod., spojené se svěcením pokrmů a v 10:30 s kavárnou
  • pondělí v 7:30 hod.
 • svátost pomazání nemocných v neděli 15. 4. při všech mších sv.
 • 1. svaté přijímání v neděli 20. 5. při mši sv. v 10:30
 • Noc kostelů v pátek 1. června – zájemci s nápady se mohou hlásit u členů Farní rady
 • před letními prázdninami proběhnou volby do farní rady
 • mše o letních prázdninách
  • neděle: v 7:30 a 10:30 u sv. Jakuba (pouze 19. 8. v 10:30 u sv. Michaela)
  • všední dny: dle aktuální  situace
 • seznámení s dalšími opravami na faře
 • sbírky 1. neděli v měsíci budou mít vždy zvláštní účel (bude dopředu zveřejněn)
 • další setkání Farní rady – čtvrtek 12. dubna 2012

Jdi zpět