srpen 2014

Zápis z jednání Pastorační rady (14. 8. 2014)

 • modlitba

 • zhodnocení proběhlých akcí od poslední Pastorační rady

 • informace o podání žádosti o zařazení kostela sv. Michaela mezi národní kulturní památky

 • informace z Charity

  • oprava staré budovy Charity, charitní ošetřovatelská služba přesunuta dočasně na faru
  • se souhlasem Diecéze Charita zakoupí dům na Vrchlického 10 v Poličce, kam přesune část poskytovaných služeb
  • 14. 10. v 16:30 hod. v Centru Bohuslava Martinů bude zahájení provozu Domácího hospice sv. Michaela
 • krabička na připomínky a podněty pro Pastorační radu bude dána v září

 • návrh stojanu na Kancionály a Hosany zhotoví Petr Ptáček

 • diskutovány plánované úpravy na farní zahradě – zafóliování zahrady a zakrytí mulčovací kůrou, odvodnění zdí fary a terénní úpravy

 • ekonomické radě farnosti končí na konci září funkční období

 • z farnosti odchází P. Václav Tobek na Mendryku u Litomyšle, kde zemřel kněz

 • o. Miloslav shání správce fary – podrobnosti budou ohlášeny

 • plánované akce ve farnosti a jejich zajištění 

  • so 13. 9. farní pouť na poutní místo Homole (spadá do farnosti o. Benedikta)
  • ne 21. 9. křest 3 dospělých
  • ne 28. 9. požehnání a rozeznění dalších zvonů
  • so 4. 10. svatomichalské odpoledne – fotbal a následně posezení
  • ne 5. 10. pouť u sv. Michaela v 10.30 hod.
  • so 18. 10. úklid farní kaple a fary před zimní sezónou
  • ne 2. 11. (Dušičky) obě mše u sv. Michaela
 • příští setkání Pastorační rady 6. 11. 2014

Jdi zpět