srpen 2013

Zápis z jednání Pastorační rady (29. 8. 2013)

 • modlitba
  • zhodnocení proběhlých akcí od poslední Pastorační rady
  • Čas pro neobyčejné zážitky (so 1. 6.) – kvůli počtu návštěvníků se zdá lepší než Noc kostelů
 • poutní mše na Baldě (4. 8. – neobsazený autobus) – jestli neřešit osobními automobily
  • řešení věcí z minulé PR
  • ministranti – oslovit nové chlapce (o. Miloslav); zkouška pro zájemce mimo mši
  • přednášky k výročí 2. Vatikánského koncilu – bude vyvěšen plakát s termíny pěti přednášek
  • dovoz imobilních seniorů do kostela dobrovolníky – zjistit zájem (o. Miloslav)
  • úprava chození dětí k oltáři zůstane zachována
 • Podpoření Celoevropské iniciativy za ochranu lidského života a lidské důstojnosti "One of Us" – info na web farnosti a možnost podpisu petičního archu v kostele
 • krabička na připomínky od farníků – bude v kostele po 3 týdny
 • Farárna – oslovení dalších zájemců o provádění obsluhy
 • s příspěvkem od Úřadu práce budou ve farnosti v září a říjnu zaměstnáni na veřejně prospěšné práce tři lidé – úklidové a údržbové práce na kostelích a na faře
 • v září proběhne ocenění opravy varhan v Pomezí
 • úklid kostela bude prováděn 1x za 14 dní
 • příští léto se pokusíme zajistit zpřístupnění kostela pro turisty
 • prodloužení smlouvy pastorační asistentky na dobu neurčitou
 • Charita založila firmu Otachar, s.r.o. pro zaměstnávání klientů Charity s postižením – pomocné a úklidové práce pro firmy i domácnosti
 • Plánované akce
  • út 17. 9. v 17:00 – přednáška o domácí hospicové péči v CBM (Charita)
  • pá 27. 9. v 14.00 – u sv. Michaela mše sv. ke Dni Charity 
  • ne 29. 9. v 10:30 – poutní mše sv. (sv. Michael)
  • ne 29. 9. - svatomichalské odpoledne – fotbal + posezení na faře
  • říjen (ne 18:00) – modlitba růžence – na starosti rodiny s dětmi, mládež, střední věk a senioři
  • pá 11. 10. v 19:00 – přednáška o psychiatrické péči v CBM (Charita)
  • so 12. 10. nebo 19. 10. – dílnička pro děti – vyrábění pro misijní jarmark.
  • ne 13. 10 – po obou mších – slavnostní zvonění nově zavěšeného zvonu s prohlídkou
  • so 19. 10. – úklid farní kaple před zimní sezónou
  • ne 20. 10. – posvícení (Pomezí); misijní jarmark po obou mších v Poličce
  • příležitost ke svátosti smíření před Dušičkami
  • so 2. 11. (Dušičky) – 18:00 (sv. Michael + pobožnost na hřbitově), poté mše v kapli
  • so 16. 11. v 17:00 – benefiční koncert skupiny Oboroh (Charita)
  • pá 29. 11. – adventní výstava (Charita)
  • st 4. 12. v 18:00 – poutní mše (sv. František Xaverský, radnice)
  • út 24. 12. v 24:00 – hudební doprovod – kytary, mše pro děti odpoledne – koledy s varhanami
  • čt 26. 12. (sv. Štěpán) – pouze ranní mše
  • ne 29. 12. (Svaté Rodiny) – obnova manželských slibů při všech mších
 • příští setkání Pastorační rady 21. 11. 2013 v 18:15 hod. na faře

Jdi zpět