srpen 2011

Zápis z farní rady (25. 8. 2011)

 • seznámení se členy farní rady
 • volba předsedy – dodatečně, až se zástupcem charity
 • zapisovatelem zvolena Alena Dvořáková
 • projití stanov
 • kontakty- pevná linka a osobní mobilní telefon budou zveřejněny, farní mobil bude zrušen
 • vypomáhat našemu knězi bude P. Stanislav Tomšíček
 • volným dnem bude pondělí
 • při dětských mších bude krátké kázání i pro dospělé
 • zpověď – půl hodiny před každou mší, dle možností přizván další kněz před prvním pátkem
 • zájem o zřízení internetových stránek
 • krabička v kostele pro nabídky pomoci ze strany farníků
 • pouťová slavnost v kostele sv. Michala 2. 10. 2011 v 10.30 hod.
 • fotbalové utkání v sobotu 1.10.2011
 • příští setkání farní rady bude ve čtvrtek 29. 9. 2011 v 18.00 hod. a dále dle potřeby

Jdi zpět