Říjen 2017

Zápis z jednání pastorační rady (12. 10. 2017)

 • Četba z Písma svatého
 • zhodnocení akcí proběhlých od posledního setkání Pastorační rady
 • Čas pro neobyčejné zážitky-velmi kladné ohlasy-zajímavé téma
 • Otevřený kostel – návštěvnost nejvyšší za všechny tři roky
 • Pouť na Křemešník – příště najít bližší poutní místo, aby cesta nebyla tak dlouhá
 • plánovaná Předvánoční besídka (17. 12.); Jordánský ples (2.2.); nový nájemce v restauraci Jordán
  • pozvánka na Benefiční koncert (4. 11.)
  • potravinová sbírka v obchodním domě TESCO (11. 11.)
  • pozvánka na výstavu s Vůní vanilky (1. 12.)
  • Tříkrálová sbírka (6. 1.); Kino pro koledníky (29. 1.)
  • Charita koupila nový dům na Vrchlického ulici
  • Informace administrátora
   • Proběhla výběrové řízení IROP – nyní běží lhůta na odvolání; ještě přesně nevíme, kdy bude kostel sv. Jakuba uzavřen a na jak dlouho – budeme vás včas informovat
   • V kostele sv. Michaela proběhl restaurátorský průzkum
   • V adventu, v prosinci, každé pondělí plánujeme rorátní mše sv. v 6:30 a poté malé občerstvení
   • Plánujeme pravidelné setkávání ministrantů
   • Je potřeba ještě na podzim uskutečnit setkání akolytů farnosti s P. Enderlem
   • Od listopadu bychom rádi půjčovali knihy ve farní knihovně. Vždy po nedělních mších sv. a rádi bychom, aby se našli farníci, kteří by tuto službu vykonávali.
   • Také by bylo potřeba některé knihy do fondu knihovny doplnit, proto P. Enderle vyzve farníky, kteří by chtěli darovat knihy, aby se na něj obrátili;
   • Druhým způsobem pro doplňování knižního fondu, hlavně novinek, by byl stanovený limit peněz, za kolik by se za rok mohlo nakoupit knih a poté na doporučení čtenářů by knihy byly nakoupeny
   • P. Enderle by rád „rozjel“ vzdělávání a formování farníků, chystá podzimní a jarní cyklus a adventní a postní – bližší informace se včas dozvíte
   • Návrhy farníků
    • Od prosince sestavíme rozpis čtení při mši sv. v 10:30 s farníky, kteří tuto službu již vykonávali a zároveň prosíme ty, kteří by se chtěli připojit, aby během měsíce listopadu kontaktovali paní Navrátilovou
    • Pokud víte o někom, kdo nemá možnost pravidelně navštěvovat mši sv. a prosil by o návštěvu kněze, případně akolyty, oslovte P. Enderleho, nebo Jiřího Coufala
    • Pokud by někdo potřeboval dovézt na mši sv. kontaktujte také výše uvedené
    • Pokud by měl někdo zájem o dobrovolnickou práci na LDN, bližší informace mu podá Štěpánka Dvořáková
    • Prosíme farníky, kteří by chtěli pomoci s půjčováním knih, aby přišli za P. Enderlem
    • Martin Baláš domluví hlídání malých dětí v průběhu kavárny
 • informace ze Svatojosefské jednoty
 • informace z Charity
 • Další setkání Pastorační rady 18. 1. 2018

Jdi zpět