Listopad 2018

Zápis z jednání Pastorační rady

(13. 11. 2018)

 • zhodnocení akcí proběhlých od posledního setkání Pastorační rady
 • Farní pouť do Nového Města nad Metují, Slavoňova a Rokole byla naplněná programem, až se nestíhalo, příště méně programu a více času na prohlídky a modlitbu
 • Sešli se zájemci o přijetí svátostí a o. Tomáš je nyní všechny připravuje
 • V září skončila oprava kostela v Květné a příští rok bychom rádi dále pokračovali
 • Proběhla neformální schůzka o možnostech evangelizace a některé nápady se postupně pokusíme zrealizovat
 • Na Jordáně provádí stavební úpravy
 • V současné době nabízejí restauraci k pronájmu
  • 30. 11. Výstava s Vůní vanilky
  • 5. 1. 2019 Tříkrálová sbírka
  • 10. 2. 2019 Kino pro koledníky
  • Informace administrátora
   • Internetová stránky farnosti budou přebudovány
   • Od ledna bude vycházet farní časopis, stále hledáme ty, kteří by pomohli s jeho obsahem
   • k projednání
    • 24. 12. 2018 bude „Půlnoční“ mše sv. na Palackého náměstí v Poličce
    • V kostele sv. Michaela bude stát Betlém, jen v menším rozsahu
    • Jednou z evangelizačních akcí by měly být přednášky o. Tomáše v Divadelním klubu
    • Od 1. 1. 2019 bude zrušena úterní mše sv. v Pomezí a bude nahrazena ranní mší sv. v Poličce
    • Ohlášky budou z velké části zveřejňovány ve farním časopise (především intence a pravidelné akce)
    • Aby farníci věděli, na jaký účel je sbírka v neděli, bude na dveře u vchodu do kostela umístěna cedulka
    • Stavební priority farnosti – oprava sv. Jakuba, oprava kaple na faře, oprava varhan do kostela sv. Michaela, oprava kostela Nejsvětější Trojice v Modřeci, oprava kapličky v Pomezí, oprava kostela sv. Vavřince v Květné, oprava střechy zvonice i kostnice na hřbitově kostela sv.Michaela se zavěšením zvonu, oprava fasády na faře, svést severní svod u kostela sv. Michaela do kanalizace; Generální oprava kostela sv. Jiří v Pomezí
    • Farní jarmark letos nebude organizován                                                          
 • informace ze Svatojosefské jednoty
 • informace z Charity
 • Další setkání Pastorační rady v úterý 22. 1. 2019

 

 

 

 

Jdi zpět