listopad 2016

Zápis z jednání Pastorační rady (10. 11. 2016)

 • modlitba
 • zhodnocení akcí proběhlých od posledního setkání Pastorační rady
 • farní pouť Želiv (145 poutníků) – příště lépe zmapovat místní podmínky
 • úklid fary – přišlo málo brigádníků, okna zůstala neumytá
 • koncert k posvěcení kostela v Pomezí, Benefiční koncert Charity, SDM Krakov i modlitby růžence byly navštíveny malým počtem účastníků
 • Čas pro neobyčejné zážitky – odezva farníků malá; hledáme člověka, který by pro rok 2017 tuto akci zajistil a také s přípravným týmem rozhodl koncepci akce pro tento rok
 • misálky pro děti na příští rok jsou objednány a lidé je budou dostávat postupně a osobně
 • 18. 12. Vánoční besídka na Jordáně
 • 3. 2. 2017 Jordánský ples, budeme žádat farníky o příspěvek do tomboly
 • 25. 11. Výstava S vůní vanilky
 • 7. 1. 2017 Tříkrálová sbírka – prosíme o pomoc velké i malé koledníky
 • 29. 1. 2017 Kino pro koledníky
 • 25. 2. 2017 Dětský karneval na Jordáně
 • informace ze Svatojosefské jednoty
 • informace z Charity
 • na Svatojakubskou pouť se budeme snažit pozvat vzácného hosta
 • 12. 2. v 14:30 zorganizujeme farní den spojený s oslavou narozenin o. Miloslava
 • Pastorační rada byla seznámena s tabulkou se jmény farníků, kteří se zapojují do organizování akcí a brigád ve farnosti
 • Plánované akce do Velikonoc, svátost smíření před Vánocemi a rozpis mší sv. o Vánocích vyjde v Kalendáři akcí
 • další setkání Pastorační rady 19. 1. 2017

Jdi zpět