listopad 2015

Zápis z jednání Pastorační rady (12. 11. 2015)

 • Modlitba.
 • Zhodnocení proběhlých akcí od poslední Pastorační rady.
 • Informace z Charity – pozvánka na výstavu S vůní vanilky 27. 11., benefiční koncert – muzikál Narozený 6. 12. od 19 hod. v Tylově domě, Tříkrálová sbírka 9. 1. 2016.
 • Informace o restitucích – navráceno v Poličce 5,9 ha, v Pomezí 21,7 ha, v Kamenci 0,94 ha. Původním nájemcům pozemků se dala výpověď, následně vyhlášeno poptávkové řízení. Nové smlouvy jsou na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou.
 • Při teplotě pod 8°C v kostele sv. Jakuba bude zahájen zkušební provoz topení.
 • Dokončen restaurátorský průzkum v kostele sv. Jakuba.
 • Ing. Petr Šafář zpracoval studii na žádost o dotaci z IROP, koncem listopadu by měly být známy podmínky dotace, do konce března 2016 bychom měli podat žádost.
 • Jakub Klimeš chystá předělání webových stránek farnosti.
 • Diskutována možnost zaměstnání dalšího člověka ve farnosti na pozici technicko-administrativního pracovníka. Bližší informace budou zveřejněny.
 • Farní den bude 14. 2. 2016 na Jordáně od 14:30 hod. Bude spojen s oslavou narozenin o. Miloslava. Na začátku ledna 2016 bude k dispozici v kostele krabička na dotazy, které pak na Farním dnu budou probrány. Součástí Farního dne budou také informace o dění ve farnosti. Nebude chybět program pro děti a prostor pro setkání a popovídání.
 • Opravené varhany z kostela sv. Michaela jsou už několik let v Kutné Hoře. Je plánován jejích převoz do Poličky a následně sestavení.
 • Plánované akce ve farnosti (viz Kalendář akcí).
 • Příští setkání Pastorační rady 28. 1. 2016.

Jdi zpět