listopad 2014

Zápis z jednání Pastorační rady (6. 11. 2014)

 • modlitba 
 • zhodnocení proběhlých akcí od poslední Pastorační rady 
 • informace o semináři o Kurzech Alfa, kterého se zúčastnila Anna Navrátilová a Jiří Coufal 
 • organizace Svatomichalského odpoledne – vhodná domluva hráček ženských týmů předem, návrh na zkrácení herního času a zvážit přesun na neděli 
 • informace o dokončených pracích na odvlhčení fary a natření farní střechy 
 • modlitba sv. růžence onedělích v říjnu – vhodné něčím oživit, např. něco přečíst k jednotlivým desátkům, nebo se modlit jinou formou než obvyklou 
 • informace z Charity 
  • výstava na Charitě s Vůní vanilky 28.11.2014 – tématem: Tesař 
  • oprava budovy na Vrchlického 185 bude dokončena do konce listopadu 2014 
  • Tříkrálová sbírka proběhne 11.1.2015 
 • PR osloví Jakuba Klimeše k návrhu nových pohledů kostela sv. Jakuba 
 • informace o jednání ekonomické rady farnosti 
  • výše odměny pro údržbáře fary 
  • hledání nového dodavatele na topení v kostele sv. Jakuba (původní dodavatel ukončil činnost) 
 • zakoupit zpěvník Hosana 2 a Kancionály 
 • farnost požádá Město Poličku o finanční příspěvek na zajištění hlídání kostela sv. Jakuba, který by byl otevřen pro veřejnost v měsíci červnu až srpnu 2015 od 10 do 16 hod.  
 • o. Miloslav vybral za údržbáře fary Jana Stodolu 
 • Betlémské světlo zajistí Stanislav Grubhoffer 
 • zajištění úklidu sněhu – bude ohlášeno + tabulka na nástěnku, event. se budou oslovovat dobrovolníci 
 • hudební doprovod 24.12. v 16 hod. kytary, v 24 hod. schola paní Heylové 
 • připomínky z krabice v kostele – respondenti by se měli podepisovat 
 • farní knihovna – o. Miloslav znovu osloví ty, kteří se nabízeli s pomocí 
 • diskutována otázka zajištění přístupu na WC na faře v průběhu mší sv. 
 • zavěšeny další 2 zvony na věž kostela sv. Jakubaslavnostní požehnání proběhne 23. 11. v 11.30 hod. 
 • plánované akce ve farnosti a jejich zajištění 
  • so 22.11. diecézní pouť Hradec Králové, zápas KAHL v Poličce 
  • ne 30. 11. žehnání adventních věnců (i v sobotu večer) 
  • st 3. 12. poutní mše sv. František Xaverský, radnice 
  • čt 4.12. přednáška P. Brychty o Rusku na Jordáně 
  • ne 14. 12. farní jarmark po obou mších 
  • so 20. 12. vánoční výzdoba kostela, stromy zajistí Petr Dvořák 
  • ne 21. 12. vánoční besídka (Jordán) 
  • so 27. 12. v 16 hod. koncert Chrámového sboru v kostele sv. Jakuba a ve 20:30 farní bruslení 
  • so 3. 1. v 10:30 hod. farní bruslení 
  • rozpis mší o Vánocích vyjde v Kalendáři akcí 
 • příští setkání Pastorační rady 22. 1. 2015 

Jdi zpět