listopad 2013

Zápis z jednání Pastorační rady (21. 11. 2013)

 • modlitba
 • zhodnocení proběhlých akcí od poslední Pastorační rady
 • zhodnocení vykonané práce lidí zaměstnaných ve farnosti  na Veřejně prospěšné práce
 • domluvení náhradního termínu přednášky o Liturgii v rámci přednášek k výročí 2. Vatikánského koncilu – leden či únor 2014 – zodpovídá o. Miloslav
 • informace nových skupinkách ve farnosti, které se setkávají (další skupinka modliteb matek, starší mládež, pokřtění v dospělosti, setkávání dětí na Jordáně s Marii Balášovou ml.), bude setkávání nepokřtěných (kteří mají zájem o křest, nebo se chtějí něco dozvědět o křesťanství)
 • informace z Charity
  • pá 29. 11. adventní výstava S vůní vanilky
  • so 11. 1. 2014 Tříkrálová sbírka.
  • Otachar s.r.o. – žádost o pomoc při shánění práce pro zaměstnance Otacharu (kontaktní osoba Štěpánka Dvořáková)
 • náměty z krabice z kostela
  • farní knihovna – větší část knih roztříděných, v prvních měsících roku 2014 proběhne katalogizace knih
  • redukce nedělních mší ze 3 na 2  - o. Miloslav nechce měnit, pro počet farníků v Poličce je redukce nereálná
 • změna farních webových stránek s ohledem na nový publikační systém v nové verzi
  • zjednodušení administrace webových stránek a tím možnost rozšířit počet lidí aktivně se podílejících na obsahu webu
  • bude zveřejněn internetový formulář, kde se budou moci farníci vyjádřit, co ponechat a co změnit či vylepšit na nových internetových stánkách
 • o. Miloslav za farnost poslal dotazník Mapování projektových záměrů neziskových organizací v období 2014 až 2020 pro MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o. s.
 • svoz imobilních seniorů  - zatím nikdo další nepřihlášen
 • otázka spolupráce Ekonomické a Pastorační rady farnosti – příště probereme rozpočet farnosti na r. 2014
 • topení v kostele sv. Jakuba
  • na nástěnce budou zveřejněny informace ohledně topení, plánovaný rozpočet realizace a předpokládané roční provozní náklady
  • následně se budou moci farníci do krabice v kostele vyjádřit, zda jsou pro či proti realizaci projektu
 • jezírko na farní zahradě bylo odstraněno – bude další domluva ohledně další úpravy prostoru zahrady
 • organizace úklidu sněhu
 • zajištění opravy displeje na čísla písní, výměna nefunkčních světel v levé boční lodi
 • plánované akce vyjdou v prosincovém Kalendáři akcí
 • rozpis vánočních bohoslužeb vyjde v prosincovém Kalendáři akcí, změny oproti loňsku:
  • při mši sv. 24. 12. v 16:00 bude doprovod varhan
  • při půlnoční mši sv. bude doprovod - kytary, žestě, flétny, housle
  • mše sv. na svátek sv. Štěpána bude v 9:00
 • příští setkání Pastorační rady 16. 1. 2014

Jdi zpět