listopad 2011

Zápis z farní rady (17. 11. 2011)

 • představení různých skupin farnosti
 • akce týkající se farnosti se hlásí otci Miloslavovi a poté se pošlou přes formulář na farních webových stránkách (aby se na nich mohly vyvěsit a aby se mohly uveřejnit v info letáčku)
 • nová forma zápisu pořadu bohoslužeb (při spuštění farního webu)
 • e-mailové adresy - farar@farnostpolicka.cz, admin@farnostpolicka.cz
 • zavedení internetu na faru přes Fortech, pro snížení nákladů pevná linka přes internet
 • nové koberce do učebny a kanceláře
 • podepsána žádost o udělení pověření k podávání svatého přijímání pro Petra Dvořáka, Stanislava Větrovského, Jiřího Coufala, Františka Grundlocha a Petra Češku. Tuto žádost pošle o. Miloslav na biskupství.
 • poté, co ubyly mše svaté ve čtvrtek a v neděli večer, při kterých hrála pí. Šafářová, farní rada odsouhlasila, že by ve středu hrála na varhany pí. Šafářová, ostatní dny zůstávají beze změny
 • farní rada navrhla půlnoční mši sv. a mši sv. 25. 12. v 10:30 rozdělit mezi sbor pí. Šafářové a pí. Heylové, konkrétně se s nimi domluví o. Miloslav (po setkání o. Miloslava s varhanicemi je závěr – při půlnoční mši sv. bude zpívat sbor pí. Heylové, při mši sv. 25. 12. v 10:30 sbor pí. Šafářové)
 • nedělní kavárna (po mši sv. v 10.30 hod.) bude pravidelně 1. neděli v měsíci
 • žehnání adventních věnců v sobotu 26. a v neděli 27. listopadu
 • sbírka na kalčo (stolní fotbal nejen pro děti) v neděli 27. listopadu
 • vánoční zpověď při účasti více kněží v polovině prosince (viz info leták)
 • sobota 17. prosince v 7.30 hod. rorátní mše
 • sobota 17. prosince stavění vánočního stromu
 • úterý 20. prosince od 16.30 hod. zdobení stromu a stromků v kostele
 • 29. ledna 2012 ve 14.00 hod. na faře oslava 30. narozenin otce Miloslava
 • společná svátost pomazání nemocných bude po Velikonocích
 • neděle 1. června 2012 odpoledne – oslava 50. výročí primice pana faráře Srnského
 • další rada 9. 2. 2012 v 18 hod.

Jdi zpět